راه اندازی مرکز تجارت و پایانه صادراتی برنج مازندران درآینده ای نزدیک
8 اسفند 1396 ، دیدگاه 0
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران : این امرمی تواند مازندران را به کانون اصلی تجارت دراستان تبدیل نموده وعلاوه برآن که قطب تولید برنج درایران هستیم؛ می توانیم توان صادرات این محصول را نیز فراهم نماییم.

کمال آنلاین ؛ به گزارش ایلنا از ساری،محمد محمدپورعمران "رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران ،ازآن جمله مدیران شایسته وبی ادعایی است که دارای دیدگاه های بسیارروشن وراهگشا درباره صنعت وتوسعه صنعتی استان است.دکترنسبتا جوان ما اعتقادی به بحران صنعت ونابودی این بخش ندارد وبراین عقیده است که رسانه ها وصاحبان قلم واندیشه باید به کمک مسئولان استان بیایند واجازه ندهند چهره استان بیش ازاین مخدوش گردد.

مسئول صنعت ومعدن وتجارت مازندران فردی انتقاد پذیروصاحب نظری قابل احترام است و درگفتار و عمل ثابت کرده که با یاس و ناامیدی بیگانه است و همه باید برای ارتقای جایگاه استان در توسعه همه جانبه کشورتلاش وهمکاری نمایند.

یک روز زمستانی، دقایقی را میزبان دکتر مهربان و متفکر و با تجربه و دلسوزمازندران بودیم و با وی گپ و گفتی دوستانه داشتیم که حاصل آن مطالبی است که ازنظرتان می گذرد.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران با تاکید براین نکته که فصل سبز تولید و اشتغال و رونق اقتصادی دراستان آغاز و به طور شتابان درحال انجام است، می گوید: خوشبختانه طرح های بسیارمهم و بزرگی که آرزوی مردم شریف مازندران بوده اند؛ آغازشده ویا درمراحل پایانی هستند ویا به بهره برداری رسیده اند؛ این طرح ها لکوموتیوصنعت وپیام آورشادی ونشاط برای استان می باشند.

دکتر"محمدپورعمران" این دستاوردهای ارزنده را نتیجه سال ها زحمت وتلاش عنوان نموده واظهارمی دارد: اخیراً وبا حضوروزیرمحترم صنعت، معدن وتجارت ، دومین کارخانه بزرگ فرآورده های گوشتی آماده و نیمه آماده را درمجموعه صنعتی کاله افتتاح کردیم ؛ این طرح تولیدی هم توان پاسخگویی به نیاز داخلی را دارد وهم توان صادراتی استان را افزایش خواهیم داد.

همچنین به گفته محمد پورعمران، با افتتاح خطوط مختلف تولید انواع پنیرهای طبیعی در مجموعه صنعتی "کاله" که تکنولوژی آن دراختیارمعدودی ازکشورهاست، کشورمان گام بلنددیگری را درعرصه تولید واشتغال برداشته است.

وی ازآماده سازی بزرگ ترین ومدرن ترین مجتمع کشتارگاه طیور در سطح خاورمیانه با سرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی با برند"ساوانا" وافتتاح آن درآینده ای نزدیک خبرداده و می گوید: تولید مرغ با کیفیت که به دلیل مرغوب بودن آن قابلیت نگهداری تازه آن تا 12 روز وجود دارد، قطری ها و مسئولان عمان را برآن داشته تا برای امضاء تفاهم نامه ای به منظور واردات محصولات این مجتمع که دارای تکنولوژی بسیارخوبی است، اعلام آمادگی کنند.

وی افزود: درمراسم رسمی افتتاح این مجتمع تولیدی مقاماتی ازآلمان ودانمارک ازجمله سفرای این کشورها حضورخواهند داشت و تلویزیون "دویچه " آلمان نیزاین خبر را انعکاس داده تا ضمن آن که این محصول دربازارهای اروپا ثبت شود؛ ازاین طریق مسیرحضورش دربازارهای جهانی هموارگردد.

رییس سازمان صنعت؛ معدن وتجارت مازندران از شروع به کار مرکز تجارت و پایانه صادراتی برنج استان درآینده ای نزدیک و با مشارکت 400 فعال درحوزه برنج وبا سرمایه گذاری 700 میلیارد ریالی سخن گفته و یادآور می شود که این امرمی تواند مازندران را به کانون اصلی تجارت دراستان تبدیل نموده وعلاوه برآن که قطب تولید برنج درایران هستیم؛ می توانیم توان صادرات این محصول را نیز فراهم نماییم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از راه اندازی بزرگ ترین مرکز بنکداران استان با حضور 100 فعال با هدف تنظیم بازار وتعادل عرضه وتقاضا ، فعالیت واحد 150 هزارتنی "نورد شمال" و راه اندازی مجموعه صنایع چوبی مطلق با مشارکت طرف ترکیه ای و با 100 نمایندگی درسطح کشورخبرداده واظهار می دارد: درحال حاضر سالانه 2 میلیون و 400 هزارتن تخته نورد شمال درمازندران تولید می شود که بیش از 80 درصد آن درسال های گذشته ظرفیت سازی شده است.

محمد پورعمران ازحضورمحصولات استان در بازارهای صادراتی نیزسخن گفته و از ایجاد پایانه صادرات خاویار که درحال احداث است- خبرداده و می گوید: اعتقاد داریم تولیدات ما باید درونزا و برون زا بوده و محصولاتی همچون خاویارکه ارزش افزوده بسیاربالایی داشته ودراستان به فراموشی سپرده شده بود به بازارهای جهانی راه یافته ومنجر به شکوفایی اقتصاد استان گردد. درهمین راستا کارهای بزرگی انجام شده ودربخش کشاورزی نیزبا فناوری های نوینی که به کارگرفته می شود، قابلیت های زیادی را برای صادرات محصولات این بخش داریم.

وی به دیگرقابلیت های صنعتی استان که می تواند تولید واشتغال را احیاء و روند توسعه صنعتی مازندران را شتاب بخشد اشاره کرده ومی گوید: امسال بیش از 10 میلیون دلار کاغذ از کارخانه صنایع چوب وکاغذ مازندران به کشورچین صادرشده و اولین کارخانه تولید کاغذ تحریر سفید را دراستان به بهره برداری رسانده ایم وحدود یک هزارهکتارعرصه به شهرک های صنعتی مازندران افزوده شده است که با واگذاری این اراضی گام های بلندی درجهت توسعه تولید واشتغال منطقه برداشته می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران از آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در استان با 1300 میلیارد تومان سرمایه گذاری و مجتمع بزرگ مبلمان صفحه ای وتخته فشرده با بیش از 600 میلیارد تومان سرمایه و آغازعملیات کارخانجات "رهاسان" با اولین تولید اچ. دی.اف" خبرداده وتاکید می کند: فضای تولید دراستان رو به رشد بوده ومردم شریف وشایسته مازندران باید به آغازفصل سبز تولید واشتغال ایمان بیاورند.

محمدپورعمران درپاسخ به این سوال "ایلنا"ی ساری که درسال جاری با اجرای طرح های تولیدی و صنعتی چه میزان اشتغال دراستان ایجاد شده؛ گفت: براساس آنچه درسامانه رصد اشتغال سازمان صنعت، معدن وتجارت مشاهده می شود تاکنون نزدیک به 10 هزارفرصت شغلی تازه دراین سامانه ثبت گردیده یعنی این که 10 هزارنفر برای اولین بار دراستان شاغل شده اند ویا ازکاری منفک وکاری تازه را شروع کرده اند.البته یک سوم افراد دربخش صنعت ودوسوم آنان دربخش های صنفی مشغول به کارشده اند.

وی به آمار 10 ماهه اول امسال نیز اشاره کرده ومی گوید: دراین مدت برای 218 واحد جدید صنعتی پروانه بهره برداری صادرشده وبرای این منظور 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است. همچنین دراین مدت 572 مجوزتاسیس واحد صنعتی به ارزش 2100 میلیارد تومان سرمایه ازسازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران صادرگردیده که اشتغال 11 هزارنفرپیش بینی می شود. این مقام استانی درصنعت ومعدن وتجارت مهمترین مشکلات صنایع استان درسالهای گذشته را مدیریت دولتی برواحدهای صنعتی ونوع واگذاری کارخانه هاعنوان نموده ومی گوید: دراثربرخی سیاست ها به جای آن که واحدهای صنعتی را ازچاله بیرون بیاورند ودرمسیرهموارقراردهند، درچاه خصوصی سازی گرفتارکردند وفرجام بد وناخوشایندی را برای این بخش مهم واشتغال زای اقتصاد استان رقم زدند.

او سرنوشت واحدهایی نظیر نساجی مازندران ونساجی قائمشهررا که ابتدا به بانک مسکن وسپس به شهرداری قائمشهر واگذار گردید ، یادآورشده و می گوید: درمیان واحدهای صنعتی استان فقط 20 واحد ما با مشکلاتی دست وپنجه نرم می کنند که اعتقاد داریم اگرمدیریت کسب وکاربرآنها حاکم بود ونوآوری درکارداشتند و متناسب با بازاروخواست مشتریان پیش می رفتند؛ درعرصه رقابت می ماندند اما وقتی چنین فضایی وجود ندارد؛ بهترین کاربرای دولت شاید واگذاری باشد که البته تبعات ناشی ازاین سیاست درعمل سنگین بوده است.

محمد پورعمران " با اشاره به پیگیری مجدانه وهمه جانبه مشکلات واحدهای صنعتی استان ازبرخی اظهارنظرها وقلم فرسایی رسانه هایی که به دلایل متعددی تلاش می کنند وضعیت صنعت را وخیم نشان داده ومدام درباره تولید واشتغال منفی بافی می کنند به شدت انتقاد کرده وضمن بیان گذشته تلخ واحدی همچون خزرخزمی گوید: بعد از 17 سال تعطیلی و بلاتکلیفی این واحد نساجی اکنون با یک سرمایه گذار به تفاهم رسیده ایم که در یک رسته فلزی کار را دراین واحد شروع کرده و زمینه اشتغال دهها نفر را فراهم سازیم.

وی اضافه کرد: آنانی که تیترمی زنند "خزرخز" به تاریخ پیوست ویا کلی خبروگزارش با عناوین تند و مایوس کننده به خورد مخاطبان می دهند چه هدفی دارند؟ آیا فکر می کنند که خدمت می کنند؟ اینان چرا 17 سال پیش برسرنهادهایی که کارخانه را واگذارکردند فریاد نزدند؟ وقتی که خزرخز تعطیل شد چرا جنجال نکردند وازکنارموضوع گذشتند؟

رئیس سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان پیگیری موضوع مشکلات نساجی مازندران را یادآورشد وگفت: با مسئولان ذیربط درباره لزوم حمایت ازواحدهایی نظیرنساجی مازندران صحبت کردیمودستورداده اند که حمایت خای مالی وفنی لازم انجام شود وقطعا این مهم انجام می شود؛ دراین واحد430 نفرشاغل هستند وخط تولید پارچه های رومبلی نصب وراه اندازی گردیده وبا وجود اهداف نامعلوم برخی کاسبان سیاسی واجتماعی اجازه نخواهیم داد که تولید دراستان متوقف شود.

وی آینده صنعت استان را روشن خواند وگفت: توسعه صنعتی مازندران نه یک انتخاب بلکه یک الزام هوشمندانه است ؛ 55 درصد جمعیت استان درشهرها ساکن هستند و 45 درصد ساکنین روستاها ! نیمی ازروستاییان زمین برای کشاورزی ندارند وآنانی که زمین دارند متوسط زمین هایشان برای شالیزار 6 دهم هکتارومتوسط اراضی باغات آنان 4 دهم هکتاراست واین میزان اراضی قطعا پاسخگوی نیازنسل های بعدی نیست واین درشرایطی است که شاهد کوچک ترشدن سایزاراضی کشاورزی خواهیم بود وتوجه داشته باشیم که موضوع کم آبی جدی جدی است ودرباره کشت های دوم دغدغه ها ومحدودیت ها هم به جای خودش!

محمد پورعمران تصریح می کند: بنابراین نمی توانیم ادعا کنیم که مازندران استانی صرفاً کشاورزی است ؛ باید بخش خدمات وگردشگری وصنعت رادرمحاسبات خود برای اشتغال و توسعه استان ببینیم!

ایشان می افزاید: خواهی نخواهی صنعت گردشگری وتولید دو بال پرواز و توسعه استان هستند وتوسعه صنعتی برای استان نه یک الزام که درشرایط فعلی مازندران، یک انتخاب هوشمندانه است.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران باردیگرتاکید می کند که " صنعت دراستان یک حوزه رو به رشد است وخدمات وگردشگری نیز مهم هستند؛ ضمن آن که نمی توان جایگاه مهم بخش کشاورزی دراقتصاد استان را نادیده گرفت؛ شاید صنعت دراستان دیرشروع کرده اما درسالهای اخیررشد چشمگیری را تجربه کرده وتوفیقات درخشانی داشته اما تلاش داریم سهم صنعت را درشکوفایی اقتصاد استان بیشترببینیم ونقش محوری تری را برای این بخش لحاظ نماییم.

محمد پورعمران نظرش درباره اعطای تسهیلات برای احیاء وشکوفایی کارخانه ها این گونه بیان می کند:" اعتقاد دارم تسهیلات لزوما درمان درد صنعت نیست؛ واحدی که مشکل بازاربرای کالای خود را دارد؛ با مشکل اختلاف شرکاء درگیراست ؛ مشکل مدیریتی دارد ویا ازفناوری های نوین استفاده نمی کند؛ چرا فکر می کنند با دریافت تسهیلات احیاء خواهند شد؟" آیا واحدی که با مشکلات متعددی مواجه است تسهیلات با سود 10 درصدی بگیرد بهتر است یا تسهیلات با نرخ سود 18 یا 24 درصد؟

محمدپور  می گوید: باید یقه آنانی را گرفت که تسهیلات به خصوص وام های زود بازده برای اشتغال را بی حساب وکتاب دراختیارافرادی گذاشتند که به نام تولید هزینه سوله کردند وهیچ صلاحیتی وهیچ تعهدی نسبت به تولید واشتغال نداشتند وبا تخصص درعرصه تولید بیکانه بودند واکنون همین ها هستند که درگوشه وکنارمی نشینند وهیاهو به راه می اندازند که می خواهیم تولید کنیم وسرمایه نداریم و دولت نیزکمک نمی کند!

او اضافه کرد: اگراین افراد سرمایه هایشان را تمام وکمال درخط تولید می گذاشتند امروز وضع تولید استان این گونه نبود؛ افراد موفقی همچون "سلیمانی " ها و"طهماسبی" ها آستین همت بالا زدند وهیچگاه ناامید نشدند وبه جای منفی بافی برای تولید واشتغال ازجان ومال خود گذشتند وامروز افرادی موفق وقابل احترام می باشند.

این مقام مسئول درصنعت ومعدن وتجارت مازندران درباره ایجاد پالایشگاه شیرکه انواع مشتقات شیررا تولید وکشور را از واردات برخی ازاین مشتقات بی نیازخواهد کرد؛ گفت: این پالایشگاه که درنوع خود درخاورمیانه بی نظیرخواهد بود با توافق وزیرمحترم صنعت ومعدن، استاندار و مجموعه کاله با 2000 میلیارد تومان سرمایه گذاری احداث خواهد شد وپیش بینی می شود که روزانه 5 هزارتن شیرخام را دریافت ومشتقات مهمی همچون کره ولاکتوزرا تولید خواهد کرد.

وی گفت: علاوه برتامین نیازکشور، مشتقات شیرتولیدی درپالایشگاه شیرمازندران قابلیت صادرات را خواهد داشت؛ رهمین راستا احداث 2000 گاوداری 100 راسی برای تامین شیرخام پالایشگاه شیر پیش بینی خواهد شد که اشتغال زایی قابل توجهی را به همراه دارد.

وی درپایان این گفت وگو تاکید می کند: ازمنفی بافی و یاس به دورباشیم وآنچه درتوان داریم برای اعتلای استان وکشورعزیزمان هزینه کنیم.وظیفه انسانی وشرعی ما باید تلاش برای ساختن وآبادانی استان وکشورباشد وهمه مامورومکلفیم.

 

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0