فقدان رژیم منسجم فکری و‌عدم همکاری بین‌سازمانی تحدید اقتصاد و توسعه مازندران یاداشتی از ایرج نیازآذری روزنامه نگار و فعال فرهنگی و اجتماعی
11 مرداد 1398 ، دیدگاه 0
برای توسعه وتقویت اقتصاد_مازندران ، انسجام فکری و بهره گیری از بسته های سیاستی، مطالعه این کتاب که توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران منتشر شد را به مدیران، محققان، فعالان بخش خصوصی و به ویژه رسانه های گروهی توصیه می کنم تا بدون مطالعه و پژوهش تصمیم گیری نکنیم!
کمال آنلاین ، به عنوان کارشناس دفتر نماینده مجلس و فعال رسانه ای که در جریان بسیاری از امور #استان هستم و بعضا برخی امور اجرایی شهرستان را پیگیری می کنم عدم همکاری بین سازمانی بخش های مختلف #دولتی و خصوصی را به وضوح می بینم. به نحوی که برای انجام  فعالیت های اداری، عمرانی یا توسعه ای انواع موانع وچالش های دست وپاگیر قراردارد.
 
✅ساختارهای موازی، تکثر جریان های قدرت، تداخل و تعارض منافع کنشگران #سیاسی روند توسعه مناطق را با چالش مواجه ساخته است، از این رو همواره سخت ترین کارویژه #مقامات ارشد استانی و شهرستانی هماهنگی و تقویت همکاری بین سازمانی و برقراری یک #رژیم_فکری منسجم بین سیاستگذاران، برنامه ریزان،نخبگان، کارگزاران دولتی و فعالان بخش خصوصی وحتی رسانه های گروهی می باشد.‌
 
✅علاوه بر این اگر به مواضع و نظرات مسوولین قوای مختلف درباره رهیافت ها و اولویت های توسعه توجه شود فقدان یک #گفتمان منسجم  فکری را شاهد هستیم به نحوی که مقامات اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، تریبون های عمومی، دانشگاهیان، کنشگران سیاسی و رسانه ای و فعالان بخش خصوصی طیف متتوعی از نظرات را درباره #توسعه مطالبه می نمایند که یادربرنامه های مصوب نیست ویاقابلیت اجرا ندارند.
 
✅بدون شک این حجم از واگرایی ها و اظهارات کلی و خارج از الزامات #قانونی در بیان روندهای توسعه استان  هدر رفت فرصت ها و منابع را درپی دارد، در صورتی که برای توسعه استان #مازندران چندین برنامه و سند مصوب قانونی مطابق #اسناد_بالادستی وجود دارد اما همچنان تکروی ها  درحال تکراراست.
 
✅در نوشته های پیشین برلزوم همگرایی کنشگران توسعه و تقویت همکاری بین سازمانی ذیل #شوراها و ساختارهای رسمی و قانونی تاکید داشته و از #استاندار سختکوش مازندران انتظار می رودبرای برون رفت از وضع موجود سرمایه ها و نیروهای ترقی خواه استان را در چارچوب ساختار، اسناد و برنامه های قانونی هدایت و شتاب دهند. 
 
✅در کتاب #گزارش_اقتصادی استان مازندران سهم بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، انرژی و خدمات در سال ۱۳۹۵از تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب ۵۶/۹،۵/۵،۱۴/۴،۲۲/۴ اعلام شد درحالی که اولویت ها، جهت گیری ها و رویکردهای اعلامی مسوولین و کارشناسان متفاوت از ارقام فوق الذکر می باشد. 
 
✅برای توسعه وتقویت #اقتصاد_مازندران ، انسجام فکری و بهره گیری از بسته های سیاستی، مطالعه این کتاب که توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران منتشر شد را به مدیران، محققان، فعالان بخش خصوصی و به ویژه رسانه های گروهی توصیه می کنم تا بدون مطالعه و پژوهش تصمیم گیری نکنیم!
 
 
#ایرج_نیازآذری
روزنامه نگار و فعال فرهنگی و اجتماعی

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0