نامه سرگشاده لطف الله آجدانی به علی اصغر یوسف نژاد
13 خرداد 1396 ، دیدگاه 0
ربیع فلاح چه بماند، چه برود؛ اخلاق و انصاف باید بماند!


دوست و برادر ارجمندم جناب آقای مهندس علی اصغر یوسف نژاد نماینده محترم مردم شریف ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
قطعا بر جنابعالی پوشیده نیست که به رغم پاره ای ضعف ها و ناکامی های در بخشی از عملکرد دولت یازدهم تدبیر و امید و نیز موانع و محدودیت ها و تخریب های گسترده پیش روی دولت یازدهم به ویژه در آستانه و هم زمان با برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری؛ اراده ملت در انتخاب آقای دکتر روحانی و حمایت از اصلاحات و اعتدال، نوید بخش تداوم و تقویت تدبیر و امید برای فردایی هرچه بهتر برای ایران و ایرانیان گردید.
بدون شک هر دولتی در مسیر خود و به ویژه در پسا پیروزی انتخاباتی ، محق به انجام تغییرات و تحولات مدیریتی و عزل و نصب هایی در جهت افزایش همسویی مدیران اجرایی با سیاست ها و برنامه  های دولت مستقر و به کارگیری مدیران توانمند برای بهبود عملکرد در حوزه های مختلف و خدمت به مردم است.
با پیروزی و تداوم پرشکوه دکتر روحانی و جبهه متحد اصلاحات و اعتدال در پی انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ ، قطعا پاره ای تغییرات و تحولات مدیریتی در سطوح مختلف اجرایی از هیات دولت تا استانداران و مدیران استانی و شهری ، هم حق دولت پیروز و مستقر و هم از الزامات تقویت دولت و افزایش بهبود عملکرد برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم و هم از مطالبات جدی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان حامی دولت تدبیر و امید در کشور و از جمله مازندران است. حق و الزام و مطالبه ای که بی هیچ تردیدی باید با تدبیر امید بخش و در سایه واقع بینی و مصلحت اندیشی عاقلانه و مدبرانه رییس جمهور محترم دولت تدبیر و امید و نیز بهره گیری از مشورت سازنده بزرگان و نخبگان حامی دولت تدبیر و امید ، به دور از هرگونه اعمال فشار و سلایق و تمایلات آلوده به سهم خواهی های نامشروع ، پیگیری و محقق شود.
مازندران نیز از این قاعده مستثنی نیست و بی هیچ تردید و درنگی فرصت سوز، عرصه های مدیریت اجرایی استان نیازمند بعضی تغییرات و تحولات اساسی و جدی برای پاکسازی مدیران ضعیف و ناکارآمد و مدیران ناهمسو بلکه ضد دولت تدبیر و امید در سطوح مختلف آن است.
اما باید دقت کرد تلاش برای عزل مدیران ناکارآمد و ناهمسو نباید بهانه ای برای بی اخلاقی و بی عدالتی تسویه حساب های شخصی با بعضی از مدیران و نیز نشستن فرصت طلبانی باشد که بدون هیچ دلبستگی عمیق و تلاش جدی برای حمایت از اصلاحات و اعتدال، یک شبه آن قدر اصلاح طلب و اعتدالگرا شده اند که برای نشستن بر روی صندلی های مدیریتی در دولت دوازدهم تدبیر و امید، به همان اندازه از خود شوق و تلاش نشان می دهند که برای نشستن بر روی صندلی های ردیف های نخستین مراسم و جشن های پیروزی ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی!

بر هیچ یک از بزرگان و نخبگان و راهبران اصلاحات و اعتدال و فعالان راستین و سخت کوش ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در مازندران و به ویژه آقای مهندس نریمان رییس با تدبیر و توانای ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان، آگاهی به اهمیت این ضرورت پوشیده نیست که نمی توان و نباید دم خروس آنانی که یک شبه و همزمان با آغاز پسا پیروزی انتخاباتی دولت تدبیر و امید مدعی اصلاح طلبی و اعتدال شده اند را نادیده گرفت و قسم حضرت عباس آنان را باور کرد.!   و بی هیچ تردیدی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان مازندران اجازه نخواهند دادحتی اگر این دم خروس بخواهد تلاش خود برای نشستن بر صندلی مدیریتی در دولت تدبیر و امید  را در پشت حمایت یک وزیر یا وکیل اصلاح طلب پنهان کند، با نشستن بر روی صندلی های مدیریتی دولت تدبیر و امید هم دولت تدبیر و امید و هم حامیانش را به سخره بگیرد.

دوست و برادر ارجمند جناب آقای مهندس یوسف نژاد، اجازه می خواهم دو نکته را به صدق و صراحت  و آشکارا با شما بازگویم:
نخست آن که  گاه این جا و آن جا شنیده می شود عده ای خواب استاندار شدن کسانی را در مازندران می بینند که آن کسان ، دم خروسشان از پشت قسم حضرت عباسشان بیرون زده است! و در این میان شنیده شده است  جنابعالی نیز آشکار و نهان در پی تلاش برای نشاندن آقای عبوری شهردار محترم ساری بر روی صندلی استانداری مازندران هستید‌ . هر چند که احتمال صحت این شنیده را قوی نمی دانم و در درستی آن تردید دارم؛  زیرا نیک می دانم جنابعالی هم به واسطه شهرتتان به اصلاح طلبی و هم هوشمندیتان به خوبی وقوف دارید که حتی توقف بر اندیشه حمایت از به استانداری نشاندن شهردار محترمی که ساختمان تحت مدیریتش در اختیار ستاد انتخاباتی رقیب دکتر روحانی قرار گرفته است خوابی است که هم صغری و هم کبری این خواب را اصلاح طلبان و اعتدالگرایان مازندران ، آشفته خواهند کرد.
دو دیگر آن که چه آقای دکتر ربیع فلاح بماند و چه برود، نباید تردیدی داشت که اخلاق و انصاف باید بماند‌‌. بی هیچ تردیدی نه ماندن ربیع فلاح نافی ضرورت تغییرات و تحولات مدیریتی است و نه رفتنش موجب نادیده گرفتن اخلاق و انصاف در ارزیابی و قضاوت در باره عملکرد او .اما پنهان نمی کنم که در درستی این سخن شما در مراسم  جشن پیروزی و‌تجلیل از فعالان ستاد انتخاباتی دکتر روحانی استان در بابلسر که مدعی عملکرد آن چنان ضعیف استاندار دولت یازدهم تدبیر و امید در مازندران شده اید که حتی یک روز بیشتر ماندن او را به ضرر مردم دانسته اید، تردیدهای جدی وجود دارد.
من نیز با شما موافقم که عرصه های مدیریت اجرایی در استان در سطوح مختلف نیازمند پاره ای تغییرات و عزل و نصب های جدید مدیریتی با رویکرد عزل مدیران ضعیف و ناهمسو با دولت تدبیر و امید و نصب مدیران توانمند و همسو با دولت تدبیر و امید است. بعضی نقاط ضعف و پاره ای ناکامی های مدیریت ارشد استان در دولت یازدهم را نیز انکار نمی کنم. اما آیا شما نیز با من موافقید که بخش مهمی از این ضعف ها و ناکامی ها و حضور مدیران ناکارآمد در استان، ساخته و پرداخته مصلحت اندیشی ها و ملاحظات بعضی از وزرا در هیات دولت و خارج از خواست و اراده استاندار مازندران بوده است؟! آیا شما با من موافقید که بعضی از همین مدیران ضعیف و ناهمسو  با دولت تدبیر و امید و کارنامه ضعیف آنان، ساخته و پرداخته پاره ای فشارها و مطالبات و لابی گری های در مرکز و سهم خواهی های   غیر قانونی و فراقانونی تحمیلی به استاتدار از سوی عده ای در داخل استان و از جمله بعضی از همین نمایندگان محترم مردم استان در مجلس بوده است؟!

دوست و برادر ارجمندم جناب آقای مهندس یوسف نژاد؛ من نه فقط تاریخ خوانده ام ، بلکه همواره کوشیده ام آن را خوب بفهم؛ به حکم این فهم ، آموخته ام سخن نافهمیده به میان نیاورم و جز به زبان اسناد و استدلال سخن نگویم. بر این جمله باید دانسته آید که برای نقد و ارزیابی و اندازه گیری وزن مثبت و منفی بودن عملکرد ربیع فلاح چه بماند و‌چه برود، باید به جای استفاده از متر و ترازوی احساس و حب و بغض های شخصی، از شاخص های عقلایی مستند و متکی بر میزان انطباق یا عدم انطباق عملکرد هر استانداری از جمله استاندار دولت یازدهم تدبیر و امید در مازندران با اهداف و سیاست های آن دولت بهره گرفت.
با تاکید بر وجود پاره ای نقاط ضعف و ناکامی ها نه فقط در عملکرد نماینده عالی دولت تدبیر و‌امید در مازندران، بلکه در عملکرد دولت تدبیر و امید در کشور؛  نادیدع گرفتن و عبور از بسیاری از عملکرد مثبت و دستاوردهای دولت تدبیر و امید و نماینده عالی آن دولت در استان مازندران را بد اخلاقی و بی انصافی می دانم. از این جمله اند:

کسب رتبه اول استان در کشور در حوزه بسته تسهیلات و رونق تولید با پرداخت ۴۹۰ میلیارد تومان برای بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی استان؛ کسب رتبه برتر استان در میزان مقایسه ای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور؛ افزایش ۶۰ درصدی صادرات در حوزه صنعت و بهره برداری از ۸۳۴ واحد جدید صنعتی در استان با سرمایه گذاری بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان ؛ کاهش نرخ رشد بیکاری در استان و بهبود این شاخص در مقایسه با میانگین آن در کشور؛ افزایش ۲۰ درصدی گردشگران داخلی و ۱۴ درصدی گردشگران خارجی و افزایش ۹۲ درصدی تاسیسات گردشگری در مازندران و  جذب سرمایه گذاری بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بخش خصوصی در حوزه گردشگری در مازندران؛ کسب رتبه اول ستاد تسهیلات سفر نوروزی استان در کشور؛ کسب رتبه برتر استان در سرشماری اینترنتی در کشور؛ افزایش ضریب برخورداری استان از اعتبارات ملی و استانی؛ افزایش ۸۰۰ درصدی زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات استان در کشور؛ کسب رتبه دوم کشور برای مشارکت استان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با ۹۱ درصد مشارکت و آرای ۶۳ درصدی به دکتر روحانی؛ افزایش چند برابری اعتبارات دهیاری ها و‌کمک ۴۳۵ میلیارد تومان به ۱۸۹۰ دهیاری مازندران؛ تعریض و چهار بانده کردن ۱۹۷ کیلومتر از راههای مواصلاتی و آسفالت و بهسازی ۱۳۴۳ کیلومتر راه روستایی؛ احداث و تکمیل ۱۶ هزار واحد مسکن مهر در استان؛ کسب رتبه اول نرخ با سوادی کشور؛ کسب رتبه اول نرخ پوشش تحصیلی در کشور؛ ارتقا هوشمند سازی کلاس های درسی از ۶۰۰۰ کلاس در سال ۹۲ به بیش از ۱۰۰۰۰ کلاس در سال ۹۵؛ کسب رتبه اول کشور در شاخص هدایت تحصیلی دانش آموزان به فنی و حرفه ای و کار دانش؛ و دهها رتبه و جایگاه برتر استان در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تنها نمونه هایی از عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید در مازندران است. اخلاق و انصاف نیست که  بخواهیم همه آن چه که از آن به عنوان ضعف و ناکامی دولت تدبیر و امید در مازندران تلقی و معرفی می شود را به پای استاندار نوشت و در همان حال چشم را بر روی دستاوردهای مثبت و توانمندی های دولت تدبیر و امید در مازندران ببندیم و یا نخواهیم حتی حداقل سهمی از آن دستاوردها را به پای استاندار بنویسیم. بی انصافی را نیز حدی باید!

با احترام ، لطف الله آجدانی
مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و معاون رییس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در مازندران

کمال نیوز:
توضیح و تصحیح لطف الله آجدانی:
با توجه به مستندات موجود در خصوص استفاده تبلیغاتی و انتخاباتی از ساختمان ابن شهر آشوب ساری برای نامزدهای رقیب دکتر روحانی؛ در یادداشت ارسالی اینجانب با عنوان نامه سرگشاده به آقای دکتر یوسف نژاد از این ساختمان به عنوان ساختمان تحت مدیریت شهرداری ساری یاد شده است که با توجه به تحقیق به عمل آمده این ساختمان  گرچه توسط شهرداری ساری احداث و در مالکیت شهرداری قرار داشته است اما پس از مدتی  از سوی شهرداری به بخش خصوصی واگذار و لذا از مالکیت و مدیریت اداری آن شهرداری خارج شده است. لذا شایسته است به منظور  تصحیح سهو مذکور ، عینا این توضیح و تصحیح برای تنویر افکار عمومی در ذیل و ضمیمه یادداشت مربوطه درج گردد. با تشکر لطف الله آجدانی ۹۶/۳/۱۵

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0