ضرورت حضور پرشور و حداکثری در انتخابات / مردم گزینه های اصلح را انتخاب کنند
26 فروردين 1396 ، دیدگاه 0
امام جمعه دابو و دشت سر: امروزتبعیت ازولایت مطلقه فقیه هم درتحت ولایت اهل بیت عصمت وطهارت است زعامت ولایت امروزوبهره مندی ازدین ودین باوری هست که درمحضرولایت فقیه باشیم دراین صورت است که اهل تقوی هستیم


خطبه اول
 أوصیکم عِبادَ الله ونفسی ونفسی ونفسی بِتقوی اللّه
دراین لحظات عرفانی وملکوتی محضرشمابندگان خوب خدادراین ایام نورانی ماه رجب ودراین ایام بزرگ بعدازضیافت ومهمانی دردرگاه خداوندکه بعضی ازعزیزان توفیق درک اعتکاف راداشته اندوبعضی هاهم توفیق صیام راداشتندابتداخودم وخودم وخودم وبعدهمه ی شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم
عزیزانم ازمواهب بزرگ الهی نعمت بزرگ تقوای الهی وپرهیزگاری ازگناه هست ازآثارتقوی تنبه وتذکرمی باشدانسان متقی آگاه به عواقب گناه است بصیرت وآگاهی داردشایدبعضی ازانسان پاهایشان هالغزش می کندوسعی می کنددرمحضرخداوندمتعال گناه نکندچون عالم محضرخداست شایدعمرکفاف نکندعمرانسان دست خودش نیست اینقدامروزوفردانکنیم
پس عزیزانم ازاین فرصت هااستفاده کنیم خودمان رامحاسبه کنیم قبل ازاینکه موردمحاسبه قراربگیریم حساب هایی که دست دیگران است ومحاسبه هایی که ازدیگران می کنندودیگران راموردمحاسبه قرارمی دهندبه جای آن بیاییم خودمان رامحاسبه کنیم که هرکسی درگرواعمال خودش است چرااعمال دیگران راموردحساب قرارمی دهیم مواظب آبروی مردم باشیم به راحتی آبروی مردم رابه تاراج نگذاریم امروزیکی ازافتخارات برگزاری انتخابات هست چه بداخلاقی هایی وچه زیراب زدن هاوچه خدای ناکرده شخصیت مردم رازیرسؤال بردن ها پس خداچه!؟انسان مؤن ومتقی تمام تلاشش این است که ببیندخداازاوچه میخواهدمراعات تقوای الهی بکنیم مراقب اعمال خودمان باشیم تافرصت باقی است گفتیم برای ایجادمدینه فاضله واینکه داردنیاوآخرت راآبادکنیم بایددرمحضرخداباشیم ازقران درس بگیریم وبراساس علوم وحیانی تنظیم کنیم گفتیم برای مسقف کردن خانه هاتحت انوارالهی بیاییم ببینیم قرآن چه نسخه ای رابرایمان پیچیده ببینیم قرآن چه می گویدبعضی ازانسان هاآنچه راکه منیت درونشان می خواهدانجام می دهندبایدببینیم خداوقرآن واهل بیت عصمت وطهارت (علیهم السلام) چه سیره وسبک زندگی راازما می خواهدیکی ازمواهبی که موردسعادت بشرمی شودموجب نجات انسان هم درداردنیاوهم دردارعقبی معروض شدیم که دعاهست دعابه انسان مرتبت می دهدورتبه انسان رابالامی بردرسدآدمی به جایی که به جزخدانبیندیکی ازحلقه های سعادت بخش بشریت دعاست وعرض کردیم یکی ازمواهب وجودنعمت هایی است که مادرخدمتشان هستیم یکی ازماههایی که بسیارتأکیدشده ماه مبارک رجب است به دلیل برخوردارشدن ازمزایای گوناگونی که موردتوجه قرارگرفته است عرض شدنام هایی که برای ماه رجب عنوان گردیده شهرالاستغفارمانیازمبرم به استغفارداریم ایجادبسترمناسب حلقه وصل به محضرذات ربوبیت صاف کردن گناه های درونمان توسط استغفارعرض کردیم رجب الفردچهارماه حرام که یکی ازاین ماههاجداازسه ماه دیگرهست دیگری که عنوان شده ماه عصب به نزول رحتمهای سرشارالهی است بهترین فرصت اس عزیزانم این فرصت هاراازدست ندهیم شهراالامیرالمؤمنین ماه امیرالمؤمنین .
امادیگرازنعمت های این ماه دعایی است که دراین ماه واردشده که درواقع عنوان شده بعدازنمازهاقرائت شودان شاءالله دراین مدت بتوانیم تفسیری نسبت به این دعاداشته باشیم عرض کردیم
یا من ارجوه لكل خیر: ای كسی كه در هر امر خیری به تو امید دارم.
سروران عزیز و بزرگوار انسان موجودی است كه با امید و انگیزه و هدف زنده است و انسان آگاه سعی می كند امور خود را به خدا متصل نماید. بالاخص آن كه امور آدمی؛ خیرات و خوبی ها هم باشند. مانند این كه اگر چیز خیری در دنیا نصیب ما می شود، آن را از خدا بدانیم و بگوییم (هذا من فضل ربی) و اگر مصیبت و گرفتاری هم پیش می آید، صبر و مقاومت داشته و از خدا طلب یاری و رفع مشكل نماییم " الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون." ( بقره/ 156)
جوانان عزیز و بزرگوار اگر دقت كنیم می بینیم كه بسیاری از آیات قرآن كریم نیز محتوای امید دهنده، انگیزشی و تشویق كننده دارند. به طور نمونه در آیات گوناگون در قبال انجام عمل نیك و پرهیز از گناهان، بهشت و نعمت های جاوید و فرح بخش به ما عطا می كنند (ان الذین آمنوا و عملواالصالحات … اولئك لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار … (كهف / 30- 31)
بنابراین گره زدن تمامی امور خیر و نیك  به لطف و مشیت خداوند (توكل) و درخواست مساعدت و كمك از او، ویژگی بزرگی است كه بزرگان به آن توجه و عنایت دارند.
نمازگزاران عزیز و بزرگوار همانگونه که مستحضرید در دعا آمده ( لكل خیر) و نگفته یك خیر یا دو خیرات بلكه تمام امور خیر، و این مطلب قابل تأملی است. در واقع دل سپرده كسی است كه نگذارد نقطه اتصال به منبع فیض  دچار انفصال شود.
به عبارت دیگر دل سپرده به درگاه ذات اقدس الهی همواره اینگونه بر لب دارد كه: "حیاتی و مماتی لله رب العالمین؛ تمامی زندگی و مرگ من برای خدای هر دو جهان است."
 و آمن سخطه عند كل شر: این فقره از دعا بسیار پرمحتواست اینکه به محضر خدا عرض می کنیم « در امان هستم از هر نوع شر و بدی ناشی از خشم و غضب او»

ما انسان ها در دنیا ممكن است در طول زندگی خود اغلب دچار شر و بدی دیگران شویم. یعنی از شر افراد در امان نیستیم. مثل دعواها، سرقت ها، مردم آزاری ها، و اذیت ها و … از سوی دیگر به قول معروف می گویند كه جواب های، هوی است. یعنی اگر به كسی بی احترامی كنیم، تهمت بزنیم، ناسزا بگوییم و تعرض كنیم، در مقابل، جوابی شبیه به آن و یا بدتر از آن را دریافت خواهیم كرد.

اما رابطه شر و بدی ما با خداوند این گونه نیست. چون اگر ما فرد بد و شرور و گناهكاری باشیم، خداوند از در بدی و شر بر ما وارد نمی شود و بر مقدار و شدت آن نمی افزاید. بلكه حساب اعمال زشت و سیئات ما به همان اندازه ای كه باید عقوبت شود ثبت و ضبط می گردد. در حالی كه اگر اعمال نیك و خوب انجام دهیم، ده برابر آن را جزا و پاداش می دهد ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها... ." ( انعام / 160)

و حتی بالاتر از این، گاهی لطف و كرم و سخاوت خداوند در مقابل عمل خیر و نیكوی ما طوری است و به اندازه ای است كه جزای آن خارج از حساب و شمارش است. "… و من عمل صالحاً...  فاولئك یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب."( مؤمن / 40) وای بر ما كه چقدر غافل و ناسپاسیم. بنابراین، ما از ناحیه خداوند در امنیت و پناه هستیم و او شر و بدی به ما نمی رساند.
در اینجا این سوال پیش می آید كه پس چرا ما از جهنم می ترسیم و جهنم برای چیست؟

در پاسخ باید گفت: اگر جهنم و عقوبتی دردناك برای ما ترسیم شده است، در واقع انعكاس اعمال بد ماست، ما چطور وقتی دروغ می گوییم، شهادت نابجا می دهیم، قسم غیر واقعی می خوریم و خلاصه عمل زشتی مرتكب می شویم، پشیمان شدیم و خود را ملامت می كنیم و لذتی از كار خود نمی بریم و دائم وجدان ما بر ما فریاد می زند و روزگار برایمان تیره و تار می شود و در حقیقت برای خود جهنم درست می كنیم و به دام می افتیم و رسوا می شویم و آبروریزی می شود و… آنجا هم جهنم آیینه اعمال زشتی است كه مرتكب شده ایم.
از سوی دیگر، خداوند متعال، خالق ماست و خالق نیازی ندارد كه به مخلوق خود شر و بدی برساند. چون تمام حیات و داشته های مخلوق از اوست و مخلوق قدرت و توانایی مقابله با خالق را ندارد، چون از اول وجود خارجی نداشته است. پس تصور این كه اگر بلایی، مصیبتی، حادثه ای بر سر ما می آید، مقصر خداوند است یا خدا می خواسته عمداً به ما ضرری برساند (نستجیر بالله)، حرف و خیال باطلی است، و ما باید به حال و روز و اوضاع خود نگاه كنیم كه چه كرده ایم كه اینگونه نصیبمان شده است.
گفتا ز كه نالیم كه از ماست كه بر ماست
فقره بعدی دعا نیز حائز اهمیت شما خوبان می باشد« یا من یعطی الكثیر بالقلیل»: ای آن كه در مقابل اعمال اندك و ناچیز ما، پاداش بسیار عطا می نمایی.
معمولاً در معاملات دنیوی چون نفع شخصی مطرح است لذا هر كس سعی می كند كه نفعش حداكثر باشد (بنا به خوی كمال جویی آدمی). اما خداوند از خزانه فضل و كرم خویش معامله را انجام می دهد و نه بر اساس نفع شخصی. پس در مقابل كم ما، زیادت عطا می كند چون از خزانه غیب او چیزی كسر نمی شود و در واقع صفت رحمان، كریم و ... درباره خداوند یك جنبه اش این است كه هر چه او خرج كند كسر نمی آورد.
 یکی از نیازهای جامعه بواسطه مسألت و درخواست قابل حل می باشد که در این فقرات داریم مستقیم از خدا درخواست نیاز می کنیم و عرض می کنیم:
« یا من یعطی من سئله».
 «یا من یعطی من لم یسئله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمة»:
ای كسی كه به هر نیازمند و حاجت مندی عطا می كنی، ای كه عطا می كنی به كسی كه تو را نمی خواند و از تو چیزی نمی خواهد و تو را نمی شناسد كه صاحب مهر و عطوفت و رحمت هستی.

مقام تكدی و گدایی آستان ربوبی، مقامی بس بزرگ است چون اگر انسان، گدای در خانه حق شد دیگر گدایی بنده ای مثل خود را نمی كند.
به قول صائب تبریزی:
  دست طلب چو پیش كسان می كنی دراز        پل بسته ای كه بگذری از آبروی خویش
لذا آدمی اگر می خواهد گدایی و اعلام حاجت كند بهتر است كه نزد خود خدا برود و خوب هم گدایی كند تا نتیجه بگیرد. چون اگر یك بار یا دوبار پذیرفته نشدی، بالاخره تو را قبول می كنند.
صد بار اگر توبه شکستی باز آ                                           این درگه ما درگه نومیدی نیست
و به قول معروف: گر گدا كاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ پس اگر بتوان سائل آستان الهی شد و آدمی را به عنوان گدای در خانه پذیرفتند، خوشا به سعادت و به آن مقام.
" دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر كه كریم است و رحیم است و غفور است و ودود" (سعدی). مطلب دیگر آن كه خدا به آنهایی هم كه او را نمی خوانند و به فكر او نیستند، جود و كرم و عطا ارزانی می نماید، منتها آنچه كه به سائلان می دهد طبعاً ارزشمندتراست و در مقایسه با آنچه كه به تعبیری به خدانشناسان می دهد جلوه دیگری دارد. با این حال همه مشمول الطاف او هستند، همه بر سر سفره گسترده پر خیر و بركت او هستند." ای كه از خزانه كرمت، گبر و ترسا وظیفه خور داری."
اینکه بلاهای قهری ودهری درزندگی بشریت وجوداینکه امروززلزله هاوبادها ومسائل این چنینی که براساس اعمال وافعالمان وکردارورفتارمان است ازخداونداین راخواست داریم که درامان باشیم نسبت به هرشروبدی که موجب خشم وغضب خداوندمی شودچون زمانیکه خدای ناکرده فتنه هازمین رابگیردقطعا موجب بلاهای طبیعی می شود ماانسان هاممکن است درطول زندگی دچارشروروسختی هایی متعددی شویم البته این شروبدیهایک زمانی است که انسان باانسان هاوبه نسبت محیط انجام می دهد ویک زمانی به محیط مرتبط می شودرابطه شروبدی بامردم ویارابطه شروبدی باخدا,حقوق الناسی که خداتعیین کرده وحق اللهی  رابایددقت کنیم امایک زمانی که انسان باخداوندمتعال وحقی که برعهده مان قرارداده .خوب حق الناس راقطعا بایددرهمین دنیاتسویه حساب کنیم بعضاگریبان گیرماست وخداوندپیامبروأئمه معصومین (علیهم السلام)توصیه کردندحق الناس رااداءکنیدبدیهاوشرهایی که به مردم کردیم گریبانگیرمان خواهدشدوآتش این حقوق هم دنیا وهم عقبی راخراب خواهدکرداعمال وافعال وسیئاتی که متأسفانه دربعضی اززندگی هاقرارداردکه موجب ظلمت جسم وجان وروح خواهدشدامایک زمانی است که حق الله است که درمقابل کرامت خداولطف وسخاوت خداقرارداردحتی انسانی که درمقابل فعل گناهی می شودخداوندمتعال آنچنان لطف داردکه به ملک مقرب دستورمی دهدکه آن گناه راننویسدکه شایداین بنده من بخواهدتوبه کندواستغفارکندپس دقت کنیم چون هرچه هست ازاعمالمان است گفتا  زکه نالی که ازماست برماست بسیارزیباست هرچه هست ازخودمان هست.
فقره سوم دعایامَن یُعطِی الکَثیرَبِالقَلیل
جوانان عزیزدقت لازم رابکنیم ماخدایی داریم که درمقابل اعمال اندک ماپاداش بسیارمی دهدمَن جاءَ بالحسنهَ فلهُ عشرُ أمثالِهادرمقابل یک فعل خوب ده حسنه برای مامی نویسددرم
قابل معاملات دنیوی یک زمانی است که انسان به دنبال نفع شخصی خودش است محاورات عرفی اینچنین اقتضاءمی کندولی خداونددرمحاسبات اعمال مادیگرنفع شخصی مطرح نیست نفع انسانهاست برای ما آنچه راکه به نفع ماهست رقم میزند
فقره بعدی دعایامَن یُعطی مَن سَئَله مسئلت کردن ازخداوندباری تعالی آنچه راکه مورد  مصلحت ماهست حاجاتی راکه ازخدادرخواست کنیم که آنچه راکه موردنیازهست می گوییم آنچه راکه به هر حاجتمندی عطامی کنی به ماعطاکن آنچه راکه موجب عاقبت به خیری مامی شودنه عاقبت به شری یکی ازمشکلاتی که درجامعه وجودداردمتأسفانه عدم آگاهی به مسائل دینی است معرفت لازم به مسائل دینی وجودنداردشایدعلم وتظاهربه دین ودین باوری وجودداشته باشدولی اگربصیرت وشناخت لازم ازدین وجودنداشته باشدموجب انحراف می شوددرمسائل سیاسی بعضی سخن ازولایت مداری می کنندامادرمقابل ولایت ایستادگی می کنندکه این موجب مفسده خواهدشد
فقره دیگردعای ماه رجب که بسیارزیباست وچندمسئله رادرخودجای داده یامَن لَم یَسئَلهُ ومَن لم یَعرِفهُ تَحَنَّناً مِنه ورَحمه ازخداوندمی خواهیم کسی که عطامی کنی درصورت که کسی ازت درخواستی نکندیعنی نخواسته عطامی کنی این لطف وسخاوت الهی است ماچنین خدایی داریم کسی که حتی معرفت لازم را نداردعطامی کنی
سوم اینکه تحنّناًمنه ورحمه خداونداست که صاحب مهروعطوفت ورحمت است کسی که عرض می شودماسفره توحیدی رابرای فرزندانمان قراردهیم به خاطرهمین است

یکی ازمقام هایی که درزندگی ماقرارداردمقام تکدّی وگدایی کردن درمقابل خداونداست که بسیارستوده است بعضی ازانسان هامتأسفانه شخصیت خودشان رادرمقابل مردم خوردمی کندوگدایی می کنداین عمل مذموم است ونهی شده چون آبروی  خودش رامیبردامادرمحضرخداممدوح است بایدانسان گدای خداباشددست نیازبه سوی اودرازکندچون اگرانسان درمقابل خداگدایی کنددیگربنده دگرنیست چه زیبافرموده صائب تبریزی
دست طلب چون پیش کسان می کنی دراز
پل بسته ای که بگذری زآبروی خویش
انسان اگردست نیازبه سوی مردم درازمی کندخودش رازیرسؤال می بردوأبروی خودش رامی بردلذاانسان بایددقت لازم رابکندکه اگراعلان نیازاست سوی ذات مقدس اله باشدچون بهترین مرجع وبهترین ملجأپروردگارقادروتواناهست به قول معروف
گرگداکاهل بودتقصیرصاحبخانه چیست
اگرانسان نتوانسته ازاین حیات مادی ومعنوی خودش درجهت ارتقاءاستفاده کندخداوندمقصرامورنیست خودش مقصراست هرگونه ارتقائی هست درزندگی بشریت است
سعدی شاعربزرگ
دست حاجت چوبری پیش خداوندمتعال
خداوندی که کریم است ورحیم وغفورودود
مستجمع جمیع صفات جمال وکمال است
پس دقت لازم رانسبت به این مسائل داشته باشیم تافرصت است ازاین فرصت کمال استفاده راببریم دیروز
وفات جانسوزوشهادت گونه حضرت زینب (سلام الله علیها)بوده عرض ارادتی به ساحت بی بی داشته باشیم این بانویی که اسوه صبروبردباری است بعضا متأسفانه باآموزه های دینی به حرف است درعمل فاصله داریم درمجالس مان درروابط مان. درعروسی هایمان چه خبره!مااین همه ازفقرواشتغال ومعیشت سخن می گوییم شماسرانگشتی اگرمراسمات راموردمحاسبه قرادهیدمی بینیدبویی ازاسلام وحیاندارد
مادم ازحضرت زینب می زنیم اماحجب وحیای حضرت زینب را..
دم ازحضرت زهرامی زنیم اما متأسفانه ..
این خسران وضرراست یکی ازمسائلی که درزندگی حضرت زینب وجودداشته ولایت پذیری وذوب درولایت بودن این بانوی کریمه است سلام ما به آن شخصیتی که ذوب درخداشدوولایت مداری وولایت پذیری داشت
زینبی که تمام آمال وآرزویش حسین (علیه السلام)بوده آن روزی که ازگودی قتلگاه عبورش می دادند.
آمده است درکناربدن ارباًارباًبرادرکه زیرسم ابهاقرارگرفته شخصیتی که تمام آمال وآرزویش حسین بودعرضه داشت

زمانی که مادرراازدست داده ام امیدم به این بودکه پدروبرادرحسن وشماراداشته ام وپدرراازدست دادم امیدم این بودکه دوتابرادردارم شهادت امام حسن ولی امروزذهابه کذهاب الجمیع باشهادت توگویاهمه اهل بیت عصمت وطهارت راازدست داده ام امامی خواهم عرض کنم یازینب کبری کدوم مصیبت بهت سخت گذاشته آیامدینه ودرب نیم سوخته وپهلوان ورم کرده مادریافرق شکافته پدریابازگشت به مدینه ولخته های جیگربرادرت حسن یاخدای ناکرده زبانم لال یاامام زمان معذرت میخوام درمجلس یزیدنشسته یک زمانی می بیندکه یزیدمست لایعقل تشتی طلاواردمجلس یزیدشده است یزیزچوب خیزران برلبان حسین می زندیک زمانی این خواهرشهیدمادرشهیددخترشهیدیزیدمزن چوب برلبان حسین من زینبم...
خطبه دوم
أوصیکم عبادالله ونفسی ونفسی ونفسی بتقوی الله
دراین خطبه نیزهمانندخطبه اول همه شمامؤمنین ومؤمنات برادران انقلابی وبابصیرت خواهران ایمانی ابتداءًخودم وخودم وخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم.
یکی ازآثارتقوای الهی بهره مندی ازاخلاق اسلامی است انجام اموربراساس دستورالهی تطابق خلقیات براساس ومطابق دستوردین ,انجام وظایف به ایجادشرح وظایف براساس شرع دین وآن هم براساس آموزه های وحیانی منیت هاکنارخواهدرفت اگراهل تقوی باشیم علقه های درونمان راکنارخواهیم زدبزنیم اینکه دین ازماچه می خواهددیانت چه می شود منیت هایی که وجودداردبراساس بی تقوایی است بداخلاقی هابراساس بی تقوایی است آنچه این تن ومن می خواهد نه باید ببینیم از این تن و من چه می خواهیم دین ازماچه می خواهد خداچه دستوری داده دین چه می خواهدامروزیکی ازبداخلاقی های جامعه جهانی پیشی گرفتن مطالبات نفسانی برمطالبات الهی است خودرا ارجحیت می دهیم بردستورخدای ناکرده برخودخدانفس سرکش است وقطعا موجب آبروزی می شودخوش به حال آن انسان هایی که به جای طفره رفتن درجزئیات درمسائلی که متأسفانه بعضی مستحبات گریبانگیر شده دقت کنیم باید معقول باشد و کسی می تواندموفق باشدکه براساس عقل گرایی اصل گراباشدحالامی خواهد اصلاح طلب باشد یا اصولگرا فرقی نمی کند اگرتوانستیم تطابق دین رابراساس اصل دین مبین اسلام وآرمان های نظام جمهوری اسلامی قرادهیم آنوقت است که موفق هستیم.

اگرخدای ناکرده هوای نفسانی برماچیره شودچه درمسائل سیاست وچه درمسائل دگرآنوقت است که باختیم پس دقت داشته باشیم والّا دکان باز کردیم شرافت رازیرسؤال بردند کرامت وانسانیت خودشان رازیرسؤال بردنداینکه درلوای اصول گرایی یااصلاح طلبی بعضی ازمسائل راانجام دهندکه براساس آموزه های دین نباشدیابراساس منویات ولی امرمسلمین مانباشدامروزاصل  اساسی اصلگرایی است تطابق بامنویات مقام معظم رهبری است اگراین چنین بود..
یکی ازمبانی اصل گرایی آیات قرآن است عرض کردیم قل اِن کنتم تحِبّون الله فاتّبِعونی آنهاهم میدگفتندخداامامنهای پیغمبرولی خداگفت درکنارعلقه به خداعلقه به پیامبروولایت باشدکه فرموده است قُل لاأَسئَلُکم علیه أجراً اِلّا المودّه فی القربی من ازشمااجرومزدی نمی خواهم اگرخدای ناکرده تبعیت ازولایت نداشته باشدثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یومئِذٍعَنِ النّعیم فرداموردبازخواست قرارخواهندگرفت امروزتبعیت ازولایت مطلقه فقیه هم درتحت ولایت اهل بیت عصمت وطهارت است زعامت ولایت امروزوبهره مندی ازدین ودین باوری هست که درمحضرولایت فقیه باشیم دراین صورت است که اهل تقوی هستیم ومتقی هستیم والا درتقوایمان بایدشک کنیم یکی ازمسائلی که درپیش رویمان هست به فضل خداوندهمه شرایط آماده است تادر22اردیبهشت ماه سال جاری ملت شریف وبزرگ جمهوری اسلامی باردیگرجوهره انقلابی وسبک زندگی خودش رادراوج بصیرت باآگاهی ویکپارچگی به نمایش می گذارندآنچه راکه دراین راسته مابایدبدانیم در5مؤلفه قرارگرفته که این مؤلّفه هاازسوی رهبریت نظام عنوان شده وتأکیدمؤکدشده
1_بحث مشارکت است چون یکی ازعزت های نظام به تعدادسالهای انقلاب برگزاری انتخابات بوده واین یکی ازبرکاتی است که توسط این نظام انجام شده
2_رقابت امابرچه اساسی امروزیکی ازمهره های انقلابی نظام که درتحت لوای ولایت است وقصدحضوردرانتخابات پیدامی کندوبعضاسخن ازمنافقان ومعاندان نظام می کنندوآنهاراحمایت می کنندکه بخواهندحلقه های اصلی نظام رابزننداین برچه اساسی است آیابراساس تقوای الهی است که شمااعده ای ازمنافقین درابتدای انقلاب اعدام شدندشخصیتی که درآن مسند بر اساس حکم نظام حکمی داده آنوقت شما حرف دشمن رامی زنید!
ازمیان این مؤلفه های مقام ولایت امام خامنه ای حرف دل این مردم است بایددقت لازم راداشته باشیم تاحضورپرشوروحداکثری واجدان  شرایط رأی دادن را داشته باشیم البته
آنچه راکه ازصندوق های رأی خارج می شوداگرسخن ,سخن ازدموکراسی است براساس دین ودین باوری است وگرنه همان جریان انگلیسی وآمریکایی واسرائیلی فتنه 88تکرارمی شودکه مادیگرجای نفس کشیدن به این افرادرانخواهیم داددرصورتی که این کیاست درتفکرانقلابیون جامعه مان باشدواجدین شرایط امروزپیرواعلانی که شده ازمراجع آماری حدود55میلیون نفرهست که بایددقت لازم شودامروزایران درزیرذره بین قرارگرفته وبه مشی نظام امروزحتی متأسفانه آن مراجع خبری بی بی سی فارسی مسلمان شده سخن ازامامت رهبری می کندماخوشحالیم امیدواریم سرعقل بیاییدولی قطعا شمادنبال خیرومصلحت مردم نیستیدبلکه دنبال نفوذوفتنه هستیدکه درسوراختان قرارگرفتیدحال اگراین مؤلفه های اصلی بارویکردمصالح ومنافع ملی مدنظرملت جامعه ورهبریت معظم ودلسوزان وخانواده های معظم انقلاب است همه آحادملت بویژه اربابان سیاست حامیان واعضای ستادهای انتخاباتی شان بایددقت کننداولارقابت هایی انجام بگیردکه درخورشأن نظام باشدخدای ناکرده خط خودرابراساس تفکرغرب ندهیدونگیریدآنهابرشماانشاءنکنندوشماقرائت نکنیدمسیرمطلوبی که براساس علوم وحیانی است باشدثانیابه برکت حضورپرشورمردم وحدت وانسجام دربسترمشارکت حداکثری باشدانتخاباتی که توأمان باامنیت وسلامت باشدحتی انتخاب اصلح رامدنظرقراردهیم عزیزانم خدای ناکرده ازروی هوای نفس انتخاب نکنیم کسی را انتخاب نکنیدکه فردااین همه خسارت برگردن مانگذارددرراستای منافع ومصالح ملی به جدبایدمراعات کنیم والّاخسران به سراغمان می آیدیکی ازنکات مهمی که بایددرانتخابات مدنظرقراردهیم مسائل منطقه است خاورمیانه و جهان اسلام است کسی راانتخاب کنیم که مصالح اسلامی رادرنظرداشته باشدآن وحدت اسلامی وتفکروحدت گرایی درمیان ملل اسلامی باشدفراموش نکردیم زمانی که دردولت اصلاحات متاسفانه شعارنه غزه و نه  لبنان شعارمی دادنددرجریان فتنه 88به بهانه بعضی ازمسائل نظاممان رادرمسیری قراردادندکه خسران دیدیم
مسائل منطقه ونسبت به آمریکاوبداخلاقی راداریم می بینیم که ایشان حمله می کندبه سوریه امروزمطالباتی راداردکه دولت عربستان به اوتبریک می گویدآیاواقعاکسی که درددین داشته باشداین راباورمی کندکه آمریکا برای بعضی ازمطالبات مردم مسلمان این کاررامی کندیاجریان مسائل شیمیایی که جزئی ازتهدیدات مردم سوریه است .ایرانی که خودش در جریان جنگ عراق و حزب بعث با معاونت آمریکا و ایادیشان در غرب مورد حمله شیمیایی قرار گرفته آنروز کسی نبوده تا مطالبات ایران را بطلبد و امروز هم مردم سوریه مورد بی رحمی استکبار جهانی قرار گرفته اند و آن وقت درست در ایامی که سوریه پیروز میدان هست تهمت این عمل غیر اخلاقی را داده اند که قطعا جامعه جهانی می دانند که دیگر حنای دشمنان انسانیت رنگ ندارد و بوی از انسانیت نبرده اند .
البته به فضل خدا هم در سوریه و هم در عراق این لشکر حزب الله و تفکر انقلابی گری است که با رهبریت مقام عظمای ولایت امام خامنه ای عزیز پیروز میدان می باشند.

مابایددرانتخاب فرداصلحی که عاشق ولایت باشدنه به حرف ازولایت بگویدزمانی که به نفعشان است ازولایت می گویدودرمقابل اگربه ضررشان باشدجبهه می گیردنسبت به همسایه هایمان ونسبت آل سعودوآل خلیفه ..یکی ازاین مسائلی که می تواندرقم بخوردبه فکروضع اقتصادی باشدشعارندهیممردم راتهمت نزنیم وجوانان راتهمت نزنیم ازتفکرانقلابی گری جوانان استفاده کنندنسبت به فقروفقرزدایی توجه داشته باشدبرنامه ای رانگویدکه من مشکلات راحل می کنم ولی بعدهانتواندکاری کند
البته  درشوراهاهم بایداینگونه باشدماجمعیت زیادی رادردوبخش داریم بایدجمعیت اینگونه باشد!حداقل بایددهیاران وفرماندهان وشوراهای مان بیایندمابایدجمعیت بالغ برهزارنفرداشته باشیم اگرکسی راانتخاب کنیم که اعتقادی به نمازو...نداشته باشداین خسران است
محوردوم بحثم راجع به هییت نظارت است بنده تشکرمی کنم ازبخشداران عزیزوازمسئولینی که زحمت کشیدیدوشبانه روزسعی وتلاش کردیدولی حقوق عزیزانی که شرکت کردندرامدنظربگیریداگرخدای ناکرده حقی تضییع شود کسی انتخاب شودکه صلاحیت داشته باشداگرخدای ناکرده ناحق آبروی کسی ریخته شودمابایدتاوان پس دهیم لذابنده گزارشی ازعزیزان نظارت درهردوبخش می خواهم بعضی ازمردم ازمردم گزارشاتی رادادند که بنده دلنگران شدم ان شاءالله کسی راانتخاب کنیدکه صلاحیت نظام راداشته باشد
درآخرعرضم یادی ازشهداکنیم ماهرچه داریم ازشهداداریم شهدای عزیرانقلاب وجنگ تحمیلی وشهدای امنیت ،  شهید سلطانی شخصیتی که تفکرعظیمی داردکه مابایدنسبت به این فرمانده بیشترشناخت داشته باشیم که بایدبه فضل خدابعدماه رمضان یادواره ای برای این شهیدبگیریم که درخورایشان باشدامروزبه همراه مسئولین رفتیم منزل این شهیدوظیفه مان بودمادومین سالروزشهادت شهیدجعفری داشتیم احسنتم شهدای عزیز نظام  شهیدصحرایی عزیزوشهیدحاجی زاده عرض کردم که پدرشهیدجعفری فرمودتاامروزفرزندمن بودوازامروزفرزندکل کشوراست
کسانی که دروهله انتخابات قرارمی گیرندبایدمتوجه تفکرشهداباشندوکاری نکنتدکه شرمنده شهداباشند
نسبت به منطقه مان که یک عده خواستندشیطنت کنندکه دست غیب الهی همه مان رامتوجه کردتفکرشوم آمریکا ونگلیس ونخست وزیرانگلیس ویاوه گویی هایی که نسبت به ایران راداشته  متوجه شدندبنده به دولت محترم توصیه می کنم بصیرت لازم راداشته باشندنسبت به مسافرت اخیررییس دولت محترم البته نسبت به سد هراز بی مهری شده انتطارمان بر این بود بازدیدی از دست هراز می داشتند چون مابایدمتوجه کشاورزان باشیم عزیزانم یکی ازتوصیه هانسبت به مجلس است که کسانی برای ریاست جمهوری ثبت نام می کنندکه مارادلنگران می کنندآیاقانونی نداریم چه وضعی هست!کسانی باشندکه صلاحیت داشته باشندکسانی اسم می نویسندکه صلاحیت ندارنددوربین هامتوجه هستندشماجواب کشورهای دیگرراچگونه می دهیدالبته سخن آن شخصی که می گویدمن صلاحیت ندارم ولی می خواهم بیایم حرف کشاورزان رابزنم پای درددل مردم باشیدولی قانونی راوضع کنیدکه درخوررئیس جمهورباشد بعضی ازافرادحضورشان اعلان شده توصیه می کنیم مدبرانه نسبت به منویات رهبری دقت شودونسبت به شورای نگهبان الحمدلله عمارزمان شجاعانه ومدبرانه هست وایستادگی خواهدکردوکسانی که ردصلاحیت شدندمیانجی گری نکنیدونظام امام زمانی راملتهب نکنیم ان شاءالله چیزهایی که گفته شده عمل شود

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0