دانش آموزان پایه چهارم دبستان ابتدایی شهیدصابرآمل
16 آبان 1391 ، دیدگاه 0
آغاز استفاده از خودکار راجشن گرفتند

اکبرلطفی مدیر آموزش وپرورش شهرستان آمل  باحضور درجمع دانش آموزان پایه چهارم دبستان ابتدایی شهیدصابرآمل وتبریک این روزگفت:دانش اموزان طی سه سال تمرین بامداد توانستنددرحدتوان خط نوشتاری خوبی داشته باشندوحال که فرصت استفاده ازخودکار به شما داده شدتمرین درخوش نویسی داشته باشید.

وی بااشاره پیشرفت دستگاه های نوشتاری افزود:هرگزنباید نوشتن با دست رافراموش کنید ،چراکه هیچ نوشته ای جای دست نوشته رانخواهدگرفت. لطفی دانش اموزان رابه رعایت نظم وحفظ وسایل اموزشی توصیه کردوگفت:هردانش اموزی بایدهنرحفظ وسایل آموزشی وکمک آموزشی خودراداشته باشد.

وی افزود:علمای برجسته جهان بزرگترین وسایل پیشرفتشان قلم وکاغذ بودوشما نیز می توانید باافزایش دانش پله های ترقی راطی نمائیدومناصب ورتبه های علمی بالا را درجهان کسب نمائید.

مدیر آموزش وپرورش آمل با تشویق دانش آموزان به مطالعه گفت:بهترین دانش آموزکسی است که ازکمترین فرصت برای مطالعه ی کتاب های درسی وغیر درسی استفاده می کند.

این گزارش می افزاید: درادامه این مراسم دانش آموزان پایه چهارم دبستان ابتدایی شهیدصابرآمل بااجرای سرود ونمایش وبریدن کیک این روز زیبا راجشن گرفتند.

 

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0