یادمان سردار شهید رحمت الله محمدیان در آمل برگزار می شود /پوستر