چه کسی پاسخگوی نابسامانی آموزش در استانداری مازندران است؟ یادداشتی از لطف الله آجدانی
13 تیر 1398 ، دیدگاه 0
نه تنها خجالت آور، بلکه تهوع آور خواهد بود اگر از یک سو شعار قانون گرایی و عدالت محوری دهیم و از سوی دیگر به آسانی قانون و عدالت را قربانی باند بازی و رانت خواری و حب به این و بغض به آن کنیم.
جدای از  درک درست و بالا در نظام های اداری جوامع توسعه یافته از اهمیت و نقش آموزش در توانمند سازی کارکنان دولت ، اهمیت آموزش در توانمند سازی کارکنان دولت حتی در میان بسیاری از نظام های اداری کشورهای توسعه نیافته نیز پوشیده نمانده است. اما شگفتا در گوشه ای از ایران در حال توسعه به نام مازندران و در استانداری آن هنوز درک و نظارت چندان درستی از نقش و اهمیت آموزش کارآمد در توانمند سازی کارکنان دولت و تاثیر آن در اصلاح و بهبود عملکرد سازمانی فراتر از شعارهای عقیم و نازا وجود ندارد.که اگر داشت حال آموزش کارکنان در استانداری و فرمانداری ها و دهیاری ها و شهرداری های مازندران اینقدر بد و هوایش اینقدر آلوده به برون سپاری های گاه نسنجیده توام با شائبه وجود پاره ای رانت ها و توزیع ناعادلانه فرصت های ارائه آموزش در میان موسسات بخش خصوصی آموزش کارکنان دولت نبود! 
 
نه تنها خجالت آور، بلکه تهوع آور خواهد بود اگر از یک سو شعار قانون گرایی و عدالت محوری  دهیم و از سوی دیگر به آسانی قانون و عدالت را قربانی باند بازی و رانت خواری و حب به این و بغض به آن کنیم. 
 
 نمی دانم آیا آقای استاندار محترم مازندران؛ بر این باورند که در سیکل برون سپاری آموزشی استانداری به موسسات خصوصی آموزش کارکنان دولت ، حال و هوای آموزش خوب است یا نه؟! اما می دانم اگر حال و هوای آموزش و برون سپاری آموزش استانداری و واحد‌های تابعه آن خوب باشد که نمی باید آموزش کارکنان را خارج از ضوابط و دستورالعمل های قانونی بالا دستی ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور به یک ان جی او فاقد مجوز آموزش کارکنان دولت واگذار کرد.
 
اگر حال و هوای آموزش در استانداری و واحد‌های تابعه آن خوب باشد که نمی باید حتی اگر برای یک بار در سال هم شده از ارائه گزارش شفاف و شیشه ای عملکرد آموزشی خود به رسانه ها و افکار عمومی برای توضیح اثبات و احراز ادعای توزیع فرصت های عادلانه و برگزاری مناقصه های آموزشی خود و برنده شدن یک موسسه و شرکت خصوصی آموزش کارکنان در آن مناقصه ها خودداری کند.
 
حال و هوای آموزشی در استانداری و واحد‌های تابعه آن چندان خوب نیست.
 
 خوب نیست زیرا دفاتر مختلف استانداری با درجات متفاوتی به هماهنگی های لازم با مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان بالاترین مرجع قانونی آموزش کارکنان دولت در استان و تحت نظارت بودن آن تن نمی دهد!
 
 حال و هوای آموزش در استانداری و واحد‌های تابعه آن خوب نیست، چون در پاره ای اقدامات استانداری به ویژه از سوی دفتر امور شهری و شوراها و دفتر امور روستایی و شوراها فرصت های برون سپاری آموزش در میان موسسات مختلف بخش خصوصی داری مجوز آموزش کارکنان عادلانه توزیع نمی شود و حتی در پاره ای از موارد ، چه دست و دلبازانه، برون سپاری های آموزشی بر خلاف قوانین و مقررات موجود به بعضی از موسسات و شرکتها و تشکل های نه تنها ضعیف بلکه فاقد مجوز آموزش کارکنان دولت واگذار می شود و فرصت سوزانه، از توانایی ها و امکانات بعضی از موسسات آموزشی توانمند دارای مجوز عبور می شود.
 
آیا اتخاذ و اعمال  سیاست ها و اقداماتی کژ اندیشانه و ناسنجیده و ناعادلانه از این دست که به اجمال اشارتی رفت و تفصیلش مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد ، با تدبیر و امید راست می آید؟! این کژی را اصلاح می باید و این اصلاح را عزمی جدی.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0