قاچاق کالا جان صنعت را گرفته
5 تیر 1395 ، دیدگاه 0

قاچاق کالا جان صنعت را گرفته /در اطلاع رسانی هم عدالت داشته باشیم مشکلات صنعت وکارآفرینان وبحران تولید واوضاع بغرنج کارگران مختص امروز ودیروز نیست وسالهاست که با این اصطلاحات آشناییم اما این روزها درکانون توجهات قرار گرفته اند؛ موضوعی که بعضاً بهانه ای می شود برای هجمه به دولت! این روزها با بحرانی شدن وضعیت کارخانه ای ،اظهارنظرهای غیرمتعارف درباره عملکرد دولت تدبیروامید درحوزه صنعت وکار وتولید صورت می گیرد وگویی مسبب همه مشکلات صنعت ، دولت است وبس! نمونه بارز ومصداق ما کارخانه "ارج" با بیش از 70 سال سابقه فعالیت است؛ این شرکت بنابرآمارها از 10- 12 سال پیش به دلایل مختلفی ازجمله فرسودگی ماشین آلات وواردات بی رویه کالاهای خارجی وعدم توانایی برای رقابت با محصولات وارداتی دچارمشکلات مختلف شده وازآنجایی که چاره اندیشی به موقع صورت نمی گیرد، تولیداتش به شدت افت تا جایی که ادامه فعالیت این واحدمقرون به صرفه نبوده وحال دستگاه های متولی درپی یافتن راه کارهایی مناسب هستند. به دنبال اعلام خبررکود این کارخانه، چنان جنجالی برپاکردند وبرخی رسانه ها ازجمله صدا وسیما گزارش های آنچنانی تهیه ومنتشر نمودند که گویا کل صنعت به رکودکشیده شده و دولت تدبیر وامید مقصراصلی این وضعیت و"برجام" عامل سیه روزی این کارخانه وصدها واحد تولیدی دیگر شده واین چنین بود که باردیگردولت و"برجام" را به توپ انتقاد بستند وچشم ها را برهم گذاشتند وهرچه دردلشان بود، برزبان جاری ساختند!! نگارنده مطلب منکرمشکلات کارخانه ها نیست واصلاً قصد نداریم رویایی فکرکنیم؛ بلی! کارخانه هایی همانند "ارج" بسیارند ورسانه ها وظیفه دارند مشکلات واحدهایی را که به هردلیلی با رکود مواجه هستند، منعکس نمایند تا قبل ازبروز هراتفاق تلخی چاره اندیشی شود وسرنوشت "ارج" را پیدا نکنند! امروز قاچاق کالا جان صنعت را گرفته؛ کارآفرینان یکه وتنها درمیدان مشکلات به حال خویش رها شده اند؛ بانک ها به هرقیمتی زیربارهمراهی با صنعت نمی روند؛ کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی را درتنگنا قرار داده و مدیران نمی دانند چه باید کرد؟ دولت تدبیر وامید یکی ازبرنامه های اساسی خود را کمک به تولید ورونق اشتغال اعلام کرده ودراین سه سال آنچه درتوانش بوده برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب وپویایی ورونق صنعت روکرده اما حجم مشکلات این بخش به حدی بالاست که حل وفصل آنها نیازبه زمان دارد وهمه باید کمک حال دولت ومسئولان ذیربط باشند! گفتیم که حجم مشکلات بخش های مختلف ازجمله بخش صنعت بالاست وکمک وهمراهی لازم است تا دولت برمشکلات فائق آید؛ اما آیا اینگونه است؟ روی سخن نگارنده با رسانه هایی است که عمدا ویا سهواً با مطالب وتحلیل هایشان تمام زحمات وتلاش های دولت را زیرسوال برده وذهنیت مردم را به خدمتگذاران نظام وانقلاب مخدوش می سازند. عزیزانی که خود را چشم وگوش جامعه معرفی نموده و ادعای اطلاع رسانی وروشنگری افکارعمومی دارند، مواضع اشان درقبال مشکلات مختلف دراستان ظرف حداقل یک دهه گذشته چگونه بوده ؟ آن بزرگوارانی که خودرا حافظان ارزش های نظام وآرمان مقس انقلاب می دانند، دربرابرمشکلات وکاستی ها و بعضاً نامدیریتی ها یی که درمازندران مشهود بود، چه واکنشی ازخود نشان دادند وآیا همانند اکنون که عریان سخن می گویند، آن زمان نیزقلمفرسایی می کردند ومسئولان استان را به بوته نقد می کشاندند؟ درسه سال گذشته تلاش دولت تدبیروامید ونماینده عالی دولت دراستان براین بوده که موانع ومشکلات پیش روی توسعه مازندران برداشته شده واستان با توجه به ظرفیت های فوق العاده اش درمسیرپیشرفت قرارگیرد؛ توجه به ظرفیت های گردشگری وسرمایه گذاری دراین بخش ، تقویت بخش کشاورزی وتعاون، تلاش برای رفع موانع تولید و حمایت ازکارآفرینان، توسعه سرمایه گذاری صنعتی به منظورفقرزدایی از استان وایجاد اشتغال ، بهبود شاخص های بهداشت وتوسعه و... ازجمله اقدامات موثری بوده که به همت مسئولان ومدیران بخش های مختلف انجام شده اگرچه مشکلات و معضلات به حدی گسترده است که اقدامات مذکوربرای توسعه ورفاه استان هنوزناکافی است اما برخی رسانه ها وخبرگزاری ها وسایت ها گویی عادت کرده اند که مدام برطبل انتقاد بکوبند وبی آن که واقعیت ها را بازگو نمایند، کمبودها وکاستی ها را بزرگ نمایی کنند؛نماینده عالی دولت ومدیران استان را به چالش بکشانند ومدام عملکرد دولت دراستان را نادیده گرفته بی آن که انصاف به خرج داده ودستاوردهای دولت یازدهم را به نمایش بگذارند! سوال بنده این است که آیا این دوستان دردولت های گذشته مشکلات اشتغال، تولید، کشاورزی و گردشگری و سرمایه گذاری را نمی دیدند و یا این که مصلحت اینگونه ایجاب می کرده؟ دوستان رسانه ای ما درخصوص مشکلات صنعت وکشاورزی و گردشگری استان دردولت های نهم ودهم چگونه موضع گیری می کردند؟ آنان دردولت های گذشته با بحران کارخانه های استان همین رفتاری را داشتند که امروزمی بینیم؟ مسلماً خیر! امروزدولت محترم که به کرات مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرارگرفته وانصافاً دربسیاری از آیتم ها به موفقیت های بالایی دست یافته، درکمال بی انصافی درسیبل انتقادات برخی گرو ها وجنا ح ها واقع شده و دراستان مازندران نیزبی محابا مورد هجمه رسانه ای قرارمی گیرند وقطعاً هدف و برنامه این رسانه ها مشخص ومبرهن است. این بزرگواران ازابتدای آغاز به کارنماینده عالی دولت دراستان، چالش با ارکان دولت را دردستورکارخود قرار داده و تاتوانستند بابزرگ نمایی نقاط ضعف، عملکرد دولت دراستان را زیرسوال بردند بی آن که منطقی دررفتاروگفتارشان مشاهده شود! ومتاسفانه دراین میان برخی ازمنتخبان مردم استان درمجلس ناخواسته با این رسانه ها همزبانی کردند وآنچه دراین 3 سال رخ داد، چالش بود وبس! و.... ومتاسفانه نماینده محترم دولت دراستان با رسانه های منتقد دولت چنان رفتارکرد که موجبات سوء استفاده آنان را فراهم ساخت وبه قول ظریفی، آقای استانداربرخی اوقات رسانه های منتقد را شارژ می نمودند تا مبادا ازچشم آنان بیفتد!! اصلا وابدا منظورمان این نیست که رسانه ها دولت را نقد نکنند؛ انتقاد موجب اصلاح امور وپیشرفت هرکشوری خواهد شد اما نادیده گرفتن زحمات وتلاش ها وهجمه بی امان بی آن که منطق درکار باشد،به مفهوم تخریب است و بی شک نتیجه این کار، بی انگیزه شدن خادمان ملت ونظام درهرعرصه ای خواهد بود وآنانی که دراین روند متضرر خواهند شد، مردم هستند وبس

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0