دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل افزود: تبلیغ در کانال های پیام رسان های داخلی و خارجی، مصداق تبلیغات زودهنگام انتخاباتی است و با متخلفان برخورد می شود.

کمال آنلاین / محمد محمدی دادستان عمومی و‌انقلاب آمل درگفتگوی اختصاصی با کمال آنلاین اعلام کرد :اعلام لیست انتخاباتی احزاب و گروههاو معرفی زودهنگام  کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و‌روستا قبل از اعلام نهایی کاندیداها و شروع رسمی زمان تبلیغات کاندیداها ، در فضای مجازی و حقیقی مصداق تبلیغات زودهنگام بوده و با متخلفان برخورد می شود.

همه قوانین انتخاباتی بر فعالیت های فضای مجازی هم حاکم است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل افزود: تبلیغ در کانال های پیام رسان های داخلی و خارجی، مصداق تبلیغات زودهنگام انتخاباتی است و با متخلفان برخورد می شود.

وی بیان کرد: استفاده از امکانات دولتی هم تخلف بوده و برای متخلفان پرونده تشکیل می شود.

نامزدها از زمان شروع رسمی تبلیغات می توانند برنامه ها و پیشینه خود را به مردم معرفی کنند

محمدی اضافه کرد: نامزدها از زمان شروع رسمی تبلیغات می توانند برنامه ها و پیشینه خود را به مردم معرفی کنند و از تخریب دیگران و توهین پرهیز کنند .

دادستان عمومی و‌انقلاب آمل به کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و‌روستا شهرستان آمل   توصیه کرد: در چارچوب قانون فعالیت کنند تا به مشکل برنخورند.وقتی فردی می‌خواهد به عنوان عضو شورای اسلامی شهر ‌و‌روستا ، در چارچوب قوانین و مقررات به مردم خدمت کند، ابتدا باید خودش، عامل به قانون باشد و عدم رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی به منزله این است که داوطلب هیچ‌گونه تقیّدی به قانون ندارد.

دبیر ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شهرستان آمل  اعلام کرد هدف و رسالت مهم ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی و دستگاه قضا امنیت انتخابات و حضور حداکثری مردم است که تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم اندیشیده شده است.

وی اضافه کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده برای تجمعات، برای انتخابات این دوره فضای مجازی مهمترین بستر برای تبلیغات نامزدهاست.

محمدی تاکید کرد: باید اقدامات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و مهیا کردن بستری عادلانه و مساوی برای همه نامزدهای انتخاباتی فراهم و اجازه داده نشود تا کسانی با استفاده از موقعیت و جایگاه خاص و با استفاده از امکانات و تجهیزات دولتی و عمومی به نفع یا علیه فرد یا گروه خاصی اقدام کنند.

دستگاه قضایی برای سلامت انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی با تمام توان تلاش می‌کند

وی گفت: دستگاه قضایی برای سلامت انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی با تمام توان تلاش می‌کند و در هماهنگی با سایر دستگاه‌های مسوول با هرگونه فعالیت‌های انتخاباتی زودتر از موعد اعم از تبلیغات در فضای مجازی و محیطی، قاطعانه و مطابق با قانون برخورد خواهد کرد.