اهدای کمک های مردمی ایستگاه های تفکیک زباله سازمان پسماند به انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین آمل
11 تیر 1396 ، دیدگاه 0
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین آمل : امید است این فرهنگ سازی خوب از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل استمرار داشته باشد

کمال آنلاین /به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل، کمک های مردمی اهدایی از سوی شهروندان آملی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرین آمل در ایستگاه های تفکیک زباله به این انجمن اهدا شد.

این کمک های مردمی در قالب مواد غذایی تهیه شده از ایستگاه های تفکیک زباله شهر آمل بوده است.

رحمت اله مسقطی، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین آمل با قدردانی از اهتمام سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل در ترویج فعالیت های خیرخواهانه گفت: امید است این فرهنگ سازی خوب از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل استمرار داشته باشد و بتوانیم زمینه های آن را در سطح شهر گسترش دهیم که شهروندان عزیز آملی در تحویل زباله های خشک خود نیز می توانند در کارهای خیریه مشارکت کنند.

گفتنی است؛ شهروندان دلسوز برای کمک به بیماران سرطانی آرین می توانند زباله های خشک را از تر جدا کنند و به ایستگاه های بازیافت تحویل بدهند.