بررسی ابعاد اهمیت حماسه 6 بهمن آمل
17 دی 1393 ، دیدگاه 0

کمال نیوز: بررسی دلایل اهمیت حماسه اسلامی ششم بهمن آمل با استفاده از دیدگاهها و بیانات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري بررسی هاي انجام شده در مستندات تاریخی و بیانات بزرگواران نشان داد که حماسه اسلامی ششم بهمن مردم آمل ازچهار منظر داراي اهمیت فراوان بوده و همین دلایل موجب شده که این واقعه در تاریخ ماندگار شود .

1-این حادثه در زمانی اتفاق افتاد که رزمندگان اسلام اعم از نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیجی از تمام نقاط ایران جمع شده و آماده انجام عملیات بازپس گیري مناطق تصرف شده توسط رژیم بعث عراق بوده و نیازمند افزایش شدید روحیه و انگیزه فراوان بودند در این زمان بحرانی حمله غافلگیرانه دشمنان به آمل و مقابله مردم در برابر آنها و شکست دشمن در کمتر از نیم روز حاوي پیامی بس مهم براي جبهه هاي جنوب بود که اي رزمندگان اسلام با تمام قوا به جنگ دشمن عراقی بروید و نگران تروریست ها و مزدوران داخلی نباشید چراکه مردم آماده جان فشانی و مقابله همه جانبه با آنها می باشند . این امر بعدها موجب انجام موفقیت آمیز عملیات هاي مختلفی همچون فتح المبین و بیت المقدس شد که به بازپس گیري مناطق اشغال شده انجامید.

2- در سال هاي اولیه انقلاب گروه هاي بسیاري راه خود را از راه انقلاب اسلامی و نظام جمهوري اسلامی جدا کردند و مسیر انحرافی را براي خود انتخاب نمودند . این گروه ها به دلیل منزوي شدن خود دست به تبلیغات مسمومی زدند که مردم مخالف نظام جمهوري اسلامی هستند و راي مردم شمال در این زمینه صددرصد است . از اهمیت هاي حادثه آمل پاك کردن تمام ذهنیت هاي به وجود آمده به وسیله گروه هاي معاند بود چراکه مردم آمل نشان دادند که تمامی تبلیغات هاي انجام شده علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوري اسلامی ایران کذب بوده و ساخته عده اي کژ فهم کمونیست می باشد و در واقعیت وجود ندارد .

3- یکی دیگر از دلایل اهمیت حادثه آمل دشمنان و ماهیت آنها می باشد . اتحادیه کمونیست هاي ایران در واقع هدف از این حمله را براندازي نظام جمهوري اسلامی ایران و برپا کردن حکومت کمونیستی به رهبري شوروي را اعلام کرده بودند و در صورت موفقیت آنها این حادثه براي مردم ایران میتوانست بزرگترین فاجعه قرن باشد اما حضور مردم در مقابله با آنها و شکست سریع دشمنان کمونیستی در برابراراده مردم مسلمان تقریباً براي همیشه به این تفکرات موهوم و تزهاي بی اساس پایان داد.

4- در نهایت از مهم ترین دلایل اهمیت حماسه مردم آمل نیت حضور آنها در صحنه می باشد . نیتی که نه براي آب و خاك و نه براي غیرت بومی و ملی بلکه نیتی که تماماً براي اسلام و حفظ نظام اسلامی به وجود آمده در ایران می باشد و با دل هایی آکنده از عشق و علاقه به اسلام در این راه قدم برداشته و با اهداي خون خود موجب شادي همگان به خصوص حضرت امام خمینی (ره) شده اند.

گردآورنده :احمد سیفیان عمرانی

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0