حائزین رتبه های برتر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی آمل 98
12 آبان 1398 ، دیدگاه 0
اختتامیه اشکواره حسینی در سالن همایش تالار اریکه آریایی شهرستان آمل برگزارشد

آوای کمال /حائزین رتبه های برتر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی آبان 98

بخش شعر

شایسته تقدیر در بخش شعر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی سید علی حسینی ایمنی از بابل

شایسته تقدیر در بخش شعر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی مهدی حبیبی از بابل

شایسته تقدیر در بخش شعر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی احمد ایرانی نسب از ساری

شایسته تقدیر در بخش شعر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی سمیه ابراهیمی از بهشهر

شایسته تقدیر در بخش شعر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی شقایق زینی از آمل

بخش شعر بومی

رتبه دوم در بخش شعر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم زهرا غلامعلی تبار از بابل

رتبه اول در بخش شعر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی سید اسحق فاطمی از تنکابن

بخش شعر فارسی

رتبه سوم دومین در بخش شعر  اشکواره فرهنگی هنری حسینی آقای محمد پور مرادی از چالوس

رتبه دوم در بخش شعر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی آقای امیر حسین دارایی از قائمشهر

رتبه اول در بخش شعر دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی آقای کاظم ذبیحی نژاد از آمل

*********

بخش عکس

شایسته تقدیر در بخش عکس دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی فرزین عامری از آمل

شایسته تقدیر در بخش عکس دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی بهرام بیات از زنجان

***********

رتبه سوم در بخش عکس دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی آقای امیر عنایتی از تربت حیدریه

رتبه دوم در بخش عکس دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم فاطمه تاجیک آقای از تهران

رتبه اول در بخش عکس دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی آقای داود ایزدپناه از یاسوج

بخش فیلم

شایسته تقدیر در بخش فیلم دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی

فیلم  " آیین تشت گذاری "  به کارگردانی علی اکبر پارسی نژاد از قائمشهر

شایسته تقدیر در بخش فیلم دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی

فیلم  " تا فردا "  به کارگردانی علی توکلی زانیانی از شهرکرد

***********

جایزه رتبه سوم در بخش فیلم دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به فیلم  " راه دل "

به کارگردانی آقای مهدی زمان پور کیاسری از تهران

جایزه رتبه دوم در بخش فیلم دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به فیلم  " ساعت صفر "

به کارگردانی آقای  قاسم صادقی  از ساری

جایزه رتبه اول در بخش فیلم دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به فیلم  " کیست مرا یاری کند "

به کارگردانی آقای  کیوان سلیمانی از ساری

نمایش

بخش بروشور

شایسته تقدیر در بخش بروشور دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  نمایش 3:14 از ساری

سرکار خانم بهناز دوستی

جایزه رتبه برتر در بخش بروشور دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به آقای حامد مربوط صادق

نمایش صدای پای آب از محمود آباد

ایده و طرح

شایسته تقدیر در بخش ایده و طرح  دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  آقای مسلم خردمند

 نمایش نقل واقعه از چالوس

جایزه رتبه برتر در بخش ایده و طرح  دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به آقای مهدی نصرالله زاده

نمایش بغض طالب از ایزدشهر 

بازیگری مرد

در بخش بازیگری دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  جهت تشویق و حمایت از حضور بازیگران خردسال لوح تقدیر

 آقای رضا اسماعیل زاد نمایش بغض طالب از ایزد شهر 

در بخش بازیگری مرد دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  شایسته تقدیر

 آقای امیر حسین مهدوی نمایش 3:14 از ساری

در بخش بازیگری مرد دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  شایسته تقدیر

 آقای ایمان خالقی زاده نمایش ارثیه از میاندرود

جایزه رتبه سوم در بخش بازیگری مرد دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به آقای مجتبی قلی زاده 

نمایش صدای پای آب از محمود آباد

جایزه رتبه دوم در بخش بازیگری مرد دومین اشکواره فرهنگی

 هنری حسینی به آقای حامد مربوط صادق 

نمایش صدای پای آب از محمود آباد

جایزه رتبه اول در بخش بازیگری مرد دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به آقای مسلم خردمند

نمایش نقل واقعه از چالوس 

بازیگری زن

جایزه رتبه سوم در بخش بازیگری زن دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به سرکار خانم رایا مربوط صادق

نمایش صدای پای آب از محمود آباد

جایزه رتبه دوم در بخش بازیگری زن دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به سرکار مریم صدیقی

نمایش عتیقه از رامسر

جایزه رتبه اول در بخش بازیگری زن دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به سرکار خانم فاخره شعبانیان 

نمایش عتیقه از رامسر

کارگردانی

شایسته تقدیر در بخش کارگردانی دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  آقای مسلم خردمند

کارگردان نمایش نقل واقعه از چالوس

شایسته تقدیر در بخش کارگردانی دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  سرکار خانم بهناز دوستی 

کارگردان نمایش 3:14 از ساری

*****

رتبه سوم در بخش کارگردانی دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی سرکار خانم فاخره شعبانیان 

کارگردان نمایش عتیقه از رامسر

رتبه دوم در بخش کارگردانی دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به آقای حامد مربوط صادق 

نمایش صدای پای آب از محمود آباد رتبه اول در بخش کارگردانی دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی به آقای مهدی نصرالله زاده

نمایش بغض طالب از ایزدشهر

بخش تواشیح

آثار برتر در بخش تواشیح دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  گروه بین المللی الغدیر تهران

آثار برتر در بخش تواشیح دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  گروه بین المللی طاها ساری

بخش سرود

رتبه دوم در بخش سرود دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  دبستان پسرانه راه نور

رتبه اول در بخش سرود دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی  دبستان دخترانه شکوه دانش

بخش دلنوشته

مقطع دبیرستان

شایسته تقدیر در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم مبینا عسکری از دبیرستان شهید عمران وسطی کلا

شایسته تقدیر در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم ملیکا ابراهیمی  از دبیرستان نمونه بلوری

***************

رتبه سوم  در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم فاطمه هدایتی از دبیرستان خانزاد

رتبه دوم در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی آقای محمد مهدی فتحی از دبیرستان شاهد پسران

رتبه اول  در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم مبینا زکوی از دبیرستان فرزانگان

مقطع ابتدایی

شایسته تقدیر در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم زینب اسماعیلی از دبستان شهید صابر

شایسته تقدیر در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم کیمیا طالبی  از دبستان نیایش

شایسته تقدیر در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم پرنیان شهبازی  از دبستان بشری

شایسته تقدیر در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی آقای معین افضلی  از دبستان زندگی

شایسته تقدیر در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی آقای سبحان اسفندیاراز دبستان بهنام

*******************

رتبه سوم  در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم نیلوفر علیزاده از دبستان آیت الله فرسیو

رتبه دوم در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی خانم هلیا علوی از دبستان شاهد دختران

رتبه اول  در بخش دلنوشته دومین اشکواره فرهنگی هنری حسینی آقای سید محمد رضا موسوی از دبستان زندگی

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0