فراخوان شناسایی سرمایه گذار زباله سوز آمل تا 19 بهمن سالجاری تمدید شد
11 بهمن 1396 ، دیدگاه 0
شرکت های واجد الشرایط مبتنی بر فراخوان ذیل می توانند طی تماس با امور قرار دادها در این فراخوان شرکت نمایند.
 
                                                           آگهی فراخوان شناسایی سرمایه
                      
شهرداری آمل در نظر دارد در راستای اهداف زیست محیطی خود و به استناد مصوبه شماره 2612/ش/96مورخ 23/8/96 شورای اسلامی شهر آمل و بموجب تأییدیه شماره 8672/8621 مورخ 5/9/96 هیئت تطبیق فرمانداری ویژه شهرستان آمل و طبق صورتجلسه مورخ 29/9/96هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری آمل،نسبت به شناسایی سرمایه گذار از طریق فراخوان عمومی جهت اجرای طرح مشارکتی ذیل اقدام نماید.
موضوع فراخوان: احداث سیستم امحاء زباله شهری با بهره گیری از فناوریهای نوین(تبدیل پسماند به انرژی) به ظرفیت حدودا" 600 تن در روز به روش مشارکت BOT .
لذا از سرمایه گذاران داخلی و خارجی(شخصیت های حقوقی)علاقمند و توانمند دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم، با دریافت دفترچه مشخصات عمومی پروژه امحاء پسماند جامد شهری(تبدیل پسماند به انرژی) از امور قراردادهای شهرداری آمل،حداکثر تا تاریخ 19/11/96 با ارسال اسناد و مدارک ذیل،نسبت به اعلام آمادگی خود به شهرداری آمل اقدام نمایند:
-  معرفی شرکت/ کنسرسیوم شامل اساسنامه،توانمندی نیروی انسانی،مالی و برنامه ریزی و اجرایی.
-  سابقه فعالیت های مشابه و مرتبط اعم از داخلی یا خارجی با ظرفیت و مشخصات مشابه.
-  تأییدیه از شرکت خارجی سازنده مبنی بر اعطای امتیاز نمایندگی و تفویض اختیار قانونی و رسمی.
-  ارائه مشخصات فنی در خصوص فناوری/فناوریهای پیشنهادی،میزان سرمایه گذاری،مدت اجرا و محصولات و الزامات و نیازمندی های طرح.
-  مهر و امضاء دفترچه مشخصات عمومی پروژه امحاء پسماند جامد شهری(تبدیل پسماند به انرژی)
پیشنهادات واصله توسط کمیته فنی وزارت کشور و هیئت عالی سرمایه گذاری بررسی و اعلام نظر خواهد گردید.
* به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 آدرس: استان مازندران،شهر آمل،خیابان انقلاب،شهرداری آمل 
 
   شهردارآمل: احمد امیر سلیمانی

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0