کمال آنلاین / مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه ۲۱ نفر متاهل و بقیه مجرد بوده اند گفت: بر اساس آمار‌های موجود در سه ماه نخست امسال مرگ بر اثر سقوط از بلندی با ۱۹ مورد، جسم سخت با ۶، برق گرفتگی با ۳ و سوختگی با یک مورد، بیشترین و کمترین تعداد جان باختگان را به خود اختصاص داده است.

دکتر علی عباسی، بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با ۱۵ مورد را خرداد و فروردین و کمترین آن را با ۷ مورد اردیبهشت امسال اعلام کرد و افزود: شهرستان‌های آمل با ۴، ساری، بابل و چالوس با ۳ و بابلسر، رامسر، قائم شهر، میاندرود، محمود آباد و نور هر کدام با یک فوتی، بیشترین و کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشته اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: سنین ۳۱ تا ۴۰ سال با ۶ فوتی بیشترین و بیش از ۶۱ سال با ۴ فوتی کمترین آمار در سه ماه نخست امسال گزارش شده است.

 

دکتر عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی مازندران، ۲۲۸ مصدوم ناشی از حوادث کار با ۳۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال، به پزشکی قانونی مراجعه کرده که ۲۱۴ نفر آقا و بقیه خانم بوده اند.

عضو شورای قضایی مازندران با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان اتفاق افتاده است، برنامه ریزی برای ایمنی بیشتر در کار، رعایت استاندارد‌ها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی را از مهمترین راهکار‌ها با هدف کاهش حوادث ناشی بر اثر کار برشمرد.