بازدید رییس ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشکده شمال کشور انیستیتو پاستور در آمل+عکس

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز، دکتر محسن آسوری رئیس پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور شعبه آمل درنشست با دکتر حمیدیه رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل پژوهشکده انیستیتوپاستور آمل افزود: پس از اقدام های موفقیت آمیز پژوهشی وکاربردی محققان پژوهشکده انیستیتوپاستور آمل در حوزه سرطان وایجاد انواع سرطان بر روی موش های آزمایشگاهی ، چند هسته فناور فعال در حوزه سلولهای بنیادی در مرکز رشد این پژوهشکده ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت وامکانات خوب این پژوهشکده و دارابودن موش های آزمایشگاهی، پژوهشکده انیستیتوپاستور آمل به همراه مرکز رویان به عنوان مرکز نگهداری حیوانات تراریخته ( انتقال چند ژن درموش های آزمایشگاهی برای کسب نتیجه ) کشوری انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: این پژوهشکده درسالهای گذشته به ایجاد مدل های مختلف موش های سرطانی پرداخته و از تعداد سه مدل موش های آزمایشگاهی امسال 10 مدل ایجاد کرده است.

رئیس پژوهشکده انیستیتوپاستور آمل به اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار دولتی در سالهای اخیر برای توسعه شرکت های دانش بنیان دراین پژوهشکده خبر داد و اضافه کرد: برای توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی این پژوهشکده آمادگی خود را به ستاد مرتبط با این بخش در معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری اعلام می کند.

دکتر آسوری به فعالیت های پژوهشکده انیستیتو پاستور شعبه آمل اشاره کرد وادامه داد: این پژوهشکده در شش حوزه، تولید انواع حیوانات آزمایشگاهی، موش و کیتهای تشخیصی، ارائه خدمات تشخیصی شامل هاری، لپتوسپیروز وبوتولیسم، مرکز رشد زیست فناوری ، مرکز رایانش زیستی و نیز آموزشی فعالیت می کند و برای تجاری سازی برخی ایده وطرح های تحقیقاتی نیازمند حمایت مالی است.

دکتر امیرعلی حمیدیه رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از دانشگاه های کشور اعتبارهای مربوط به حمایت از محققان وپژوهشگران را دریافت اما کمتر از حد آن به آنان اختصاص می دهند، گفت: توسعه شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها در دنیای درحال رشد این بخش بسیار ضروری است ومسئولان دانشگاه ها نیز باید به صورت عملی وجدی حمایت کنند.

دکتر حمیدیه همچنین اقدام های پژوهشکده انیستیتوپاستور شمال کشور شعبه آمل درطرح های کاربردی برای سلول های بنیادی وپزشکی را قابل تحسین والگو خواند وافزود: ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی کشور فراگیر کردن موضوع سلول های بنیادی و پزشکی را در جامعه است.

وی همچنین به برگزاری نخستین دوره جشنواره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی اردیبهشت ماه سال آینده اشاره کرد وادامه داد: در هفت ماه گذشته که تغییراتی در این ستاد ایجاد شد، تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه به بیش از 30 شرکت دانش بنیان افزایش یافته و خود این شرکت ها برای ثبت خود در این ستاد حضور یافته اند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین از رایزنی های انجام شده با مسؤولان آموزش و پرورش برای راه اندازی پژوهش سراهای کشت سلول در مدارس در راستای فرهنگ سازی این حوزه جدید درکشور خبر داد.