مبارزه در مذاكره
21 شهریور 1394 ، دیدگاه 0

از جمله مواردي را كه در مذاكره ايران با 1+5 ميتوان مطرح نمود اينكه : جمهوري اسلامي در مناقشات بين المللي  بدون اتكا به ديگر كشورها ، با حفظ استقلال خود و عدم گرايش به قدرتهاي سلطه گر و با تاكيد بر قدرت ملي و توان منديهاي داخلي و رويكرد مقاومت عزتمندانه پاي در عرصه مذاكره اي گذاشت كه :
1-    هم از نظر: حساسيت ، وسعت ، دوران مذاكره ، ميزان بازيگران و دولتهاي طرف مذاكره ، كم نظير بوده است .
2-    ميان طرفهاي مقابل ما ، همگرائي و انسجام و هماهنگي كامل وجود داشته است و تمامي همپيمانان منطقه اي، فرامنطقه اي و بين المللي شان ، نيز بطور كامل در همه ابعاد از آنان حمايت مي كرده اند .
3-    نقش آفريني منفي رژيم  جعلي صيهونيستي با استفاده از نفوذ و ظرفيت خود در همه حوزه ها بر عليه مذاكره با تمام توان ادامه داشته و همچنان نيزادامه دارد .
4-    ساماندهي جبهه اي مخالف با ايران در منطقه با بازيگري كشورهاي همپيمان غرب يعني عربستان و تركيه بمنظور ايجاد و گسترش بحران در منطقه و در كشورهاي عراق ، يمن ، سوريه و .... و همچنين تهديد ايران از طريق عوامل وابسته .
5-    نگاه منفعت طلبانه قدرتهاي بظاهر دوست يعني روسيه و چين بنفع جبهه استكبار در همه مراحل.
6-    استكبار كه از برخورد مداوم با جمهوري اسلامي از بعد از انقلاب اسلامي در كنار فشارهاي روز افزون ناشي از جنگ تحميلي ، حمايت گسترده از تحريمهاي متنوع و پيچيده ، در ابعاد مختلف ، بهمراه هجوم رسانه هاي موثر در جنگ نرم ، در صدد بود تا با تحميل اراده پوشالي خود در پرونده هسته اي، پرونده هاي پردامنه و چند بعدي را بر عليه ج – ا طراحي و به كمك كشورهاي هم پيمان ، بزعم خود ايران را ضعيف نموده و موارد متعدد ديگري همچون نظارت بر مراكز نظامي ، محدود سازي توان موشكي ، محدود كردن دامنه تحقيقات در عرصه هاي راهبردي ، موضوع حقوق بشر و آزادي هاي مدني ، موضوع حقوق اقليتها ، حمايت ايران از مقاومت ، موضوع زندانيان سياسي ، حضور منطقه اي ايران در حوزه هاي مشاوره اي لبنان ، عراق ، سوريه و .... را نيز براي ايران بازگشايي نمايند . و بعبارتي به آغاز اخذ امتياز از ايران در پروسه اي دراز مدت بپردازند – اما به لطف خداي بزرگ و با پاي مردي ملت شريف ، با هدايت مقام معظم رهبري و تدبير رياست جمهور محترم و هوشمندي تيم مذاكره كننده ، ورق برگشت و مذاكرات از وضعيتي كه استكبار بدنبالش بود يعني باخت ايران و برد طرف مقابل به وضعيت برد ، برد ، مبدل شد .و ايران ،اين قدرت بزرگ منطقه اي نشان داد كه ميتوان با توكل بر خدا با تكيه بر:
1-مردم و قدرت عظيم آنان
 2- عقلانيت
 3- با ايده دقيق
 4- با بكار گيري روشي كارآمد
 5- البته با صبر و پايداري
6-با مديريتي هوشمندانه
 7- با دانشي قوي و اطلاعاتي مناسب
 8- با قدرت تحليل وبا نظر به شرايط متنوع
 با پيش بيني وضعيت در شرايط سخت مذاكره با قدرتهاي بزرگ جهاني و در شرايطي كه اولين بار است كه در دوران جنگ سرد قدرتهاي بزرگ جهاني در عاليترين سطوح با يك قدرت منطقه اي بمدت طولاني به مذاكره مي پردازند والبته با ارائه الگويي جديد به انجام مبارزه در مذاكره اي همت گمارد كه نتيجه آن :
  الف: به چالش كشيدن تفكر مهارگرائيِ قدرتهاي استكباري
ب : آزاد سازي انرژي استراتژيك ايران در حوزه هاي سياسي ، اقتصادي و حتي رسانه اي
 پ : به رخ كشيدن قدرت ديپلماسي ايران بعنوان بخشي از قدرت ملي كه همواره از موضع اقتدار و عزت برخورد كرده است .
ج : ايجاد و تشديد شكاف بين آمريكا و رژيم صيهونيستي .
چ: پذيرش طرف مذاكره از اينكه ايران ، قدرت برتر منطقه اي است .
د : اثبات اينكه امروز افراط گرائي ، تروريسم و خشونت ، بزرگترين مشكل منطقه و جهان است و رژيم صيهونيستي و داعش پرچمدار اين انديشه زشت ونفرت انگيز بشمار مي روند .
ذ:ارائه الگوئي جديد در حق طلبي از طريق مبارزه از موضع قدرت و عزت در جبهه مذاكره با قدرتهاي استكباري.
ر :‌ و مهمتر آنكه ، پذيرش حق برخورداري ايران از حق انرژي هسته اي صلح آميز از جمله مولفه هايي بوده است كه ايران در مذاكره با قدرتهاي جهاني بدان دست يافت .
با توجه به مراتب فوق ذكر  اين نكته ضروري است  كه دستاورد مذاكره  عزتمندانه با قدرتهاي بزرگ ميتواند نويد بخش آينده روشني در حوزه هاي مختلف مربوط به روند رو به رشد توسعه كشور باشد و در پرتو آن سايه شوم تهديد قانوني بيگانگان از كشور رخت بربندد  ، اميد به آينده در جامعه  افزايش يابد ، رونق كشور در ابعاد مختلف علوم از جمله فناوري و تكنولوژي ، صنعت ،اقتصاد ،خدمات و...گسترش يابد و انقلاب عظيم اسلامي ،با پويائي ،شادابي و نشاط و با تكيه بر مردم بعنوان عظيم ترين سرمايه اين  قدرت نو ظهور،مستقل و بدون اتكاء به هيچ قدرت بيگانه و با لطف الهي به سوي تعالي حركت نمايدو همچنان پرچمدار عزت ،حرّيت و عظمت آزادگان ومسلمانان در جهان باشد.

ز:لغو قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت بر عليه ايران و غروب سايه تهديد رسمي جبهه ظلم از سرِ ملت مظلوم ايران اسلامي

س: و .....

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0