صید ماهی استخوانی در دریای مازندران از نگاه دوربین بهروز خسروی

 
کمال نیوز: مازندران بیش از 338 کیلومتر نوار ساحلی دارد که فصل صید ماهیان استخوانی هر ساله از اواسط مهرماه آغاز و تا نیمه‌دوم فروردین‌ماه ادامه دارد. از 20 مهر تا پایان آذرماه امسال حدود 615 تن انواع ماهیان استخوانی در دریای مازندران صید شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 46 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
عکس: بهروز خسروی