نزدیک به دوهفته ای که از موضوع زباله شوکاشور مطرح شده تاکنون صداوسیما ورود پیدا نکرد که مدیرکل صداوسیما مازندران توضیح بفرمایند چرا اینقدر تعلل وکوتاهی صورت می گیرد

کمال آنلاین : عمارت زباله که یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی مازندران به شمار می رود در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر آمل و در مسیر جاده هراز قرار دارد. این عمارت طی بیش از چهار دهه با انباشتن کامیون به کامیون زباله قد کشید و به خاطر سخت جانی در پذیرش راه حل به عنوان لاینحل ترین معضل زیست محیطی شهرت کشوری  یافت.

منطقه انباشت زباله عمارت ۹ هکتار مساحت دارد. بنا بر آمارهای رسمی از بیشتر از ۴۰ سال پیش تاکنون روزانه بیش از ۴۰۰ تن زباله از شهرها و روستاهای اطراف در این منطقه تلنبار می شود. مسئولان شهری و شهروندان آملی می گویند روزی که زمین منطقه عمارت را به عنوان سایت دپوی زباله در نظر گرفته بودند قرار بود حداکثر تا ۲۵ سال زباله در این منطقه انباشت شود ولی با گذشت بیش از چهار دهه دیگر زور کسی به این عمارت نرسید.

بسیاری از مسئولان شهری و استانی و همچنین انجمن های حامی محیط زیست طی ۲ دهه گذشته بارها هشدار دادند که میزان زباله انباشت شده در این منطقه خارج از توان سایت است و دستکم از یک دهه پیش تاکنون هم به مرحله اشباع رسیده است. البته برخی آمارهای غیر رسمی از تخلیه روزانه بیش از ۷۰۰ تن زباله در ایام تعطیلی و گردشگر پذیر نیز حکایت می کند.

منطقه عمارت علاوه بر بحران زیست محیطی از لحاظ عبور از حد استاندارد در تخلیه، بوی نامطبوع و مشکلات زیستی برای جانوران و جانداران منطقه ، طی سال های اخیر به دغدغه ای اساسی برای ۲ طرح ملی مهم یعنی سد هراز و طرح چهار خطه کردن جاده هراز تبدیل شده که از سرازیر شدن شیرابه های این سایت زباله نشات می گیرند.

متاسفانه در سالهای گذشته با قول های بی اساس باعث گردید که خطر زباله عمارت بارها وبارها از سوی مسئولین ذیربط و کارشناسان  اعلام شده ولی کو گوش شنوا که اوج گرفتن این حساسیت باعث شد خود ریاست جمهوری ورود پیدا کند که باز هم متاسفانه متاسفانه با نظر نسنجیده و برچه اساس کارشناسی منطقه زیبا و بکر شوکاشور مطرح  می شود که مردم با تجمع خود خواستار لغو مصوبه این منطقه شدند.

قطعا نقش صداوسیما مازندران که قبلا در خصوص وضعیت زباله گزارشات خوبی را تهیه کردند که جای قدردانی دارد این بار هم خواستار هستیم مثل گذشته در کنار مردم باشند و به عنوان زبان گویای مردم مسایل ومشکلات را مطرح کند تا مسئولین بخودشان بیاینند که با احساسات مردم بازی نکنند.

نزدیک به دوهفته ای که از موضوع زباله شوکاشور مطرح شده تاکنون صداوسیما ورود پیدا نکرد که مدیرکل صداوسیما مازندران توضیح بفرمایند چرا اینقدر تعلل وکوتاهی صورت می گیرد و مردم منطقه مثل گذشته می خواهند صداوسیمای مازندران در کنارشان باشد و با تهیه گزارشات واقعیت ها را به گوش مسئولین برسانند.

مدیرکل صداوسیمای مازندران تا خدایی ناکرده دیر نشده به عنوان زبان گویای مردم وارد میدان شوید و خدایی ناکرده اکراتفاقات دیگری رخ دهد بعدا چه جوابی خواهید داشت و این را بدانید شما مسئولید.