کمال آنلاین / دکتر محمد علی رمضانپور عضو هیات علمی و رئیس بسیج اساتید واحد آیت الله آملی به عنوان دبیر برتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران انتخاب و در مراسم اختتامیه طرح اندیشه تمدن ساز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری مورد تقدیر قرار گرفت.