اعضای ستاد انتخابات شهرستان آمل معرفی شدند +اسامی

 

مسئول كميته اطلاع رساني انتخابات شهرستان آمل از صدور احکام و معرفي اعضاي ستاد انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره انتخابات خبرگان رهبري در اين شهرستان خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز به نقل از كميته اطلاع رساني حوزه انتخابيه شهرستان آمل احکام اعضاي اين ستاد از سوي احمد منفرد  معاون استاندار و فرماندار حوزه انتخابيه آمل صادر شد.


کميته هاي مزبور شامل کميته مالي و پشتيباني، کميته آموزش ، کميته امحاء، کميته اطلاع رساني، کميته امنيت،  و کميته فن آوري و اطلااعات است.


مسئول كميته اطلاع رساني انتخابات شهرستان آمل روساي کميته هاي مزبور را سيد جعفر رسولي  مسوول کميته مالي و پشتيباني، بهرام حيدري مسوول کميته آموزش ، قاسم خالقي مسئوول كميته فن آوري و اطلاعات، سيد علي مرادي شيرازي مسوول کميته اطلاع رساني، ابراهيم عمراني تبار مسوول کميته امنيتي، مسعود رمضاني مسوول کميته امحاء عنوان کرد.


بر اساس احکام صادره از سوي فرماندارويژه آمل حسين احساني  به عنوان جانشين انتخابات  منصوب شد.

درنشستي که به همين منظور و در محل فرمانداري شهرستان برگزار شد، منفرد بر برگزاري پرشور و سالم انتخابات تاكيد داشت كه در اين راستا از امروز همه مسئولين محترم کميته ها مي بايست با کار و جديت تمام ماموريت هاي خود را انجام دهند.