همت و اراده شورای شهر رینه آمل به همراهی با ورزش های زورخانه ای

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، حاج رضا مجلسی رییس شورای شهر رینه لاریجان آمل با همراهی جمعی از ورزش دوستان و ورزشکاران رینه اساس و بنیان احداث و ایجاد زورخانه و ترویج ارزش های زورخانه ای را در پای قله دماوند پی ریختند.


این گروه سلامت طلب پس از شش سال تلاش و پیگیری موضوع با مساعدت شورای شهر رینه و موافقت دانشگاه پیام نور رینه خصوصا استاد سعید صادقی راد سالن دانشگاه را برای ورزش زورخانه ای در اختیار گرفتند و برای تداوم و تقویت این ورزش در رینه و لاریجان نیاز به حمایت و هدایت همه دوستداران سلامت و ورزش پهلوانی دارند.


رییس شورای شهر رینه گفت: با توجه به اینکه این سالن در اختیار ما فاقد امکانات گرمایشی و سرمایشی می باشد و بطور موقت در اختیار ما است نیاز می باشد که بانیان امر خیر و کوشندگان حوزه باقیات و صالحات ما را حامی و هدایتگر در این امر باشند تا انشااله با ارتقای سطح روحیه پهلوانی و مردانگی گامی بزرگ در تحقق شعار (( عقل سالم در بدن سالم است)) برداریم و نیک اندیشان رینه ای که اثرگذاری آنها در حوزه سلامت شهر عام و خاص است ورود جدی داشته باشند و ما را از رهنمودهای خود دریغ نکنند.


مجلسی افزود: هدف و نیت ما حرکت در مسیر آموزه های دینی با تقویت روحیات پهلوانی است که قطعا در این مسیر باید به ابزار و امکانات مجهز باشیم و خیرین رینه ای با همراهی ما از خود یادگاری ماندگار بجا خواهند گذاشت.