یادداشتی از محمدغلامپور کارشناس مسائل شهری و حقوقی/انتخابی دیگر
2 اردیبهشت 1396 ، دیدگاه 0
درجهت رسیدن به این خواسته ها وتحقق یک جامعه ایده آل نیازمند وجود قانون گذاران ومجریان هستیم .

وقتی سخن از نوع جنس انسان به میان بیاید اجتماعی بودن بعنوان یک صفت بارز انسان مطرح می شود و با تشکیل اجتماع مباحث عدیده ای مطرح می شود و صحبت از تعارض و تضاد منافع به میان خواهد آمد ناچار به دنبال حق و تکلیف میگردیم.

 انسان بعنوان موجود اجتماعی همیشه در پی تضمین و تشخیص راهکارهای لازم برای حرکت اجتماعی خود بوده است و قوانین پدیدار شده اند زیرا وجود نظم و قانون از لوازم اجتماعی بودن است.

 تدوین قانون در جوامع انسانی ازبدو امر تاکنون تابع متغیرهایی بوده و خواهد بود که از این امر اصل لزوم تغییر واصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین جدید بدست آمده است. در اینجا نقش دو دسته از افراد اجتماع بارزتر از دیگران می شود.

اول گروهی که وظیفه تدوین قانون یا اصلاح وتغییر آن رادارند

دوم گروهی که مسئول اجرای آن هستند

امروزه حداکثر جوامع بشری شاهد وجود مجالس قانونگذاری هستیم وتفکیک قوا در امر تدوین قانون بعنوان قوه مقننه ودرامر اجرا بعنوان قوه مجریه هستیم

آنچه موضوع بحث فعلی است مرتبط با این دوقوه می باشد زیرا درشکل گیری این دوقوه مسئله انتخابات و رجوع به آراء عمومی مطرح می شود که درحال حاضر بعنوان مسئله روز و جاری می باشد.

 بدیهی است ایجاد یا دسترسی به شرایط ایده آل مناسب درسطح شهر و کشور خواسته همگان بوده و رفع مشکلات و معضلات از خواست های عموم اجتماعات انسانی است.

 درجهت رسیدن به این خواسته ها وتحقق یک جامعه ایده آل نیازمند وجود قانون گذاران ومجریان هستیم .

 بخشی از مجریان بعنوان شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور است.

آیا هرکسی می تواند قانون را بخوبی اجرا کند ؟

باید از خود بپرسیم آیا نباید در انتخاب این دسته از مجریان تعمق و تدبر بیشتری بخرج دهیم ؟

آیا مهم است چه فرد یا افرادی را انتخاب نمائیم ؟

از خود بپرسیم تاثیرانتخاب خوب باید در سرنوشت فرد و افراد جامعه چیست ؟

اگراندکی به تاثیرات هر انتخابی درزندگی روزمره تان توجه کنیم قطعا توجه بیشتری در موقع انتخاب خواهیم داشت و به دنبال آن نتایج بهتری نیز بدست خواهد آمد.

 بدانیم از انتخاب بد نتیجه خوب حاصل نمی شود

مزرع سبز فلک دیدم و روی مه نو          یادم از کشته خود آمد و هنگام درو

محمدغلامپور کارشناس مسائل شهری و حقوقی

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0