یادداشتی به بهانه روز خبرنگار؛
16 مرداد 1395 ، دیدگاه 0

یادداشتی به بهانه روز خبرنگار؛

شأن و منزلت خبرنگاران و رفتار مسئولین
فرامرز درخشنده:

17 مرداد، بهانه ای شده تا مسئولان نهادها وسازمانهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و...اززحمات یکساله رسانه های گروهی و خبرنگاران تجلیل نموده وباب همکاری ها وتعامل بیشترگشوده شود.

این روزها درهرمحفل ومجلسی ازجایگاه رفیع خبرنگاران و اصحاب قلم دراطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه ونقش موثرآنان درتنویرافکارعمومی سخن گفته می شود و ...

بلی! جایگاه وشأن خبرواطلاع رسانی بسیاررفیع است وارزش قلم مقدس! وآنانی که دراین عرصه فعالیت می کنند مجاهدانی هستند که ازتمام خوشی ها وگاهاً دلبستگی ها می گذرند تا وظایف خود را به بهترین وجه ممکن انجام دهند واین مسیر بعضاً چنان دشواروخطیر است که شاید روزی طومارزندگی را درهم پیچد!

17 مرداد، سالروزشهادت خبرنگارفقیدخبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ویادآورفداکاری وایثاراصحاب قلم درمسیرپرافتخاری است که خانواده بزرگ اطلاع رسانی تمام خطرات آن را به جان خریده اند تا روشنایی بخش مسیرآینده باشند.

اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وظیفه ورسالت جامعه مطبوعاتی است واهالی قلم با علم به تمامی مشکلات ومصایب این شغل مقدس، آن را پذیرفته اند واگربهانه ای برای تجلیل اززحمات آنان پیش می آید، انتظارقدردانی شایسته ودرخورشأن اشان را دارند وشاید بالاترین وارزشمندترین تجلیل ازاین قشرشریف وخدوم ، احترام به شخصیت اشان باشد! موضوعی که متاسفانه دربرخی حوزه های خبری توسط مسئولان محترم نهادها وسازمانها وارگانها رعایت نمی شود!

به عنوان یکی ازخادمان کوچک جامعه مطبوعاتی استان مازندران ضمن بزرگداشت مقام وجایگاه والای خبرنگاران وتمامی زحمتکشان عرصه اطلاع رسانی و قدردانی ازتمامی عزیزانی که درنهادها وسازمانهای مختلف برای پاسداشت حرمت قلم واهالی رسانه مراسم های ویژه ای تدارک دیده و اززحمات همکاران تجلیل نموده اند، به تمامی مسئولان محترم نهادها وسازمانها ودوستان عزیزدرروابط عمومی ادارات و نهادها تاکید می کنم که حفظ حرمت وشأن خبرنگاران بالاترین انتظاری است که فکرنمی کنم توقع زیادی باشد!

من قصد ندارم به مصادیق برخی رفتارهایی که این روزها دربرخی حوزه های خبری با اهالی رسانه ونمایندگان خبرگزاری ها ومطبوعات که یک سال تلاش کرده اند، اشاره نمایم اما ظاهراً دربرخی نهادهای فرهنگی و آموزشی که اتفاقاً به عنوان فرهیختگان جامعه ازآنان یاد می شود، به گونه ای با اهالی قلم رفتارمی نمایند که ذکرآنچه روی داده را نیز صحیح نمی دانم.

البته اینجانب نقش مسئولان محترم روابط عمومی این گونه حوزه ها درتوجیه مسئولان ارشد مجموعه ها را نسبت به جایگاه رفیع خبرنگار ونحوه تجلیل ازهمکاران عزیزم را موثروکارسازمی دانم اما دربرخی حوزه ها ازجمله دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی بروزچنین رفتارها و اینگونه برخوردها واینگونه تکریم ها عجیب است وتاسف بار!!

روی سخنم با تمامی بزرگواران ومسئولان نهادهاست؛ برادران عزیزوبزرگوار! آنچه دریک سال گذشته انجام داده داده ایم صرفاً وظیفه بوده ودینی که به گردن داریم ؛ احترام وتجلیل شما را ارج می نهیم وقدردان محبت های شما مسئولان محترم هستیم اما ارزش کارمان قیمت ندارد واجازه نمی دهیم که شخصیت والای فعالان عرصه خبر واطلاع رسانی را به بازی بگیرند؛ ارزش کارما را مردم تعیین می کنند و بالاترین پاداش ما رسانه ای ها رضایت الهی و رضایت مردم شریف استان است وبس!
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و مارستگار

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0