روابط عمومی-شبکه های اجتماعی
24 اردیبهشت 1394 ، دیدگاه 0

 

کمال نیوز: مابایستی  بلندگوی مردم نسبت به خود را بازنگه داریم به هر صورتی که ممکن است ماباید همیشه به گوش باشیم  وگرنه چیزهایی از ما فوت می شود که در تصمیم گیری های ما موثر خواهند بود(مقام معظم رهبری)

پس از آنکه نخستین بار  مفهومی با عنوان شبکه های اجتماعی اینترنتی با قالب امروزی در سال 1960 در دانشگاه ایلی نویز درایالت متحده آمریکا مطرح شده است ؛مخاطبان  باشبکه های اجتماعی گوناگونی  مواجه شده اند  و این روند تا سال 2002 درمرحله انفجارتجارت در وب سایت های اجتماعی  در جامعه مجازی محقق شده و شهروندان تقریبا در همه سنین،جنس بنابر کارکردهای خاصی  از جمله گروه های مختلف سیاسی، اجتماعی، ورزشی،اقتصادی،علمی،خبری ، تفریحی  و...شکل یافته است .

ظهوراین پدیده بسیار مهم ارتباطی آنچنان هیجان انگیز بود که کارکرد ووابستگی درایران هم به شدت فراگیرشده است  ؛به نظر میرسد که وقت آن رسیده است که باتوجه به گستردگی واهمیت فضای مجازی و شبکه های مختلف اجتماعی،مدیران  روابط عمومی ورودبه شبکه های اجتماعی را دردستورکارخودقراردهند ؛زیرا درحال حاضر سرعت نشر و اطلاع رسانی  و ازهمه مهمتر دریافت بازخورد پیام ها ،عکس ها وفیلم های تولیدی روابط عمومی ها درشبکه های اجتماعی بسیار سریع است.

هرچند درگذشته صرفا از روابط عمومی ها"تبلیغات" خواسته میشد  و برخی از مدیران  فاقد تخصص  دراین عرصه و یا رده های بالا دستی  روابط عمومی ها را عنصر تبلیغاتی می پنداشته اند ؛اما این نگاه و تصور اشتباه آهسته آهسته از روابط عمومی ها رخت بربسته است ؛زیرا "اعلان"تنها زیر مجموعه یی از فعالیت های روابط عمومی است  و روابط عمومی بایستی با ظرافت خاصی خود را از تبلیغات جدا کرده و به تولید "پیام " و "محتوا " بپردازد .

همه  صاحبنظران  عرصه اطلاع رسانی ،"تیلیغات" را یکسویه و ناکارآمد دانسته و آن را توصیه نمی کنند؛شاید برخی روش های تبلیغاتی  محبوبیت خویش را در تکرار و بمباران تبلیغاتی بدانند  اما اگر از نقش بازخورد تبلیغات  غافل بمانیم  نتیجه آن پاک کردن تبلیغات  توسط مردم از ذهن هایشان به مرور زمان خواهد بود.

پروفسور حمید مولانا درکتاب  روابط عمومی  و تبلیغات  درباب  تاثیر عوارض روانی تبلیغات سوء که معمولا با جنجال و هیاهو بوده و به طور مکرر پخش و منتشر می شوند و بر روان مردم فشار زیادی را وارد می کنند؛می نویسد: "مخاطبین احساس می کنند که تشخیص و آگاهی و باورهای آنها به سخره گرفته شده و به آنان توهین می شود بدترین موقعیت ووضعیت، زمانی است که تبلیغات یک طرفه بوده و امکان پاسخگویی سلب شده باشد دراین صورت غالبا دچار سرخوردگی، یاس،انزواطلبی،تندخویی،ترش رویی،بی حوصلگی،پرخاشگری،پنهان کاری،زورگویی و زور پذیری،محافظه کاری،دروغگویی،ولنگاری و غیره می شود.آرامش و مناعت طبع و اعتماد به نفس از اذهان رخت می بندد و جای خود را به اضطراب و تشویش و هراس و التهاب می دهند."

با توجه به نظر پروفسور مولانا باید تاکید کرد از تبلیغات تا  ضد تبلیغات  و توهین به مخاطب یا دستیابی به موفقیت تنها یک تار مو  بیشتر فاصله نیست  واز این رو چالش روابط عمومی در قالب یک فرصت شغلی با مسائل گوناگونی باید مواجه شود.لذا مدیر روابط عمومی و دست اندرکاران این حوزه باید طیف گسترده ای از وظایف را انجام دهند.

شبکه های نوین  اجتماعی مخاطبان گسترده و فراوانی دارد زیرا عموما خدمات شبکه های اجتماعی برروی موبایل بوده و ارزان وفراگیر و سرعت انتشار نظرات و پاسخ ها نیز بسیار سریع و آسان است  علت استقبال  مخاطبان  از این شبکه ها نیز بخاطر اینست که مخاطبان و مشتریان از دریافت اطلاعات یک سویه خسته و دل زده شده اند بعبارتی مشتری و مخاطب امروز "بیان نظرات" را حق خود دانسته ومی خواهد هم نظر بدهد و هم از نظرات دیگران مطلع شود وازسوی مدیران روابط عمومی  می توانند درشبکه های اجتماعی  تابلویی از نظرات و برآیند افکار عمومی در مقابل شرکت یا موسسه را دربرابر خویش داشته و به قضاوت بپردازند ویقینا مدیران موسسه بجای اینکه در پشت درهای بسته  بماند  با حضور درشبکه های اجتماعی  هم موجب افزایش رضایتمندی مشتری و مخاطب میکردد و هم باعث شکوفایی  موسسسه  خواهد شد

روابط عمومی جدید اگر مسلط به دانش رسانه های نوین اجتماعی  و ضرورت ها و مخاطرات  آن باشد می تواند در شبکه های اجتماعی به دسته بندی مشتری و مخاطبان خود پرداخته و براساس نیاز های هرگروه و دسته به تولید محتوا بپردازد و نظریه پردازی کند حتی در مذاکرات اخیر هسته یی هم بسیاری از رسانه ها خبرهای اول و مهمشان را از صفحات اجتماعی برخی از شخصیت های حاضر دراین مذاکرات انتشارمیدادند  واین خود نشاندهنده اهمیت صفحات اجتماعی است

اگرروابط عمومی ها گروههای هدف متعددی را داشته باشند یقینا به سرعت  می توانند در مواقع ضرور یا بحرانی  نقش آفرینی مهمی را ایفاء کنند درحال حاضر بخاطر فقدان حضور رسمی  و موثر کارگزاران روابط عمومی درشبکه های اجتماعی،باعث آن شده  که در مقابل شایعات و اخبار غیر موثق دراین شبکه ها نتوانسته ایم  واکنش سریع و مناسبی دراین شبکه  ها داشته باشیم  و هرازگاهی همین شایعات  واخبار جعلی وواهی  می تواند ایجاد اختلال و بحران نیز نماید که هزینه های بعدی رفع اثر نمودن ازاین بحران ها نیز بسیار زیاد خواهدبود

درعصری که  "دانش و اطلاعات" جهان را تبدیل به دهکده یی نموده است  مدیران روابط عمومی  باید هوشمند بوده و احاطه کافی  به فضای مجازی  و ارتباطات اجتماعی داشته باشد و در شبکه های اجتماعی به  تولید محتوا بپردازد تا ازاین منظر به روز بوده وهمواره درمقابل افکارعمومی که  ذائقه اش به سوی شبکه های نوین ارتباطی و اجتماعی است  پاسخگو باشد

طبیعت انسان ها اینگونه است که دوست دارد اجتماعی باشد و ووسایل ارتباطی  نظیر رادیو، تلویزیون، رسانه های سنتی را تقریبا کنارگذاشته وشدیدا به سوی شبکه اجتماعی روی آورده است و ازاینر مهندسی افکار عمومی در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی باید دردستورکارجدی مدیران روابط عمومی های کارآمد و هوشمند باشد

شاید در کشورما اقدامات بسیاری در تحقق شهروندالکترونیک  یا دولت الکترونیک بعمل آمده است ولی اگر رندانه به این موضوع نگاه کنیم امروزه شهروندان از دولت و یا حتی بخش خصوصی به روزترشده و بعبارتی چندگام جلوترهستند لذا آنچه مهم وضروری  به نظر میرسد آنست که باید تلاشی آگاهانه و هدفمند در ایجاد فضاهای جدید ارتباطی با انگیزه  ایجاد تفاهم و افزایش رضایتمندی ازسوی کارگزاران روابط عمومی بعمل آید .

بالاخره مدیران روابط عمومی باید بپذیرند که روابط عمومی محل تبادل افکار و دریافت نظرات  و بیان احساسات مشتری است  و به قول پروفسور یحیی کمالی پور،رییس دپارتمان ارتباطات وهنرهای خلاق و مدیر مرکز مطالعات جهانی دردانشگاه پوردو آمریکا و محقق برجسته ایرانی که اعتماد به تحقیق و پژوهش دارد  ومی گوید"هرگز در این حوزه نمی توان با حدس و گمان  برنامه ریزی کرد .تحقیق اولین قدم درراه شناخت اشکالات ،امکانات و درک  ناخواسته ها و افکارعمومی است"

ویکی از مزیت ها درشبکه های جدید اجتماعی راه تحقیق و پژوهش برای مدیران روابط عمومی بسیار آسان و سریع  خواهد بود

اینک دردهه چهارم نظام شکوهمند جمهوری اسلامی ایران قرار داشته  و عنوان این  دهه  به دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری گردید ؛باید به فرموده مقام معظم رهبری  حضرت آیت الله خامنه ایی "همه باید لباس خدمت برتن کنیم ودرکنار یکدیگر به مردم خدمت کنیم "و نیک بدانیم که دشمنان قسم خورده نظام باراه اندازی و هدایت انواع توطئه ها و شیطنت ها ازجمله توطئه براندازی نرم به جنگ تمام عیار علیه این نظام و مسئولان خدوم دردولت اسلامی و مردمی آن روی آورده است و دراین جنگ نقش روابط عمومی ها  تبلیغ آنچه باید گفت بسیار حساس و مهم است .

روابط عمومی باید بداند که دائما درتغییر هستیم و هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که فردا چگونه  خواهدبود.حال که از مرحله مقاومت دربرابر تکنولوژی عبور نموده ایم باید از روابط عمومی الکترونیک که هدیه بسیارارزشمند فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان ها ودستگاههای دولتی و خصوصی است بهره کافی برد و یقینا روابط عمومی باید در فضاهای اجتماعی ورود جدی تر پیدا کند .

ان شالله باتلاش و کار سالم و صادقانه و بهره گیری از انواع و اقسام هنرها و تکنیک ها درتداوم  و برقراری رابطه مستحکم مردم  و نظام کوشا باشیم

 

***************

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهربابل

09111119279

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0