کمال آنلاین ؛ به گزارش روابط عمومی شهرداری دابودشت، شهردار دابودشت گفت: با ابلاغیه وزیر کشور، درجه شهرداری دابودشت در مازندران ارتقا یافت.

 محمدرضا مهدوی افزود: با ابلاغیه وزیر کشور طی نامه ‌ای رسمی، شهرداری دابودشت از درجه سه به درجه چهار به علت رساندن بودجه به حد مطلوب و فعالیت‌ های عمرانی در طی دوران فعالیت شهرداری و بررسی‌های به‌ عمل آمده ارتقا یافت  که این نشان از تلاش وافر نیروهای شهرداری و حمایت های شورای اسلامی شهر می باشد.

وی تصریح کرد: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این ابلاغیه به شماره 129273 و تاریخ 1397/07/18 آورده است: به استناد تبصره 3 ماده یک آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 01/04/1370 هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر درجه بندی شهرداری ها که طی نامه شماره 3479 مورخ 19/1/94 به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور رسیده است، درجه شهرداری دابودشت 4 اعلام می گردد تا ملاک عمل قانونی قرار گیرد.