تجهیز بیش از 200 کلاس درس برای اسکان مهمانان نوروزی در آمل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ،حمید محمد نسب مدیر آموزش و پرورش آمل گفت: 23 باب مدرسه با دويست و یازده كلاس برای اسكان نوروزی فرهنگيان در آمل آماده خواهد شد.

مدير آموزش و پرورش آمل با بيان اينكه 8 كلاس با درجه الف و مابقی با درجه ب آماده اسكان همكاران خواهد بود تصريح داشت: برخی از فضاهای فرهنگی و ورزشی شهرستان نيز تجهيز و آماده سازی می شوند تا در صورت نياز از آنها استفاده شود.

محمدنسب بیان داشت: فضاسازی مناسب، برپايی نمايشگاه و بازارچه های محلي و برقراری امنيت از جمله اموری است كه رضايتمندی بالا و آسودگی خاطر را برای مهمانان به همراه دارد.

وی با تاكيد بر لزوم برنامه ريزی دقيق به منظور استقبال از خانواده های فرهنگی و مهمانان نوروزی اظهار داشت: شناسايی نقاط ضعف و قوت گذشته و رفع موانع و كمبودها و تقويت قوت ها موجب می شود تا مهمانان با خاطره ای خوش آمل را ترك كنند.

مدير آموزش و پرورش آمل با اشاره به اهميت بهداشت محيط در اقامتی بدون استرس برای مهمانان تصريح داشت: فضاسازی مناسب، برپايي نمايشگاه و بازارچه های محلی و برقراری امنيت از جمله اموری است كه رضايتمندی بالا و آسودگی خاطر را برای مهمانان به همراه دارد.