ماه مهر و مهربانی رسید
28 شهریور 1393 ، دیدگاه 0

« کمال نیوز: به نام خدا"

ماه مهر و مهربانی بر عموم فرهنگیان و دانش پژوهان مبارک باد.

صادق چمن آرا مدیر مجتمع علمی و فرهنگی کوثرمازندران

هدف از آفرینش انسان پرستش آگاهانه و حرکت به سوی خدایی شدن و کمال است وانسان برای رسیدن به این هدف محتاج معلم و مربی است  و کار بزرگ پیامبرانتعلیم و تربیت انسان هاست یا بهتر بگوییم تزکیه و تعلیم است.


آن ها مأموریت داشته تا جان انسان ها را از پلشتی ها و آلودگی ها بشویندو علم و معرفتی جهت دار به آنان بیاموزند و این است تفاوت بزرگ کارانبیاء با مکاتب زمینی. آن ها تربیت و تزکیه را بر تعلیم و آموزش مقدم می داشتند تا شاگردان مدرسه با روح لطیف و پاک آماده پذیرش پرتوهای علمی نورانی علم شوند " العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء" . از  طرفی علمی که انبیاء دنبال آن بودند ، علمی بود که به بندگی خدا می انجامید. یک باردیگر به اولین سوره ی قرآن نظر کنید با " اقرأ " شروع می شود و با " اسجد" خاتمه پیدا می کند. این علم پیشنهادی مکتب انبیاست ، علمی که به قرب خدا بیانجامد و انسان را از این سرزمین خاکی به آسمان ملکوت عروج دهد.


علمی که هر چه افزون شود خشیت از پروردگار بیشتر می شود " انما یخشی الله من عباده العلماء ".آری به خاطر اهمیت این دو مأموریت بزرگ است که دانش آموز، معلم ، شاگرد ومربی اینقدر منزلت پیدا کرده اند. رسول خدا (ص) فرموده : دانش آموز رکن


اسلام است و پاداش او همسنگ پیامبران است ( میزان الحکمه حرف ع ).و فرمود: جایگاه دانش آموز در بین نادانان همچون زنده ای بین مردگان است و امام علی (ع ) دانش آموز را به رزمنده سپاه اسلام تشبیه کرد.و نیز  رسول خدا (ص) فرمود : کسی که برای اصلاح و رشد خویش و یا افراد پس از خویش درسی بیاموزد ، خداوند به تعداد شن های بیابان ها برای او پاداش می نویسد.وقتی دانش آموزی در کلاس درس آماده فراگیری می شود فرشتگان بال های خویش را برای او پهن می کنند.


و اما در منزلت معلم :
رسول خدا (ص) فرمود : خداوند ، فرشتگان ، پرندگان و ماهی های دریا برمعلمی که خیر می آموزد درودمی فرستد.


امام صادق (ع) فرمود : تمام جنبندگان کوچک و بزرگ زمین و آسمان برای معلمی که خوبی می آموزد استغفار می کنند. پیامبر عزیز اسلام فرمود : آیابه شما خبر بدهم از خوب ترین خوبان ؟ خوب ترین خوبان خداست و بعد از خداخوب ترین خوب ها منم و خوب ترین شما بعد از من کسی است که علمی بیاموزد ونشر دهد!

چنین کسی در قیامت به صورت امّتی محشور می شود و مانند کسی است که جانش را در راه خدای بزرگ بدهد و کشته شود." میزان الحکمه حرف ع".این سخنان، صفحه ای از هزاران سخن رهبران آسمانی ما درباره دانش آموز ومعلم بود، بیاییم قدر خود را بدانیم و با عشق و شور در این میدانی که پاگذاشته ایم افتخار بیافرینیم و با بهترین شیوه ها ، نسلی پویا ، مستقل ،پژوهنده ، عزیز و واله خدا تربیت کنیم.
«
انشاءا... تعالی»

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0