نگذاریم تبلیغات مورد بی مهری قرار گیرد

 

نماینده کانونهای تبلیغاتی شهرستان آمل تصریح کرد: نگذاریم تبلیغات مورد بی مهری قرارگیرد و برای دوام، پایداری و حفظ صنعت تبلیغات همه نهادها مسئولیت دارند.

حمیدرضا کاملی تهیه کننده مجری و مشاورتبلیغاتی در گفتگو با پایگاه خبری کمال نیوز گفت: وزارت ارشاد و صدا وسیما بعنوان متولیان به امر تبلیغات کشور در قبال زحمات شرکتهای تبلیغاتی و در حفظ و انسجام آن می بایست بهترعمل کنند.

نماینده کانونهای تبلیغاتی شهرستان آمل گفت: من بعنوان مجری و مشاور تبلیغات در خدمت صنعت تولیدکنندگان داخلی وخارجی هستم و از نظرم عزیزان تولید کننده ایرانی در هر زمینه رتبه برترین را کسب نموده اند و ما مجریان به صنعت تبلیغات همسو و با همت و تلاش مسئولین دستگاههای ذیربط حمایت همه جانبه خود را دریغ نورزیم.

عضوسابق کنسرسیوم تبلیغات صداوسیما گفت: تعامل بین شرکتهای تبلیغاتی و صداوسیما در آینده خوب ارزیابی می شود.

وی اشاره کرد: با وجود مشکلات فراوان بین صاحبان کالا و فرهنگستان زبان ادب فارسی قبل هرگونه تیزر تبلیغاتی منوط به مجوز فرهنگستان می باشد و به نظر می آید شرکتهای زیادی وجود دارد که مشکل نام دارند که از مسئولین فرهنگستان تقاضا داریم تعامل و همکاری بین رسانه ملی و مجریان تبلیغات را حفظ نمایند که با وجود این انگیزه در بین کانونهای تبلیغاتی روبه افزایش تبلیغات خواهد داشت.