آراد بهمن آمل و شهرداری مهاباد به مصاف هم می روند /پوستر