قدیری ابیانه در آمل:
4 مهر 1393 ، دیدگاه 0
رسانه های غرب ابزار سلطه بر افکار عمومی هستند / تضعیف فرهنگ کار و تلاش با هدف مقابله با پیشرفت ایران است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز، محمدحسن قدیری ابیانه، مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام، جمعه شب در نهضت روشنگری مقابله با آسیب های ماهواره ای که در حسینیه حضرت علی اصغر(ع) منطقه اسپیاری آمل برگزار شد با بیان این که امروز دنیا از برنامه های ماهواره ای نهایت استفاده را می کند، گفت: مخاطب این افراد فقط گروه های ایرانی نبوده و مخاطب داخلی را هم مورد پوشش قرار می دهند.


وی با اشاره به این که غرب می خواهد با استفاده از رسانه ها مردم را تحت کنترل داشته باشد، تصریح کرد: آن ها می خواهند مردم را کنترل کنند تا اعتراضی وجود نداشته و همه چیز براساس منافع و خواست های آنان باشد.


سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا، ادامه داد: در قدیم نیز صاحبان زور و زر به تزویر مردم روی آوردند و حتی انجیل را هم تحریف کردند تا آن را در خدمت خود به کار گیرند.


قدیری ابیانه با بیان این که غرب از هر ابزاری برای تحقق خواسته های خود استفاده می کند که روزی کتاب انجیل و روزی هم از طریق سینما و تلویزیون گام برمی دارند، خاطرنشان کرد: آن ها در کتاب انجیل مطالب را به گونه ای تحریف کرده اند که پذیرش ظلم را نشانه ایمان به خدا می دانند.


کارشناس عالی مسائل فرهنگی، افزود: تفاوت بسیاری میان دین اسلام و غرب مطرح بوده که دین برای این افراد مطرح نیست و حتی اگر زمانی از ارزش های خود عقب بنشینیم و بگوییم می خواهیم دست از دین خود برداریم در آن زمان هم دست از سر ما بر نمی دارند.


وی با بیان این که اگر مسلمان ولی وهابی باشید کاری با شما ندارند، خاطرنشان کرد: در فرانسه که خودش را مهد آزادی می داند حجاب دختر سیزده ساله را تحمل نمی کنند و دلیلش آن بوده که حجاب پرچم است و در مقابل حجاب دختر مسلمان احساس ضعف می کنند.


مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام با تاکید بر این که رسانه های غرب ابزاری سلطه افکار عمومی است، گفت: صاحبان قدرت تلاش می کنند تا اول مردم را اسیر خود کنند تا سلطه آنان را بپذیرند و به گونه ای القاء صورت می گیرد تا منافع آنان حفظ شود.


سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا با بیان این که رسانه های غربی می خواهند انسان به خودش مشغول شده و کاری به دین نداشته باشدکه در این راستا با مردم کار می کنند، افزود: از بسیاری از چیزها می شود خوب استفاده کرد ولی راه بد آن هم وجود دارد که از آن استفاده می کنند.


قدیری ابیانه با اشاره به این که رسانه های غرب در ایام انتخابات کاری می کنند مردم از چیزی خوششان بیاید که منافع آنان را تامین کند، بیان داشت: در گذشته براساس ذائقه مردم چیزی را تولید می کردند ولی امروز چیزی را تولید می کنند و سپس از طریق تبلیغات تلاش می کنند تا ذائقه ها را به سمت تولید حرکت دهند.


کارشناس عالی مسائل فرهنگی با بیان این که شلوار لی در غرب به عنوان شلوار کار است، تصریح کرد: افرادی با این شلوارها کار می کنند که پاره می شود و پول ندارند شلوار دیگر بخرند همین را می پوشند و برای این که نکند فردا این افراد مطالبه داشته باشند از این مدل شلوار را به تن چند هنرمند می دهند تا این افراد فکر کنند مد است.


وی با تاکید بر این که جوانان ما متوجه نیستند هدف غرب از تبلیغ این گونه چه بوده است، گفت: باید متوجه نقشه های شوم دشمنان بوده تا قربانی برنامه های آنان نشویم که این امر مهم باید مورد توجه باشد.


مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام، ادامه داد: ایران بعد از عربستان بزرگ ترین مصرف کننده لوازم آرایشی است که این آمار زیبنده زن ایرانی نیست و این در حالی بوده که در غرب این نوع غلیظ آرایش مخصوص زنان خودفروش است.


سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا، افزود: امروز اهرم تبلیغات رسانه ای به گونه ای عمل می کند که می تواند افراد را اسیر کرده و این افراد در آن احساس آزادی کنند که در واقع دوجهی عمل می کند.


کارشناس عالی مسائل فرهنگی با تاکید بر این که متاسفانه خیلی از ما تقلیدگر شدیم، بیان داشت: در غرب زنی محترم است که سواد بیش تری داشته باشد اما همین افراد کاری کردند که در ایران سواد به عنوان معیار احترام نبوده و به دنبال خودنمایی برویم.


وی با بیان این که استراتژی غرب راجع به ایران و کشورهای نفت خیز این است که تولید ثروت نداشته و به دنبال منابع نفتی بروند، گفت: تضعیف فرهنگ کار و تلاش با هدف وابستگی و مقابله با پیشرفت ایران است که آن ها نمی خواهند ما کار کنیم که این فرهنگ را خراب می کنند.


وی با اشاره به این که دشمنان فرهنگ کار ما را تضعیف کردند، بیان داشت: آن ها می خواهند فرد ایرانی درآمد خود را درمصرف و آن هم مصرف کالاهای خارجی استفاده کنیم.


سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا، تصریح کرد: غرب می خواهد مصرف کالای خارجی را ترویج دهند که مصرف این کالاها را نشانه تشخص اجتماعی بدانیم و امروز نیز متاسفانه به گونه ای شده  که اگر هدیه ای می خریم خارجی باشد ارزشمند است.


کارشناس عالی مسائل فرهنگی با بیان این که مردم ما دلشان خوش بوده وسایلی که مصرف می کنند برای خارج از کشور است، بیان داشت: ما باید به کالاهای داخلی و مصرف آن افتخار کنیم که با تقویت آن برای نیروهای خودی اشتغال ایجاد شده و اقتصاد ما رونق پیدا می کند.


قدیری ابیانه، تصریح کرد: مصرف کالاهای خارجی باید برای ما ننگ باشد همان طوری که برای مصرف کالاهای رژیم صهیونیستی چنین امری وجود دارد و باید بر مصرف کالاهای تولید داخل توجه داشته باشیم.


وی با اشاره به این که متاسفانه فرهنگ تولید در کشور ما ضعیف است، بیان داشت: غرب مردم خود را اسیر کرده و برای ما نقشه های بدتری ریختند که می خواهند از طریق آن به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند.


مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام  با اشاره به وضعیت ضد فرهنگی در کشورهای غربی، تصریح کرد: غرب می گوید آزادی این است دو نفر هر کاری می خواهند بکنند ولی به دیگران کاری نداشته باشند که قانون همجنس گرایی را این راستا ایجاد کردند که اخیرا در مجلس سنای آمریکا گفتند با حیوان هم می توان ازدواج کرد و مشکلی وجود ندارد.


سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا، افزود: وقتی دین از جامعه کنار برود همه چیز مجاز می شود و آن ها می خواهند کسی با صاحبان قدرت کاری نداشته باشد و مردم غرب بدبخت هستند که تحت عنوان آزادی زن آنان را برهنه کرده و با این کار زن و مرد را اسیر کردند.


کارشناس عالی مسائل فرهنگی با تاکید بر این که غرب برای سود خود حتی زیبایی را هم تعریف می کند، بیان داشت: آن ها می خواهند مسائل مختلف را براساس اهداف و منافع خود شکل داده و مردم در راستای هدف های آنان گام بردارند.


قدیری ابیانه با بیان این که کسی نمی تواند به مجالس اروپا و آمریکا برود مگر آن که خود دارای ثروت و یا عامل آن باشد، افزود: باید مراقب باشیم تا این خطر در ایران پیش نیاید که اگر کسی خرج نکرد نمی تواند رای بیاورد و آن زمان به جای آن که طرف به مقابله با رانت بپردازد رانت ایجاد می کند.


وی با اشاره به این که کار و تلاش به عنوان عاملی برای پیشرفت و توسعه است، گفت: ساعت کار مفید در اروپا روزی شش ساعت، ژاپن هشت ساعت ولی متاسفانه ایران بیست و دو دقیقه است.


مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام با تاکید بر این که کشورهای دیگر برای کار کردن ارزش قائل شده و به آن بها می دهند، بیان داشت: برای پیشرفت و توسعه باید به کار و تلاش به عنوان امری مهم و اساسی توجه شده و اهتمام ارزنده در راستای آن وجود داشته باشد.


کارشناس عالی مسائل فرهنگی با بیان این که ترویج فرهنگ کار و تلاش به عنوان یک ضرورت مهم است، خاطرنشان کرد: در برنامه هایی که برای ما می سازند خواستار آن هستند که کار را عزت ندانیم و متاسفانه رسانه های داخلی نیز این کار را انجام می دهند.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0