امام جمعه دابو ودشت سر در خطبه های نماز جمعه تاکید کرد؛
18 شهریور 1396 ، دیدگاه 0
ضرورت برگزاری باشکوه جشنواره ملی برنج / حل مشکلات کشاورزان مورد توجه قرار گیرد


بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه اول :
اوصیکم عبادالله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوی الله . در این لحظات معنوی ، در این لحظات میمون و مبارک در این اجتماع بزرگ محضر شریف شما نمازگزاران عزیز ، عبادالرحمن در ابتدا خودم و خودم و خودم و بعد همه ی شما را توصیه به تقوای الهی و خویشتن داری می کنم . مراقبت از هوای نفس برای رسیدن به سعادت و کمال و به درجات والای انسانیت مراتب بسیار گران قدر و گران سنجی که هم موجب عاقبت به خیری در دنیا و هم در آخرت می شود هر چه هست در گرو با تقوا بودن و با خدا بودن هست اگر کسی دل در گرو خدا داد عزیز شد ، اگر چه در قعر چاه باشد  اگر چه دشمنان حتی نزدیکان بر ایشان توطئه کنندپس برای نجات از منجلاب هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی بیاییم خودمان را در مسیر تبعیت از خدا قرار دهیم . عرض کردیم آن که خواند مرا راه نشانم دهد . خدا این خالق خبیرو بصیر قرآن را برای ما راه نجات و ثواب قرار داد مسیر را برای ما هموار کرددر خدمت قرآن نسخه ی زندگی مان را از قرآن بگیریم در خدمت اهل بیت (ع) باشیم . گفتمان دینی اهل بیت (ع) سیره ی علمی و عملی اهل بیت(ع) راه نجاتی برای ما است ادعیه ای که از اهل بیت برای ما به یادگار گذاشته شده راه نجات است دعای مکارم الاخلاق را عرض کردیم و فقره هایی از این دعا که هر کدام ازاین فقره ها دریای معرفتی است ، مکتب است که موجب سعادت خواهد شد. وجود نازنین سیدالعارفین امام سجاد (ع) عرضه داشت : وانتهِ بنیّتی الی اَحسنِ النیّات خدایا ان نیکوترین نیت ها ،آن درجات بالایی که موجب سعادت خواهد شد . عرض کردیم افعالی که از سوی ما انسان ها انجام می گیرد هم می تواند نیکو و خوب باشدمی شود خوب تر شد و به احسن رسید و هم می شود به خاطر عدم آگاهی از مسائل مسیر ضلالت را طی کرد .عرض کردیم یکی از مسائلی که انسان را از ان مسیر کمال در بعد نیت دور کند بحث ریا است . ریا یک ویروسی است در زندگی و در مقابل رفتار و اعمال و کردار مان قرار می گیرد خدا نکند که عبادات مان آغشته به ریا شود حالا مسائل متعدد است می خواهیم یک مقداری شناخت بیشتری نسبت به نیت ها داشته باشیم چه نیت خوب و حسن است و چه نیت احسن که نیکوتر است . شاید امروز در زندگی روز مره مان چنین مسائلی پیش بیاید پدر و مادری فرزندی دارند که مریضی سختی می گیرد . مادری دارد متدین هست و اهل دین داری است درد دین دارد خدا شناس هست . برای شفای فرزند خودش به درگاه خداوند متعال روی می آورد و دعا می کند وضو می گیرد دو رکعت نماز حاجت می خواند  این نماز حاجت به قصد قربت است . برای تقرب به خدا و بعد تمنای خودش را در نماز به محضر ذات مقدس خداوند اعلان می کند دعا می کند آن هم با تضرع شفای فرزند خودش را از خدا می خواهد این مادر نماز حاجت را به قصد قربت خوانده ا ما محرک او در این نماز شفای فرزندش بوده . اگر فرزندش مریض نمی شد نماز حاجت نمی خواند گر چند این نماز به قصد قربت است  آیا انگیزه ی شفای بیمار با قصد قربت در نماز حاجت منافات دارد؟ نه خیر . بلکه وسیله ای است  انسان ازاین طریق به محضر ذات ربوبیت رسیده از خدا طلب شفای فرزند خودش را کرد  پس منافاتی با قصد قربت ندارد یک مثال دیگری را عرض کنم در یک محیطی خشکسالی شود و به واسطه ی این خشکسالی باران نمی بارد که عرض شد تمام آن چه را که در این عالم انجام می گیرد بواسطه ی اعمال ما است .از ماست که بر ماست . انسان باید هر روز مروری بر افعال خود کند . استغفار کند و به پرورنده خود مراجعه کند وقتی که این کار می شود . باران نمی آید اهالی از همه ی جهات مورد مضیقه قرار می گیرند سخت است برای شان چون آب شرط حیات است اگر گیاهی و حیوان و پرنده و اگر انسانی بدون آب باشد زیاد نمی تواند دوام بیاورد و تنهار راه نجات خودش را این اشخاص در نماز استسقاء می دانند  که به محضر ذات ربوبیت برسند اجتماعی از جماعت ، صغیر و کبیر ، پیر و جوان همه و همه ان جا جمع شوند در بیابان اجتماع کنند و در کما خضوع با قصد قربت در محضر ذات ربوبیت نماز استسقاء می خوانند ازخدا طلب باران می کنندباران رحمت نازل می شود . سوال این جا ست نمازاین خانم به قصد قربت است ولی هدف خواندن نماز برای این است که باران بیایدگر چند که در کمال خلوص است . آیا به قصد قربت منافات دارد ؟ نه خیر . چون وقتی که ما در مسیر انجام افعال قرار می گیریم یک سری وسیله ها وجود دارد که اعلام نیاز است .  فرموداِتّقواالله واتَّقوالوسیله به خاطر ان هدفی که وجود دارد ، از خدا درخواست می کنند پس خلوص در نماز استسقاء با قصد قربت منافات ندارد . خلوص در شفای فرزند مریض با قصد قربت منافاتی ندارد انسان هم نماز خودش را به جای می آورد و هم درخواست شفا از ذات ربوبیت می کند . هم نماز استسقاء را انجام می دهد با قصد خلوص نیت و هم از خدا طلب باران می کند پس عزیزان متوجه باشیم . انّماالاعمالُ بالنّیات تمام افعال و تمام کردار مان ، قرآن شریف درباره ی حضرت زکریا و همسر و حضرت یحیی که فرزندش هست فرموده است اِنّه کانوایُسارِعونَ فی الخیرات انجام خوبی ها و خیرات مجدانه  در محضرالهی بودنداین مسیر سعادت بخش است و ما را از روی دین و امید و خشوع و خضوع عبادت کرد انجام وظیفه نمودندعنوان می دارد وکانوالناخاشِعین وادعواخوفاًوطَمعاً...توصیه می کند که ما از روی خوف و طمع به محضرالهی نرویم گرچند عرض کردیم عبادت به چند دسته تقسیم می شودروایتی از امام جعفر صادق (ع) عرض می کنیم اِنّ العبّادثلاثٌ آنهایی که اهل عبادت هستند به محضر ذات ربوبیت عبادت می کنند ، انجام فرضه الهی و دستور خدا را انجام می دهند سه دسته هستندقوم عبدالله مِن خوفٍ فتلک عباده الاحراازروی خوف عبادت می کنند ایشان عبادتش از زمره ی عبادت هایی بردگان هست  که عبادت است آیا اینکه انسان از روی خوف و ترس عبادت کند عبادتش قبول نیست ؟ قبول هست اما آن درجه ی قبول عبادات متفاوت است و می فرماید : و قومٌ ٌعبدَالله فتلکَ العِبادهِ أَجیر این که انسان یک زمانی عبادت می کند از خدا طلب ثواب می کند ایشان ثوابش ثواب اجیران است همانند کسی که اجیر می شود برای نماز میت و مسائل دیگر این شخص نماز  عبادت انجام می دهدو ثواب می  ولی آن درجاتی که در بعد ثواب است فرق داردوقومٌ عبدالله حُبّاًفتلک حُباًفتلک عباده الاحراریک دسته از انسان ها عبادت شان به خاطر محبت به خدا است عاشق خدا هستند به خدا معرفت پیدا کردند این محبت آنها را به محل عبادت می رسانداین عبادت آزادگان هست انسان هایی که به درجه ی کمال رسیدند پس سروران عزیز ماه ذی الحجه است به ماه محرم نزدیک است . امروز ، در همه ی ایام ، در هر فریضه و کاری دقت لازم را بکنیم با چه قصد و نیتی ؟ متأسفانه یکی از گرفترای های جاامعه کنونی مان بداخلاقی است بداخلاقی ها گربان گیر خانه و خانواده شده  این حبط اعمال می شودنماز می خوانم ولی آتش زدم سی سال نماز خواند ولی چیزی پیش خدا ندارد . چون قصدش ریا بودامروز خطبه بخوانم تا مردم شریف دابودشت از من راضی باشند همین جمله باعث می شود دیگر نزد خدا اجری ندارم ولی اگر کارم برای خدا باشد مسئولی که خدمت می کند به قصد قربت برای رضای خدا وظیفه خودش را نسبت به مردم انجام دهد .
خطبه دوم :
اوصیکم عبادالله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوی الله . در این خطبه نیز همانند خطبه اول محضر شریف شما سروران عزیز ، بندگان خوب خدا در ابتدا خودم و خودم و خودم و بعد همه ی شما را توصیه به تقوای الهی می کنم . قوام در زندگی ، مستحکم شدن همه ی امور ، بنیان شدن استوانه ی محکم در خانه و خانواده  استحکام خوب و سالم داشن ، سلامت هوای نفس و محیط همه  ی این ها در گرو تقوای الهی است این که انسان چقدر خداشناس هست ، و چگونه معرفت به خدا پیدا می کند و بواسطه ی معرفت به خدا میتواتند به درجات بالای انسانیت و کمال برسد چه خلوتی و جلوتی ، چه نمازی و چه عبادتی ، چه دنیایی و چه آخرتی و در مقابل آن کسی که اهل گناه است چه ظلمتی ، چه عافیت طلبی ها ، چه زورگویی ها و اختلاس ها چه خون مردم را به کیسه کشیدن ها و چه بداخلاقی ها پس تا فرصت از ما گرفته نشده تذکر  به خودمان بدهیم ابن همه بانگ الرحیل آویزه گوش مان هست مرگ برای همسایه نیست مرگ برای ماست و به سراغ مان می آید .
مناسبت های متعددی پیش روی مان هست خوب یکی از مناسبت های بزرگ عید غدیر خم است جای دارد این روز بزرگ و میمون و مبارک را به محضر صاحب اصلی نظام ، اما زمان (عج) و نائب برحقش و محضر شما محبان به ولایت و امامت تبریک و تهنیت عرض کنم آنچه را که از متن دین و از آموزه های دینی و اموزگاران دینی در تبیین ابعاد معرفتی عید غدیر گفته شده ، آنچه را که اهل بیت بیان کردند و در ادبیات شیعه آمده این روز به عنوان عیدالله اکبر نامگذاری شده که یک سرفصل نو در سیاست ورزی و ارائه الگوی حکومت دینی است  عرض کردیم ما این مسائل را خواندیم و به گوش مان رسیده . بیاییم این ها را پیاده کنیم به فرموده ی سکاندار نظام در روز اول عید که فرمودند این مشکلات امروز در زندگی مردم ملموس است . چیکار کردیم ؟ همش بعنوان درد نشود و به عنوان درمان باشد در این روز بزرگ خداوند متعال با تصویب عنوان ولایت و رهبری جامعه و تبیین مصادیق ان که دین خود را بصورت یک دین کامل و جامع و این که فرمود نعمتش را بر آدمیان تمام کرده عنوان نموده و اسلام را با ولایت در تحت رهبری علی (ع) که مورد رضایت خودش برای هدایت بشریت اعلان شده را قرار داده برای فهم دقیق حماسه بزرگ غدیرما درک درستی از غدیر نداشتیم . اگر جهان اسلام غیر را درک می کرد امروز میان مال در این مصیبت خونبار قرار نمی گرفت  این که بیایند بین تسنن و تشیع تفرقه بیاندازند این عدم معرفت شناسی لازم و کامل نسبت به جریان و حماسه بزرگ غدیر خم هست که اسلام آخرین و کامل تر بین نسخه هدایت بشری است که از طریق خاتم النبیین ارائه شده است . آنچه را که از عصاره ی این دین مبین بیان شده ملموس است نگاه اسلام فردگرایانه نیست همه ی مردم مخصوصامسئولین بدانند که نگاه اسلام فردگرایانه نیست تلاش برای هدایت معنوی از مردم در یک زمان و مکان خاص انجام می شوداین که بگوییم خدا مأوریت داد به پیغمبر برای اعلام امامت امیرالمؤمنین در روز هجدهم ذی الحجه این چنین نیست  عرض کردیم علی قبل از خلقت بشریت این پنج تن آل عبا بودند که در حال درخشش بودند . حضرت آدم پنج نوری که در صلب خودش احساس می کند از محضر ذات ربوبیت سوال می کند انها آن جا درخشندگی دارند پس دقت لازم را بکنیم اسلام ان نسخه شفا بخشی است که برای هدایت تمام جوامع بشریت در همه ی زمان ها و مکان ها بوده چنین دینی نمی تواند نسبت به مهم ترین نهاد های اجتماعی نسبت به مسائل بی توجه باشد همه مسائل را در دل خوش دارد مسائل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی عرض کردیم کسی امروز نمی تواند بگوید که من سیاست مدار نیستم . اگر کسی در متن دین قرار می گیرد آموزه ی دین یعنی دربرگیرندگی تمام ابعاد . چطور می تواند در جامعه ای که حاکمیت و ساختار و کارگزاران ان مبتنی بر شرک و بی خدایی و این مسائل باشد ان زمان ازاین نظام نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اکثریت جامعه به آن سمت بگروند . لذا هدف اصلی دین تبیین مسائل برای رسیدن انسان ها به کمال و سعادت است و تا از اسارت های درونی و بیرونی نجات یابیم  از آن حلقه های انحرافی کاذب نجات پیدا کند و فقط در مسیر خدا باشد . غدیر فراتر از بیان یک حقیقت هست این که بگویم خدا فقط خواست علی را به عنوان ولی انتخاب کند او ولی بوده ایزد ان روز که این گنبد مینا می کرد / از پس پرده علی بود تماشا می کرد . استاد جبرئیل این مولا غلی (ع) است پس دقت لازم را نسبت به این مسئله داشته باشیم . غدیر امده با معرفی امیرالمؤمنین به عنوان اسوه و الگوی حاکمیت معرفی کرده ابعاد شخصیتی علی را در نظر گرفته . هدف و غایت و چگونگی شکل گیری این مسائل را عنوان کرده مسیر را نشان داده و ازطرف دیگر در این اهداف حکومت اسلامی چهار موضوع را عنوان کرده . عدالت ، امنیت معنویت و رفاه . این اهدافی اصلیه ی دین است اگر کسی امروز بگوید در نظام اسلامی من بعنوان خادم نظام هستم ولی به دنبال عدالت محوری نباشد ، این که من و خانواده ام از سفره ی نظام بهره مند شوم  حقوق و املاک نجومی بگیرم ولی یک عده با گرسنگی سر بر روی بالشت بگذارند این عدالت علوی نیست اگر کسانی مخل در امنیت بشوند این نتیجه و غایتش بهره مندی از مسیر غدیر نیست . اگر کسی خداترس و خدا جو نباشد این شاگرد مکتب علی و مکتب غدیر نیست . اگر کسی به دنبال رفاه حال مردم نباشد این در مسیر معرفت شناسی علی (ع) و دین و مسائل دینی ضعف دارد باید دقت کند پس باید از طریق آموزه های دینی به مسائل متمسک شود مردم سالاری دینی ، عدالت ورزی حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی ، اولویت دادن به محرومان نتیجه ای است که غدیر آن را رقم زده  به فکر محرومان جامعه باشیم و محروم زدایی کنیم . در دوران جاهلیت  مدرن که آن روز سنگ پرستی و ستاره پرستی و غیره بوده ولی امروز درون پرستی و نفس پرستی است . امروز هم بت پرستی است اگر کسی بخواهد به پست و مقام خودش بنازد ایشان دارد برای خدا شریک قائل می شود در قالب  نظام لیبرال ، دموکراسی غربی یک سری مسائل را دارند دسته بندی می کنند در مسیر حکومت نظام اسلامی این قابلیت دارد . دین معنویت و عدالت ، دین محرومیت زدایی را هدف اصلی خودش را قرار داده .  
تبری عرض می کنیم محضر عزیزان . برگزاری این عید بزرگ و تمسک جستن به اهداف غدیر ، تبیین این مسائل ، به محضر سادات رسیدن از موضوعات مهم است .
شهریور پیش رو در این انقلاب یک ماه پرخاطره ای است کشتار هفده شهریور در میدان لاله که منجر شهادت بسیاری از مردم عزیز نظام مقدس جمهوری توسط رژیم طاغوت بوده را در پیش رو داریم . تسلیت عرض می کنیم .  
چند ترور در ماه شهریور بوده . هم رئیس محترم جمهور و هم نخست وزیرمان شهید رجایی و باهنر را به شهادت رساندند . ترور شهید آیت الله قدوسی دادستان کل کشور را در پیش رو داریم  در همین ماه شهریور شهادت امام جمعه محترم تبریز را توسط منافقین نظام داشتیم  اخر ماه شهریور هم که حمله حزب بعث به جمهوری اسلامی و شروع جنگ تحمیلی را در پیش رو داریم . هم این ها را عرض کردیم تا دقت لازم را بکنیم . که دشمنان چه کردند با این نظام و ما امروز باید چه کنیم .  
جریانی که بعد ازاقامه نماز طبق سنتی که در پیش داریم راهپیمایی را بنا بر حمایت مسلمانان مظلوم میانمار داشته باشیم کشتار مسلمانان بی گناه میانمار در روز های اخیر یکی از وقایع تلخ معاصر جهانی اعلان شده . بسیار وقیحانه که دریایی از خون شکل گرفته  به خرد و جوان رحم نمی کند . زنده زنده دارند آتش می زنند  رفتارهای ضد انسانیت در مناطق مسلمان نشین متأسفانه بسیاری از قلب ها را ناراحت کرده .گرچند که متأسفانه یک عده از سردمداران حکومت های اسلامی به تبع از پدرخوانده شان امریکا و اسرائیل و انگیس امروز هم کر شده اند و هم کور و هم لال . یمن وبا دارد فرا می گیرد  در جریان سوریه که الحمدلله هر روز جریان شکست محاصره را داریم . شکست محاصره در دیروز ظهر توسط سربازان وفادار به نظام اسلامیت و انسانیت چه مردم شریف سوریه و چه مستشاران و چه کسانی که بعنوان مدافعان حریم ولایت و امات بوده . عراق این چنین است دیگر به فضل خداوند متعال ریشه شان قطع خواهد شد اما جریان میانمار مانند یک غده سرطانی متأسفانه در حال کشتار و قتل عام این عزیزان مظلوم است . شمار زیادی از ساختمان ها در منطقه مسلمان نشین میانمار به دست ارتش سوخته شده  حدود هزار خانه سوزانده شده و ده محله ی ایالت ها سوخته شده  دول میانمار تلاش دارد مسلمانان را به نام بنگال معرفی کند که متأسفانه به عنوان یک مهاجر فشار به اقلیت مسلمان این مسائلی بوده که ر این کشور در حال انجام هست . امروز رسالت ما حمایت ازاین مردم مظلوم است . هم چنان این که ایران عزیز همیشه همراه مسلمانان ، همیشه همراه مظلومیت درهمه ی ادیان بوده ما یک زمانی می بینیم که در فرانسه یک جریان تروریستی شکل می گیرد حتی دیدیم که مسئولین مان تسلیت باد گفتند ولی امروز سردمداران طغیانگر جهان غرب این صحنه را نمی بیند می خواهند به نوعی نسل کشی کنند می خواهند اسلام را منقرض کنند ولی بدانند که این اسلام صاحب داردبدانند که قطره قطره خون ان کودک عزیز میانماری که در دریا غرق شده ،آن مادری که در سوگ فرزند نشسته ، آن عزیزانی که در آن اتاقک ها سوخته شدند به بار خواهند نشست و خانه ی ظلم برچیده خواهد شد .
جریانای که در منطقه انجام گرفته . انتخاب شوراها بود که توسط مردم شکل گرفته و با توجه به این انتخاب شوراهایی که برای بخش انتخاب شدند . الحمدلله اهل سابقه و دلسوز هستند . چه در دشت سر و چه دابودشت . بنده به مردم این دو بخش به خاطر این انتخاب تبریک عرض می کنم . درخواست دارم وحدت گرا باشید عرض کردیم دین فرد را نیست فکر نکنیم که امروز برای مسند نشستیم دیگر تمام شد و رفت  . در کنار شورای بخش اعضای محترم شورای شهر هم نشستند . این عزیزان هم اهل سابقه هستند  مردم شریف دابودشت به این مردم اعتماد کردند و نشستند و تصمیمی که گرفته شده و با زحماتی که آقای جناب آقای شهردار قاسمی انجام گرفته به این نتیجه رسیدند که بتوانند با انتخاب شهردار جدید اهداف و برنامه هایی که مردم داشتند ، مطالبات این مردم را به اهداف برسانند . بنده هم به سرپرست شهرداری جناب مهندس ابراهیمی عزیز که زحمات زیادی کشیدند تبریک عرض می کنم . از ایشان درخواست دارم که د ر این مدت کوتاه ولی آزمون بزرگ به دنبال مطالبات مردم باشند مردم ما حق شناس هستند هم یک شهردار محترم منتخب مهندس مهدوی عزیز توصیه هایی را داریم ما همیشه از مردم گفتیم . کسی فکر کند انتخاب شده و مردم را فریب دهد خودش فریب خورده ما در مورد پیشرفت شهری ، میدانی که عرض شد ، میدان هایی که هست ، آزین و دپارتمان شهری ، مسائل رفاهی ، دعوت از سرمایه گذارها با استعانت از نماینده ارشد دولت . بخشدار محترمی که در این ایام خدمت کرده جناب آقای مهندس حیدری با توجه به تصمیمی که در واقع استانداری و وزارت کشور گرفته ان شاءاله در مسند  بزرگتر خدمت خواهد کرد و در خدمت بخشداری که چند سالی که این جا بودند و این مردم را می شناسند و مشکلاتی که بر ای مردم بار شده جناب مهندس ساعی حتماً با محوریت بخشدار همه ی مدیران در کنار هم بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم . البته در جریان هستید که آخر شهریور قرار هست جشنواره ملی برنج در بخش دابودشت در روستای هشتل انجام بگیرد روزهای ابتدایی است ولی جلسات شکل گرفته . حتما با رئیس محترم جهاد کشاورزی شهرستان و مسئولین بخش جلسه گذاشته شود و این جشنوراه انجام شود تا به فضل خدا ما بتوانیم مشکلات این مردم را حل کنیم . در مورد خشکسالی و آب هم الحمدلله هم آقای ساعی و هم آقای حیدری پیگیر بودند حتماً ان شاءالله نسبت به مشکلات کشاورزی مردم سعی وتلاشمان را بکنیم . مجدداً خدمت این مدیران تبریک عرض می کنم . امیدورام بعد از مدتی پشت همین تریبون خبرهای خوش حال کننده ای را برای شما مردم خواهم داشت . و الا خدای ناکرده نزد مردم باید شرمسار باشیم .

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0