هوای ابری همدلی رسانه ای در مازندران
13 آذر 1392 ، دیدگاه 0

کمال نیوز:  بیش از صد روز از عمر دولت تدبیر و امید در کشور گذشت و ریاست محترم جمهور در نشست رسانه ایی خود ضمن گزارشی از عملکرد کابینه اش از برنامه های گوتاه مدت ،میان مدت، و دراز مدت خود سخن گفت و با روحیه ایی مثال زدنی امید و نشاط را به جامعه تزریق نمود و نوع ادبیات ورفتاری که ایشان بکار برد مردم نا خوداگاه دریافتند که باید صبوری کرد و با همدلی در مسیر تعالی پیش رفت.
ولی در بدنه همان دولت متاسفانه اینروزها ما در مازندران شاهد استرس و بگیر و ببند هایی هستیم که نه تنها خبری از تدبیر و امید نیست بلکه عالی ترین مقام دولت در این استان هم اعلام میدارد اگر نتوانم تغییری در استان بوجود بیاورم میروم.
جالب است .
باید با نگاهی ریزبینانه تغییر را در تفکرات استاندار محترم جستجو کرد و با رجوع به آرشیو مطالب و فر مایشات ایشان طی این مدت همواره از نقیصه ها و کمبود ها در دولت گذشته سخن می آید چیزیکه برای مردم تازگی ندارد و همگان بر آن واقفند.
عدم اطلاع رسانی و شاید هم نداشتن برنامه ایی مدون چه در کوتاه مدت،میان مدت،و بلند مدت در کاخ استانداری مازندران کاملا مشهود و هویدا است و معلوم نیست چه اتفاق تازه ایی میخواهد در استان شکل بگیرد.
تغییر نگاه نمایندگان مجلس و سرزنش های مردم نسبت به تصمیم گیری این عزیزان نیز مزید این ادعا است و حتی دیدار این عزیزان با ریاست محترم جمهور بدون حضور استاندار معزز باز هم علامت سوال هایی است در اذعان به جلوه آمده است.
یکی از رفتارهای ستودنی دولت پیشین در مازندران اگر نخواهیم انصاف را زیر پا بگذاریم اخلاق مداری به رهبریت مهندس طاهایی بود که بارها و بارهاایشان اعلام میکرد اگر هر نقیصه ایی در استان است از گروه من است و ایشان با تعاملی واقع بینانه با همه گروهها و تفکرات علیرغم مشکلات دولت وقت همدلی و وفاق مثال زدنی در استان بوجود آورد و یکی از بازوان خویش را رسانه های استان میدانست و با نشست های فصلی چه گروهی و چه خصوصی از نقطه نظرات این طیف بهره ایی مطلوب میبرد و اصحاب رسانه را مشاور امین خود میدانست ولی متاسفانه اینروزها ما شاهد کوبیدن رسانه ها از داخل استانداری آنهم با حکم مشاور رسانه ایی هستیم که ایشان با القاب وبرچسب های بدور از اخلاق فرهنگ وادب کش و قوس هایی بوجود آورده اند که موجب مکدر شدن این قشر گردیده است و حتی ایشان بخود اجازه میدهند که بی محابا به یکی از مدیران دستگاههای دولتی بتازدو همه چیز را زیر بگیرد و کمی آن طرف تر در نزدیکی های کاخ سفید استانداری آنهم پشت درب های بسته که علتش نا مفهوم است و در مراسم تودیع و معارفه مدیرروابط عمومی که حداقل رسانه ها باید حضور داشته باشند تا با دادن هدیه ایی به رسم یاد بود از زحمات رسانه ایی مدیر پیشین نجلیل بعمل آورند اهانتی دیگر بشکل قدرت طلبی به همکاران صادق و مخلص این واحد میشود و موجب آزردگی میگردد.
بهر حال ممکن است در این رعد و برق ها قارچ هایی بروید ولی این قارچ ها قارچ های سمی است که برای جسم و جان مضر و مرگ بار است.
فضای همدلی و یکپارچگی در مازندران حداقل در حوزه رسانه دستخوش تفکر کسی قرار گرفته است که هیچ شناخت رسانه ایی از استان ندارد .
انتظار جامعه رسانه ایی از استاندار محترم این است که باید با شهامت حتی در این مدت کوتاه نسبت به تصمیم گیری ها خود این تغییر را بوجود آورد و تغییر را از خود و درون استانداری بوجود آورد و این مهم میتواند الگویی برای همگان باشد.
درمطبوعات ورسانه های مازندران افرادی حضور دارندکه هر کدام صاحب خرد و اندیشه هستند و فرهنگ غنی مازندران مدعی این ادعاست .بجاست استاندار محترم با اعتمادی کامل رسانه ها و صاحبان قلم را بازوان خود تلقی کند و بادیدارهای صمیمی و کارشناسی در حوزه های مختلف این گروه میتواندکمک فکری شایانی به ایشان و تیمش در استان داشته باشند.
انتظار جامعه از دست اندرکاران دولت تدبیر و امید در استان استقامت و استفاده از خرد جمعی با هر نگاه سیاسی و عقیدتی است ووقتی عالی ترین مقام دولتی زیرفشارهای بادکنکی شانه خالی میکند و حرف از رفتن میزند دیگر چه انتظاری میشود از مدیران میانی داشت؟
درشرایط کنونی تغییر در مسیری باید شکل بگیرد واز همه ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود که بسیارند و خوشبختانه مازندران همواره صاحب نظرانی داشته است که تاثیر گذار بر بدنه تصمیم گیری کلان کشوربوده و هست و استاندارمحترم بایداز این پیله رهایی پیدا کند و با ایجاد امید و تدبیرآنهم از نوع جهاد گونه اش که وی با آن غریبه نیست به تعالی استان فکر کرد زیرافرصت سوزی خوش آیند این دولت نیست.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و مارستگار

 

فرامرز درخشنده سرپرست خبرگزاری ایلنا و روزنامه کار و کارگر در مازندران

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0