صدور مجوز برای 61 نشریه جدید
12 تیر 1391 ، دیدگاه 0
جلسه امروز هیأت نظارت برمطبوعات، با صدور 61 مجوز نشر و تغییر وضعیت 16 نشریه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه امروز هیأت نظارت برمطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز نشریات استان خراسان رضوی، نشریات تخصصی و دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن62 نشریه مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین تعداد 1 هفته نامه، 5 دوهفته‌نامه، 18 ماهنامه، 1 دو ماهنامه، 23 فصلنامه و 13 دو فصلنامه مجوز انتشار گرفتند. همچنین در این جلسه تغییر وضعیت و مدیرمسئولی16نشریه مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

همچنین در این جلسه با انتشار هفته نامه «راه اقتصادی» به صاحب امتیازی «علیرضا شاه میرزایی» و مدیرمسئولی«محسن مهدیان»، دو هفته‌نامه «پیک خورشید» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی«غلامرضا نادمی گرو »، دو هفته‌نامه «صبح شرقی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد عبدالهی»، دو هفته‌نامه «اتل متل» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی پاکباز خسروشاهی»، دو هفته‌نامه «سیمای دانش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «غلامرضا خواجه سروی»، دو هفته‌نامه «بازار محبت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمزه عقدکی»، ماهنامه «خوی نگار» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ابراهیم فتح الهی»، ماهنامه «ندای کویر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «روح الله مهری»، ماهنامه «آفتاب سرخس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «غلامعلی نادری»، ماهنامه «معرفت دینی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مرتضی فاطمی» موافقت شد.

ماهنامه «شهروند بجنورد» به صاحب امتیازی «شورای اسلامی شهر بجنورد» و مدیرمسئولی «اعظم السادات افشین فر»، ماهنامه «علم دینی» به صاحب امتیازی «بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه» و مدیرمسئولی «محسن عباس نژاد»، ماهنامه «سروش آدینه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مژگان محرم»، ماهنامه «مهندسی و ساخت» به صاحب امتیازی «انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو» و مدیرمسئولی «فیروز اردشیریان طبرسی»، ماهنامه «تجارت و رایانه» به صاحب امتیازی «نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی»و مدیرمسئولی «عیسی نجفی»، ماهنامه «سلامت جامعه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رویا عادل احمدیان»، ماهنامه «ورا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مجید صمدی حکاک»، ماهنامه «آفتاب توس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین طاهری وحدتی» از جمله نشریاتی هستند که با انتشار آنها در جلسه امروز هیئت نظارت موافقت شد.

هیئت نظارت درخواست انتشار «تا مهر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین ابراهیمی»، ماهنامه «آوای شاندیز» به صاحب امتیازی «شهرداری شاندیز» و مدیرمسئولی«سید محمود حسینی شاندیز»، ماهنامه «بینالود» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فریده ناصری قوچانی»، ماهنامه «صدای فردوس» به صاحب امتیازی «شورای اسلامی شهر فردوس» و مدیرمسئولی «حسین کیال»، ماهنامه «کوهنوردی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «وحید اشرفی»، ماهنامه «بچه های خوب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمید رضا شعر بافیان»، دو ماهنامه «بیرق» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سید حسین کوشش»، فصلنامه «international journal of medical toxicology medicine» به صاحب امتیازی« دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی علوم پزشکی» و مدیرمسئولی «محمد علی امام هادی»، فصلنامه «تحقیقات اقتصاد ایران» به صاحب امتیازی «دانشگاه بوعلی سینا» و مدیرمسئولی «سعید عیسی زاده» را پذیرفت.

فصلنامه « مصلحت » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی« محمد پیر علی»، فصلنامه «ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی» و مدیرمسئولی «حمید سوری»، فصلنامه «Iranian journal of molecular diagnosis» به صاحب امتیازی«دانشگاه تربیت مدرس» و مدیرمسئولی «عبد الامیر علامه»، فصلنامه «مطالعات علوم زیستی در ورزش» به صاحب امتیازی« دانشگاه بیرجند» و  مدیرمسئولی «علی ثقه الاسلام»، فصلنامه «journal of hyperstructures» به صاحب امتیازی «دانشگاه محقق اردبیلی» و مدیرمسئولی «مسعود گنجی»، فصلنامه « environmental studies of Persion gulf» به صاحب امتیازی «دانشگاه خلیج فارس» و مدیرمسئولی« مهدی محمدی»، فصلنامه «Iranian journal of trauma» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان» به مدیرمسئولی «اسماعیل فخاریان» از دیگر نشریاتی هستند که در جلسه امروز با انتشار آنها موافت شد.

در ادامه بررسی به نشریات در جلسه امروز هیئت نظارت با انتشار فصلنامه «پژوهش در مهندسی عمران » به صاحب امتیازی «دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی» و مدیرمسئولی «سعید غفار پور جهرمی»، فصلنامه «نام های جغرافیایی » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی« مهران مقصودی»، فصلنامه «international materials physies journal» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «قاسم کاوئی»، فصلنامه «نامه دانشنامه علمی رفاه اجتماعی» به صاحب امتیازی«انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران» و مدیرمسئولی «غلامرضا لطیفی»، فصلنامه «علوم رفتاری شهید بهشتی» به صاحب امتیازی« دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی» و  مدیرمسئولی «علیرضا ظهیرالدین»، فصلنامه «طب انتظامی » به صاحب امتیازی «سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی» و مدیرمسئولی «علی مجیدی» موافت شد.

اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات در ادامه بررسی تقاضاهای امروز با انتشار فصلنامه « مطالعات آمریکای لاتین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی« شمس اله عظیمی»، فصلنامه «سفیر نور » به صاحب امتیازی «جامعه المصطفی العالمیه» و مدیرمسئولی «حسنعلی اخلاقی امیری»، فصلنامه «علوم انسانی دانشگاه پیام نور» به صاحب امتیازی«دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «هادی شریف مقدم»، فصلنامه «دین و قانون» به صاحب امتیازی«مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی » و  مدیرمسئولی «احمد مبلغی»، فصلنامه«svryery and truoma» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی بیرجند» و مدیرمسئولی «احمد آموزشی»، فصلنامه « future of medical education journal» به صاحب امتیازی« دانشگاه علوم پزشکی مشهد» و مدیرمسئولی«فرشید عابدی»، فصلنامه «Iranian journal of society culthre and language » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد رضا هاشمی »، دو فصلنامه «journal of information system and telecommunication » به صاحب امتیازی «جهاد دانشگاهی» و مدیرمسئولی «حبیب الله اصغری» موافقت کردند.

همچنین در ادامه این جلسه با انتشار دو فصلنامه «فقه و حقوق اسلامی» به صاحب امتیازی «دانشگاه تبریز» و مدیرمسئولی «حسین فخر»، دو فصلنامه «مدیریت و کیفیت خاک» به صاحب امتیازی «دانشگاه شهرکرد» و مدیرمسئولی «سید حسین طبا طبایی »، دو فصلنامه تخصصی «دانش و فناوری هوا فضا» به صاحب امتیازی «دانشگاه صنعتی مالک اشتر» و مدیرمسئولی «مهران نصرت الهی»، دو فصلنامه «Iranian journal of language testing» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «خلیل مطلب زاده»، دو فصلنامه «پژوهشهای زعفران» به صاحب امتیازی «دانشگاه بیرجند» و مدیرمسئولی «محمد علی بهدانی »، دو فصلنامه «مواد دما بالا» به صاحب امتیازی «دانشگاه صنعتی مالک اشتر» و مدیرمسئولی «کریم زنگنه مدار»، دو فصلنامه «دامپزشکی عصر جدید » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمود میر آب بروجردی» مواقت بعمل آمد.

هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود همچنین با انتشار دو فصلنامه «پژوهشهای شنوایی، گفتار و زبان» به صاحب امتیازی «موسسه انجمن علمی شنوایی شناسی ایران» و مدیرمسئولی «خسرو گورابی »، دو فصلنامه «انرژی های نو» به صاحب امتیازی « موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری»و مدیرمسئولی «عبد العلی فرزاد»، دو فصلنامه «مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی» به صاحب امتیازی «دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)» و مدیرمسئولی «عباس برومند اعلم»، دو فصلنامه «Iranian jurnal of language teaching research » به صاحب امتیازی«دانشگاه ارومیه» و مدیرمسئولی «کریم صادقی»، دو فصلنامه «Iranian jurnal of entomology» به صاحب امتیازی«جواد کریم زاده اصفهانی» موافقت کردند.

در این جلسه با تغییر مدیرمسئولی نشریات «بهبود» به «یحیی پاسدار»، «علوم حرکت انسان» به «بهروز عبدلی»، «مجله شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر» به «محمد علی خلیل زاده کلاگر»،  «بررسی های حقوق بین الملل»، به «حسین آل کجباف»، «پژوهشنامه آفریقا» به «علیرضا محرابی»، «پژوهشیار» به «رضا حسنوی آتشگاه»، «دانش نوین کشاورزی پایدار» به «شهرام شاهرخی خانقاه»، «مجله نظام پزشکی اصفهان» به «عباسعلی جوادی»، «برنامه و بودجه» به «محسن نجفی خواه»، «فیض» به «محمد حسین اعرابی»، «پیام رسانه» به «فاضل فیضی» و «انرژی خورشیدی» به «اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد» موافقت شد. همچنین در ادامه این جلسه تغییر وضعیت 4 نشریه مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0