نظارت بر باشگاههای ورزشی تشدید می شود
25 اردیبهشت 1398 ، دیدگاه 0
اسماعیل پهلوان رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان آمل در این جلسه گفت: گام مهم و اساسی در جهت هدفمندی امور پیروی و اجرای برنامه عملیاتی بوده و انتظار دارد ضمن پرهیز از انجام فعالیت ها در قالب روزمره گی نسبت به اجرای سیاست های تدوینی و راهبردی حوزه های کاری اقدام شود.
کمال آنلاین ، دومین جلسه شورای اداری ورزش وجوانان شهرستان آمل در سال ۹۸صبح روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت تشکیل شد.
 
🔘اسماعیل پهلوان رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان آمل در این جلسه گفت: گام مهم و اساسی در جهت هدفمندی امور پیروی و اجرای برنامه عملیاتی بوده و انتظار دارد ضمن پرهیز از انجام فعالیت ها در قالب روزمره گی نسبت به اجرای سیاست های تدوینی و راهبردی حوزه های کاری اقدام شود.
 
🔘متولی ورزش و جوانان شهرستان آمل سپس تاکید کرد: در آستانه فصل تابستان بوده و حجم مراجعات به باشگاهها،مدارس و کانون های ورزشی افزایش چشمگیری خواهد داشت لذا نظارت ها بر نحوه عملکرد و فعالیت هاباشگاهها افزایش یابد.
 
🔘وی تاکید کرد: با هماهنگی هیاتهای ورزشی فعالیت های غیر مجاز باشگاهها ،کانون ها و مدراس ورزشی شناسایی و در کوتاه ترین زمان ممکن برخورد مناسب اتخاذ گردد.
 
🔘اسماعیل پهلوان در پایان عنوان کرد: از اصول مهم توسعه و پیشرفت و انجام مناسب امور، نظم و انضباط اداری و مالی بوده و تاکید میگردد تمامی ارکان اداره ورزش و جوانان آمل نسبت به رعایت موضوع اقدام نمایند.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0