تشکیل گارد جنگل برای اطفای حريق جنگلهای آمل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ،سید جعفر رسولی معاون برنامه ريزي و عمران فرمانداري ويژه آمل در جلسه تشكيل تيم اطفاء حريق جنگلي گفت: با راه اندازي تيم اطفاء حريق جنگل و يا گارد جنگل،امر كاهش در عوامل سوختن جنگل را استارت زد.

وی با بيان اينكه موضوع آتش سوزي در جنگل و مشاهده سوختن درختان ،حكايت تلخي است كه متاسفانه هر ساله شاهد آن هستيم افزود:بدون شك آب و هواي خوب و سرسبز مازندران را مديون جنگل هستيم پس بايد درحفظ و استفاده درست از اين منابع طبيعي كه از نسل هاي گذشته به ما رسيده و براي انتقال به نسلهاي بعدي دين بزرگي بر گردن ماست،بكوشيم.

وی ادامه داد:هر ساله موضوع آتش سوزي در جنگل خصوصا در جنگلهاي شمال كشور گريبانگير ماست و هميشه با اين گونه حوادث مواجه هستيم ،امري كه كوتاهي در اين خصوص مسئولان استاني و شهرستاني را زير سوال مي برد.

معاون برنامه ريزي و عمران فرمانداري ويژه آمل تصريح كرد: سازماندهي نيروهاي داوطلب همانند نيروهاي هلال احمر و كوهنوردان به عنوان پيشگامان حوادث كوهستاني و جنگلي ازاهداف تشکیل گارد جنگل می باشد.

رسولي با بیان اینکه كارشناسان 90 درصد از آتش سوزي را ناشي از عوامل انساني مي دانند ادامه داد:غالب علت آتش سوزي جنگلهاي ما،انسانها هستند كه در اثر رفتارهاي اشتباه ساكنين مناطق جنگلي و مراتع ،مسافران و گردشگران حادث مي شود .

دراین جلسه دعوت و سازماندهي نيروهاي داوطلب،ارائه كارت هميار طبيعت ،پرونده سازي و ارائه كارت شناسايي،آموزش و كد دار نمودن نيروها،تهيه لوازم اوليه توسط خيرين و ادارات،تهيه لباس متحد الشكل براي گروه و استفاده از بيمه حوادث از جمله مواردی بود كه توسط مسئولين و روساي ادارات مورد آنها بحث و بررسي گرديد.