روش های کنترل اغتشاشات
23 دی 1392 ، دیدگاه 0

اقدامات عملیاتی و روش های کنترل اغتشاشات= هنگام بروز اغتشاش در جامعه، یگان کنترل بلوا ممدیریت می یابد نسبت به اعاده نظم و قانون اقدام نماید، اقدام اساسی این ماموریت عبارت از تفرقه جمعیت، شناسایی و دستگیری محرکین و رهبران بلواگر، جلوگیری از تجمع مجدد بلواکنندگان می باشد. بدین منظور نیروی کنترل کننده از تاکتیکها روش های گوناگون با توجه به موقعیت و شرایط مختلف استفاده کرده و زمینه مناسب را برای برقراری امنیت و نظم را به وجود می آورند، بدیهی است فرمانده یگان با توجه به شرایط موجود در صورت بکارگیری روش بهتر تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. اقدامات عملیاتی و تکمیلی که ذیلا به آن ها اشاره می شود، تاکتیکهایی هستند که با استفاده از آنها به مقابله با اغتشاش و برقرار مجدد نظم اقدام خواهد شد.

جدا کردن و قرق کردن منطقه= نخستین اقدامی که نیروی مبارزه با اغتشاش انجام می دهند اینکه به سرعت اطراف منطقه آشوب زده را ببیند و آن را قرق کند این اقدام شامل محدود کردن و تحت کنترل درآوردند حرکات در منطقه اغتشاش است ، هدف از این عمل ، ممانعت از سرایت بی نظمی به جای دیگر ، ممانعت از فرار اغتشاشگران به منظور جلوگیری از انتقال شلوغی به جای دیگر، تسریع در امر پراکنده ساختن افرادی که در منطقه درگیری نیستند و ممانعت از ورود افراد غیرمجاز به داخل منطقه برای جلوگیری از پیوستن تظاهرکنندگان اضافی به اغتشاشگران می باشد. یکی از روش های جداکردن منطقه آشوب زده از مناطق دیگر ایجاد موانع و سد جاده است که موانع و سد جاده را به عنوان یک مانع فیزیکی برای جلوگیری از ورود و خروج عابرین و خودروها در منطقه آشوب زده به کار می برند، سد جاده را می توان به گونه ای به کار برد که در کل جلوی رفت و آمد سواره و پیاده را مختل کند یا این که تردد افراد و خودروهای مجاز امکان پذیر باشد.

انواع موانع و ملاحظات ساخت وبکارگیزی آنها= ساخت موانع و سد جاده= سدهای جاده را می توان با مواد و وسایل از قبیل اتوبوس ،کامیون، خودرودها، خاک، کیسه شن، تنه درخت، گالن آب، سیمهای معمولی و خاردار و وسایلی از این قبیل ساخته و استفاده کرد.

گذاردن عناصر تامینی= سد جاده ای باید به وسیله عناصر تامینی مسلح به اسلحه سبک از گزند افراد حفظ شود ، هنگامی که خطر تیراندازی به طرف این عناصر پیش بینی می شود ، باید به وسیله جان پناه(کیسه های شن) آن ها را حفاظت کرد.

سد جاده برای افراد(موانع ضدنفر)= مواقع برنامه ریزی برای مقابله با اغتشاش داخلی باید موانع قابل حمل را که برای مسدود کردن تردد عابرین می باشد، در نظر گرفت. استفاده از سیمهای خاردار تاشونده در این مواقع مناسب است اگرچه از طناب و سایر ابزاری که به فوریت تهیه می شود، می توان استفاده کرد، سیمهایتاشونده باید قبلا تهیه شده و هنگام احتیاج توسط کامیون یا یدک کش به محل نصب انتقال داده شود. هر مانع سیم خاردار باید حداقل حدود 12 تا 15 متر طول داشته باشد. برای پوشاندن عرض یک خیابان 25 الی 30 متری با بکارگیری 2 یا 3 طبقه سیم خاردار حلقوی را بر روی هم قرار داد و در حدود 15 الی 30 متر جلوی سد جاده تهیه شده بایستی یک رشته سیم در سراسر عرض خیابان کشیده و تابلویی برای اعلام خطر به آن نصب شود در شب باید تابلو اعلام خطر را با چراغ ، فانوس، مشعل و یا وسیله دیگر روشن نمود.

برقراری سیستم عبور و شناسایی= برای عبور و مرور افرادی که مجاز به تردد در منطقه می باشند و جلوگیری از تردد افراد غیرمجاز از این سیستم استفاده می شود یک سیسم عبور و شناسایی موثر احتیاج به برنامه ریزی دقیق و کامل برای رویارویی با حوادث احتمالی دارد باید دستورالعمل هایی در مورد رفت و آمد خبرنگاران، پرسنل امداد، گروههای خدمات اجتماعی و هر گروه مجاز دیگر به منطقه جدا شده صادر شود در تردد ساکنین منطقه هم تسهیلات لازم فراهم نمود.

گشت زنی در منطقه= برای جلوگیری از ورود و خروج افراد به منطقه آشوب زده می توان از عناصر گشت زنی استفاده نمود ، گشتی ها دور تا دور منطقه ای که در آن اغتشاش رخ داده است فعالیت داشته باشند.

برقراری تامین و حفاظت از هدف های احتمالی= ساختمانها به خصوص ساختمانهای وابسته به ادارات دولتی، سرویس های خدمات شهری و شرکتها وسازمانهایی که عهده دار تهیه امکانات رفاهی عامه می باشند حائز اهمیت بوده و برای جلوگیری از انهدام باید توسط عناصر تامینی تحت حفاظت قرار گیرند. یکی از دیگر از مسائل مهم در عملیات اغتشاش داخلی، احتمال وارد شدن خسارت جانی به نیروهای کنترل کننده و مقامات بلند پایه سیاسی ، مذهبی و فرهنگی از سوی بلواگران است، در موقع وجود این قبیل تهدیدات باید تامین لازم برای تاسیسات اسلحه سازی، مهمات سازی، انبارهای مهمات و تسلیحات، فروشگاههای کالای فلزی ورزشی، فروشگاههای عرضه اسلحه سرد و غیره به وجود آورد.

عوامل موثر در تعیین میزان لازم برای حفاظت ساختمانها و تاسیسات دولتی و اماکن عمومی= الف، میزان اهمیت تاسیسات= تاسیسات از این لحاظ درجه بندی می شوند که چون تاسیساتی که به احتیاجات ضروری مردم را برطرف می کنند، دارای اهمیت بیشتری هستند مثلا آب، برق، و تلفن و هم چنین ساختمانهای دولتی و...

ب= میزان آسیب پذیری در مقابل اغتشاش= این موضوع در مورد میزان ظرافت و حساسیت وسایل و مواد موجود در تاسیسات در مقابل آسیب پذیری است برای مثال انبارهای نگه داری مهمات و مواد منفجره از حساسیت خاصی برخوردار است. ج= هدف و مقدوراتاغتشاشگران= این امر شامل تجزیه و تحلیل هدف های مخرب و مقدورات و امکاناتی است که اغتشاشگران برای نیل به اهداف در اختیار دارند.

روشهای برقراری تامین= الف= استفاده از نفر، این روش برقراری تامین باید به حدی باشند که بتوانند ماموریت را انجام داده و تا رسیدن نیروهای کمکی تاب مقاومت در برابر هجوم بلواگران را داشته باشند و از نیروهای ذخیره هم باید بهره گرفت. ب= استفاده از وسایل= این روش شامل استفاه از موانع دور تا دوری که دستیابی اغتشاشگران را به تاسیسات مشکل می کند و چراغهای حفاظتی و سیستمهای آگاه کننده و سایر وسایل می باشد.

ایجاد تامین برای تاسیسات تحت محاصره اغتشاشگران= در وضعیتی که اماکن و تاسیسات حساسی تحت محاصره بلواکنندگان باشد، واحدها برای حفاظت داخل آن گردند و از طرفی استعمال گازهای کنترل بلوا صلاح نباشد ، با اتخاذ صورت بندی جمع توام با احتیاط پهلویی و تشکیل یک احتیاط قوی در مرکز یگان، اغتشاشگران را می توان از جلوی درب ورودی مجبور به عقب نشینی کرد در این حال می توان بابکاربردن لوله آب با فشار قوی از راس صورت بندی یگان به سوی بلواگران آب پاشید تا در عقب زدن آنان کمک کند. وقتی راس صورت بندی یگان به درب ورودی رسید طرفین یگان به ترتیب با یک گردش به راست و چپ و بطرف خارج ، اغتشاشگران را دور می سازند.

کنترل ازدحام یا شورش= عملیات اغتشاش داخلی وقتی که طولانی باشد و پی در پی در ارتباط با یکدیگر شکل گیرد ، نیروهای کنترل اغتشاش را با ازدحام و هجوم ها و شورشهای دسته جمعی گوناگون مواجه می نماید، فرماندهان باید روشهای مناسب را برای کنترل انواع مختلف اغتشاش اجرا نمایند.

عوامل موثر در ایجاد روش= شدت اغتشاش داخلی، اذهان عمومی، مقدورات و میزان آمادگی نیروهای کنترل اغتشاش، آب و هوا، منطقه و موقعیت روز، حالت، هدف، ترکیب و فعالیت اغتشاشگران

روشهای کنترل اغتشاش= بطور کلی برای کنترل اغتشاش از راههای مسالمت آمیز موفق به کنترل و توقف اغتشاش نشود در اعمال زور می تواند با توجه به موقعیت و وضعیت از اقداماتی بهره بگیرد که این اقدامات از ضعف به شدت گرایش می یابد و در صورت به کار بردن هر شیوه و تاکتیک فرمانده یگان اقدامات اثرگذار را پیش می گیرد.

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0