رسانه ها ؛ حضور حداکثری یا جامعه ای منفعل؟
15 دی 1394 ، دیدگاه 0

 

کمال نیوز: در جهان امروزی قدرت رسانه در تاثیرگذاری برافکارعمومی وجریان سازی برهیچ کس پوشیده نیست و مدیران رسانه های بزرگ دنیا را در زمره مدیران ثروتنمد و صاحب قدرت به شمار می آورند.

دنیای امروز، دنیای اطلاعات است وآنانی واقعاً قدرتمند هستند که افکارعمومی را آنچنان که می خواهند، هدایت نمایند و این مهم با رسانه امکان پذیر است، رسانه ای که امروز براساس دانش ارتباطات جهان را مدیریت می کند.

در کشورمان نیز آرام آرام به قدرت و پیچیدگی علم ارتباطات و رسانه پی می برند؛ اگرچه با یکی دو دهه تاخیر نسبت به کشورهای پیشرفته! امروزرسانه ها مشخص می کنند که چگونه فکرکنیم، چگونه عمل نماییم، به چه کسانی اعتماد کنیم، چگونه تصمیم بگیریم و چگونه گام برداریم؛ این ها واقعیت کنونی دنیای معاصرند و ایران به عنوان کشوری درمنطقه خاورمیانه ازاین قاعده مستثنی نیست! البته عوامل مختلفی درشکل گیری و اتخاذ تصمیمات مهم برای افکارعمومی و آحاد جامعه دخیل هستند که دراین مقال قصد بررسی آنها را نداریم لیکن با وجود تمامی مقاومت ها، رسانه ها به سرعت جایگاه خود را درکشورمان بازیافته و درتعیین بسیاری ازمسایل از جمله نتایج انتخابات موثر واقع می شوند.

 در سال های بعد از پیروزی انقلاب، انتخابات متعددی درحوزه های اجراییه و قانو نگذاری داشته ایم و گرچه ملاک های گزینش افراد به تدریج تغییر کرده اند اما به هیچ عنوان نمی توان منکرنقش رسانه ها دربحث نحوه گزینش افراد ازگروه ها و جریانات مختلف گردید.

رسانه ها اراده کنند در حوزه های مختلف می توانند افراد را برجسته ویا به حاشیه برانند ودربحث انتخاب فرد یا افراد درجایگاه های مختلف از جمله مجلس شورا ی اسلامی این موضوع پررنگ تر خواهد بود؛ جایگاه رفیعی که درآن برای سرنوشت کشور درحوزه های متعدد تصمیم گیری می شود و نمایندگانی باید درخانه ملت جلوس کنند که برای سرنوشت ایران عزیز بهترین ومنطقی ترین تصمیمات را بگیرند.

 در آستانه دو انتخابات بسیارمهم وسرنوشت سازخبرگان رهیری و مجلس شورای اسلامی هستیم و7 اسفند94 مردم ایران برای انتخاب خبرگان ونخبگان در دو مجلس تاثیرگذار بر امورات کشور به پای صندوق های رای خواهند رفت.

حدود 12 هزارنفرازقشرهای مختلف مردم خود را واجد شرایط برای حضوردرمجالس خبرگان رهبری وشورای اسلامی دانسته وثبت نام نموده اند و درواقع 60 روزحساس وپرهیجان را پیش رو خواهیم داشت تا ملت غیور و حماسه ساز ایران از میان کاندایداهایی که ازفیلترهای نظارتی عبورخواهند کرد و صلاحیت اشان تایید خواهد شد، به گزینه های صالح و واجد شرایط رأی دهند.

دراین میدان حساس ونفس گیروظیفه نخبگان وفرهیختگان و صاحبان فکر واندیشه از جمله رسانه ها و اصحاب رسانه که نقش مهمی را درتاثیرگذاری برافکارعمومی ایفاء می کنند، چیست؟ نقش وجایگاه بسیاررفیع مجلس خبرگان رهبری کاملاً روشن است و انشاء الله شایسته ترین ومجرب ترین عزیزان دراین جایگاه جلوس خواهند کرد و به وظایف خطیر خویش عمل خواهند نمود.

در این مقال تلاش داریم جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی را بازگو نموده و نقش صاحبنظران وصاحبان اندیشه و تاثیرگذار برافکارعمومی به ویژه رسانه ها را درانتخاب افراد اصلح وشایسته بررسی و تبعات گزینش ناصحیح را که بازهم رسانه ها می توانند نقش آفرین باشند، متذکرشویم.

اتفاق نامیمونی که بعضاً در مجالس ادوارگذشته رخ داد و کشورعزیزمان هزینه های سنگینی را درعرصه های ملی و بین المللی متحمل گردید. درباب اهمیت ویژه مجلس شورای اسلامی امام راحل تاکید داشتند که مجلس در راس امور است و رهبرمعظم انقلاب به کرات بر جایگاه رفیع مجلس ونقش آن درتصمیم گیری های مهم کشورتاکید نموده اند.

آحاد مردم شریف وفهیم ایران اسلامی دراین سی واند سال بارها وبارها انتخابات را تجربه نموده و غالباً با انتخاب افراد اصلح ومجرب نقش به سزایی درپیشبرد امورایفاء نموده اند که البته نمی توان نقش رهبران فکری وصاحبان اندیشه وقلم درشکل گیری افکاررا منکرشد.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی همواره دربیانات خویش برانتخاب افرادشایسته ودلسوز ومتعهد به اهداف و آرمانهای مقدس نظام تاکید فرموده و تصریح کرده اند که حضورنمایندگانی که نگاه ملی وبین المللی به مسایل داشته و اندیشه های ناب برای گره گشایی از مشکلات مردم داشته باشند، می تواند کشورعزیزمان را درمسیرسعادت وبهروزی قرار دهد.

 رسانه ها در هرشکل وساختاری که قابل تصور باشند، چه در بعد ملی وچه درسطوح استانی و منطقه ای می توانند راهنمایانی امین ومعتمد برای آحاد مردم بوده وبسترهای لازم برای یک انتخاب صحیح را فراهم نمایند اگرچه عکس این موضوع هم می تواند رخ دهد- مصادیق این وضعیت اقل هستند-. تجربه انتخابات مجلس درگذشته نشان می دهد که برخی افراد وگروه ها با حربه های مختلف وازجمله توسل به رسانه ها- که به دلایل متعددی ابزاری برای تحقق اهداف آنها می شوند- افکارعمومی را تحت تاثیرقرار داده و در مهمترین مرکز تصمیم گیری امورات کشورافرادی را برکرسی مجلس می نشانند که متأسفانه نگاه ملی وبین المللی به مسایل نداشته وصرفاً منافع گروهی وحزبی را پیگیری می کنند واتفاقاً خیلی خوب هم شعارمی دهند و سخنانشان پرشور است.

مجلس نهادی مقدس ومهمترین مرکز تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت کشوردرعرصه های مختلف است و حضورافرادی دلسوز وشایسته و متعهد برای امرمهم قانون گذاری ونظارت برنحوه اجرای قوانین درکشورازاهم واجبات بوده وقطع به یقین انتخاب آگاهانه از اوجب واجبات است و در میان عواملی که درانتخاب صحیح مردم دخیل می باشند، بی شک رسانه ها نقش وجایگاهی خاص خواهند داشت.

همانگونه که رسانه ها می توانند جامعه ای منفعل را به جامعه ای فعال و پویا تبدیل نموده و آحاد مردم را به مشارکت گسترده در امر بسیارمهمی همچون انتخابات دعوت نمایند، می توانند چراغ راه آینده کشور باشند وتصویری صحیح وشفاف ازجامعه ارایه نموده و افراد واقعاً مخلص وکاربلد ومتخصص ومتعهد را به مردم معرفی و ازوقوع هرگونه انحرافی که جامعه را درمسیرپسرفت قرار خواهد داد، پیشگیری نمایند.

البته بگذریم ازاین که به دلیل شرایط اقتصادی ومعیشتی برخی همکاران، این عزیزان به ناچار و ناخواسته مجریان برنامه ها و اهداف برخی افراد و گروه هایی می شوند که با گذشت زمان نیات آنان بر همگان برملا می شود اما درمجموع خانواده بزرگ رسانه در جای جای ایران عزیز وهمچنین استان مستعد و پرظرفیت مازندران که با همت دولت تدبیر و امید گام درمسیردشوار توسعه و سازندگی وجبران عقب افتادگی های گذشته برداشته ، وظیفه ای خطیر و بسیارمهم دارند و آن تلاش برای فراهم کردن حضورحداکثری آحاد مردم در پای صندوق های رای و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و آگاه نمودن مردم برای انتخابی صحیح و گزینش نمایندگانی شایسته برای دفاع از حقوق مردم استان و تلاش برای عمران و آبادی مازندران است.

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0