تکثیروپرورش حدود65 هزارقطعه بچه ماهی خاویاری بامشارکت بخش خصوصی
23 آبان 1396 ، دیدگاه 0
رییس مرکزبازسازی وحفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان شهیدرجایی ساری : این مرکزآمادگی دارد تا تجربیات رادراختیار پرورش دهندگان خاویاری قراردهد

کمال انلاین ؛ به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ،واحدمعصومی این مطلب رادرمحل این مرکزدر ساری و به هنگام بارگیری و حمل بچه ماهی به استان گیلان گفت وافزود: این مرکزیکی ازبزرگترین سایتهای شیلاتی کشور درامرتکثیروپرورش بچه ماهیان استخوانی وخاویاری برای بازسازی ذخایرآبزیان دریا و نیزحمایت و کمک درتوسعه متوازن وپایدارآبزیان و صنعت نوپای پرورش خاویاری به لحاظ تامین بچه ماهی پرورش دهندگان  است که دراین راستا تاکنون دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته است.

 وی بااشاره به قدمت چندین ساله این مرکز ونیز تاسیسات ،تجهیزات ومنابع انسانی متخصص،مجرب وکارآزموده  وداشتن ماهیان مولد با تنوع گونه ای بسترلازم برای حمایت،پشتیبانی ترویج وتوسعه پرورش گونه های مهم وباارزش اقتصادی خاویاری در سراسرکشور تابومی سازی دانش تکثیررادارد.

رییس مرکزبازسازی وحفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان شهیدرجایی ساری ادامه داد : درهمین راستا درسال جاری بامشارکت بخش خصوصی تعداد65 هزارقطعه بچه ماهی خاویاری پرورشی بامیانگین وزنی 25 تا 300 گرمی دراین مرکز تکثیروپرورش داده شده  ومطابق با طرح توزیعی ابلاغی سازمان شیلات ایران  80 درصدآن به تناسب نیازدرسطح استان  بین پرورش دهندگان ماهی خاویاری ومابقی آن به سراسرکشورازجمله استانها ی گیلان ،گلستان ،کرمان ،فارس،یزدو سیستان وبلوچستان و....توزیع شده است که امیدواریم با توسعه پرورش ماهی خاویاری بتوانیم برندخاویار ایران اسلامی را همچون گذشته حفظ وارتقا بخشیم.

معصومی درپایان گونه های بچه ماهیان تولیدی فوق رافیل ماهی ونیزازون برون اعلام نمود وتصریح کرد: این مرکزآمادگی دارد تا تجربیات  رادراختیار پرورش دهندگان خاویاری قراردهد

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0