تبدیل معمولی ها به یک شاهکار
19 تیر 1395 ، دیدگاه 0

دوست داشتم در ابتدا درباره مسئله روزمرگی به این موضوع اشاره کنم که بدون تردید امروزه روزمرگیهای ایرانیان از حد طبیعی خود خارج شده است؛ درحقیقت بسیاری از ما آنقدر سرگرم جمعکردن آب کف اتاق هستیم که یادمان رفته است شیرآب را ببندیم!

برای خلاصی از این تکرارها باید کاری کنیم؛ چراکه دنیای امروز پر از زیبایی و لحظات هیجانانگیز است. در وجود ما انسانها کارها و عادتهایی وجود دارد که میتوانیم روحیهمان را دگرگون کنیم. هر روز که از خواب بیدار میشویم، هزاران دلیل برای داشتن هیجان، انرژی مثبت و مشتاق بودن برای شروع یک روز متفاوت در عمق درونمان وجود دارد. اگر این بهانههای کوچک شادی و خوشبختی را در اطرافمان شناسایی کنیم، زندگی ما شکل زیبایی به خود میگیرد. در نخستین کلام  تصمیم گرفتم این شادیهای کوچک را با شما تقسیم کنم و دلم میخواهد شما هم برای من بنویسید که چگونه میتوانیم زندگیمان را به شاهکاری بیهمتا تبدیل کنیم. اما برای اینکه بتوانیم نگاهمان را به فردا تغییر دهیم، توصیههای زیر را به پیشگاهتان تقدیم میکنم:

1. رفتن به یک جای مرتفع

2. کمک به یک مرکز خیریه و شادکردن کودکان فقیر

3. یادگیری یک زبان تازه

4. روبــــهروشــــــدن بــا یکــــــی از تـــــــرسهــــــــای نهـــــــادینهشـــــده در دوران کودکـــــی

5. شرکت در یک کارگاه یا سمینار انگیزشی

6. درستکردن یک همبرگر دستساز

7. دیدن کارتونی از دوران کودکی

8. آشنایی با خوشبختترین زوج اطرافتان

9. هرشب نوشتن رویدادهای شادیآور

اینهــا همه میتواننـــد روزی تازه را به شــما هدیه دهنــــد.

***

... و اما درباره رواج خشونت کلامی و فحاشی بنده به این اعتقاد دارم که ما میتوانیم فحاشان را خلعسلاح کنیم. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خیابان بر اثر یک اشتباه در رانندگی، با یک فحاش حرفه ای روبهرو شدهاید. آن قدر حرف زشت میشنوید که گاهی شوکه میشوید. توصیه میشود حقیقتی را در اشتباه خود پیدا کرده و ضمن طرح آن بهصورت طنز او را خلعسلاح کنید؛ مثلا وقتی شنیدید که راننده‌‌ای بااعتراض به شما میگوید: «آهای گاریچی چقدر بد پیچیدی!» پاسخ بدهید: «بد پیچیدم، من پیچیدم، پیچ نپیچید!»


زندگیتان پر از شادی

احمد حلت

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0