چاپ و توزیع 30 هزار کتاب داستان مدیریت پسماند و تفکیک زباله
30 دی 1396 ، دیدگاه 0
چاپ کتاب های داستان و بسته های فرهنگی با محوریت مدیریت پسماند و تفکیک زباله همواره از سوی واحد روابط عمومی و آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل صورت می گیرد.
کمال آنلاین ؛ به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل، 30 هزار کتاب داستان مدیریت پسماند و تفکیک زباله از سوی واحد روابط عمومی و آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل چاپ و در میان دانش آموزان مهدهای کودک و مدارس سطح شهر آمل توزیع شد.
 
کتاب فریاد سطل زباله با موضوع زباله و محوریت شعر کودکان است که سراینده آن فاطمه هادیزاده و تصویرگر مریم جمشیدی و حمید بابکی می باشند که تا به امروز 15 هزار نسخه از این کتاب داستان جذاب چاپ گردیده است.
 
کتاب دفتری که با بازیافت عمر دوباره ای یافت ویژه گروه سنی الف، ب و ج می باشد که با محوریت شعر کودکان است و سراینده آن فاطمه هادیزاده و تصویرگر سمیرا سادات شفیعی می باشد که تا به امروز ۱۰ هزار نسخه از این کتاب داستان جذاب چاپ شده است.
 
کتاب ماب یعنی مصرف ناب ویژه گروه سنی الف، ب و ج است که با محوریت شعر کودکان بوده و شاعر آن فاطمه هادیزاده و تصویرگر سمیرا سادات شفیعی می باشد که تا به امروز 5 هزار نسخه از این کتاب داستان جذاب چاپ گردیده است.
 
گفتنی است؛ چاپ کتاب های داستان و بسته های فرهنگی با محوریت مدیریت پسماند و تفکیک زباله همواره از سوی واحد روابط عمومی و آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل صورت می گیرد.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0