130معلول کودک در مهدهای کودک بهزیستی تحت جمایت اجتماعی وآموزش قراردارند.
15 مهر 1398 ، دیدگاه 0
معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران اضافه کرد : حدود 18درصد کودکان 4تا6سال مازندران در مهدهای کودک بهزیستی استان خدمات دریافت می‌کنند.

وحید حسین زاده معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران در گفتگو با کمال آنلاین با اشاره به اینکه رویکرد مادر مهد کودک مرکز محورنیست بلکه کودک وخانواده محور می باشد گفت :  اگر می‌خواهیم آینده رابسازیم باید برای کودکان سرمایه گذاری کردچون کودکان امروز شهروندان فردای جامعه هستند. وتربیت وبرورش درست کودک در همه ابعاد اجتماعی و فرهنگی و تحصیلی رشد وتعالی یک جامعه رادر آینده تضمین می کند وموجب سلامت اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد :  اگر از تربیت کودکان غفلت کنیم موجب انحرافات اجتماعی وآسیبهای اجتماعی در جامعه می شود وامروز ریشه اصلی خیلی از آسیب‌های اجتماعی در تربیت نادرست کودکان بوده است.

وی اشاره کرد :  کودکان به دلیل شرایط جسمی و روحی خاصی که دارند نیازمند حمایت ومراقبت ویژه هستند واز حقوقی برخوردارند که خانواده ونهادهای اجرایی برای حمایت از آنها تکلیف قانونی دارند.

 معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه دردین اسلام کودک یک نعمت وامانت الهی قلمداد شده است ادامه داد :  بالاترین حقوق برای کودک در نظر گرفته شده است وتاکید ات زیادی برای تعلیم و تربیت وتامین نیازهای مادی ومعنوی کودکان شده است.

حسین زاده گفت :  امروز ساختار ابعاد خانواده تغییر کرده است باتوجه به تک فرزندی ومسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه، مهدهای کودک باید خلأهای اجتماعی و فرهنگی خانواده رابا رویکرد مهارت‌های زندگی واجتماعی پر کند.

وی عنوان داشت :  باید دنیای کودکی وحس کودکی رادر کودکان تقویت کنیم، کار در مهدهای کودک شغل نیست عشق و علاقه است چون مهمترین امانت انسان، کودکان هستند واین کودکان در اختیار مهد قراردارند لذا باید الگو باشیم

وی خاطر نشان کرد : مربیان الگوی جایگزین بدرومادردرمهدهای کودک هستند ماباید شرایط دوران کودکی رابرای کودکان فراهم کنیم محتوا ومفاهیم ی که درمهدکودک کارمیشود باید براساس تعالیم و آموزه های دینی وارزش گذاری نهاد خانواده باشد.

وی درخصوص توزیع غذای گرم بین کودکان گفت : در روستامهدها ومهد های حاشیه شهر حدود 9600غذای گرم روزانه بین بچه ها ی تو زیع می شود وسازمان بهزیستی برای حمایت از کودکان مناطق کم برخوردار وجلوگیری از سو تغذیه کودکان روزانه برای هر کودک 3700تومان به‌مدت 90روز کاری در نطر گرفته هست.

 معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران  اضافه کرد : حدود 18درصد کودکان 4تا6سال مازندران در مهدهای کودک بهزیستی استان خدمات دریافت می‌کنند. حدود9200کودکان درروستامهدها. حدود16هزار درمهد های شهری. و1200کودک در مناطق آسیب دیده اجتماعی وحاشیه شهرها در مهدهای کودک ماحصور داشته واز خدمات اجتماعی وآموزش و فرهنگی مهد استفاده میکنند

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0