یادداشتی از مهندس مرتضی موتنهار/ برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار
31 فروردين 1396 ، دیدگاه 0
توسعه در فرهنگ لغت معین به مفهوم فراخ کردن، ترقی و پیشرفت آمده است و فرآیندی می باشد که در آن پایداری اتفاق می افتد و این پایداری می تواند در بخش عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست باشد که باعث افزایش کیفیت زندگی مردم می شود.

توسعه در فرهنگ لغت معین به مفهوم فراخ کردن، ترقی و پیشرفت آمده است و فرآیندی می باشد که در آن پایداری اتفاق می افتد و این پایداری می تواند در بخش عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست باشد که باعث افزایش کیفیت زندگی مردم می شود.
ضرورت اجرای توسعه برای یک برنامه ریزی کارآمد عبارتند از:
1.وجود تعادل و تعامل میان نقاط شهری و روستایی
2.وجود تعادل و تعامل میان شهرهای مختلف و همجوار منطقه
 3.لزوم مشارکت افراد محلی، نخبگان و معتمدین در توسعه ناحیه
4.لزوم هماهنگی بین ادارات و نهادهای شهری
5.بازسازی مناطق آسیب دیده شهری
6.کنترل و ساماندهی نظام شهری
7.تمرکز زدایی از مراکز اصلی شهری و ایجاد بسترهای جدید رشد در نواحی مختلف شهری
8.ایجاد رفاه اجتماعی و اشتغال به صورت ایجاد بازارچه های محلی و کارگاههای کوچک زودبازده
9.تامین عدالت اجتماعی در نواحی مختلف شهری

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0