چگونه مديري موفق باشيم
1 اسفند 1391 ، دیدگاه 0
 

به نام خدا

چگونه‌ مديري‌ موفق‌ باشيم‌


کمال نیوز: يكي‌ از اركان‌ اساسي‌ هر مجموعه‌ نحوه‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ در آن‌ مجموعه‌ است‌ كه‌ برعهده‌ فرد معيني‌ به‌ نام‌ مدير است‌. اگر مديرمسوول‌ يك‌ شركت‌ يا هر مجموعه‌ ديگر به‌ نحو احسن‌ وظايف‌ خود را نشناسد و به‌ آنها جامه‌ عمل‌ نپوشاند افرادي‌ كه‌ براي‌ او كار مي‌كنند از شغلشان‌ ناراضي‌ خواهند شد و كارشان‌ را آنگونه‌ كه‌ بايد انجام‌ نمي‌دهند، اغلب‌ غايب‌ مي‌شوند و در نهايت‌ كار خود را ترك‌ مي‌كنند و اگر يك‌ مدير قادر به‌ برآوردن‌ احتياجات‌ اصلي‌ گروهش‌ نباشد شركت‌، سرمايه‌ و سرعت‌ كار از ميان‌ خواهد رفت‌.
مدير موفق‌ كسي‌ است‌ كه‌ با درك‌ اينكه‌ چه‌ مواردي‌ به‌ يك‌ كارمند انگيزه‌ مي‌دهد رضايت‌ آنها را در كار جلب‌ كند. اين‌ انگيزه‌ها عبارتند از: شخصيت‌ قايل‌ شدن‌، امكان‌ تحصيل‌ دستاورد، پول‌، امنيت‌، شرايط‌ كاري‌ خوب‌ و امكان‌ تفريح‌، كارمندان‌ با انگيزه‌ حتي‌ اگر هوا نامناسب‌ باشد، مريص‌ باشند يا وسايل‌ نقليه‌ در دسترسشان‌ نباشد باز هم‌ سركار حاضر مي‌شوند و كار خود را خوب‌ انجام‌ مي‌دهند.
در مرحله‌ اول‌ يك‌ مدير موفق‌ بايد محيطي‌ درست‌ براي‌ كارمندان‌ خود ايجاد كند و نياز آنها را طوري‌ برآورده‌ كند كه‌ كارمندان‌ هر روز انتظار آمدن‌ بر سر كار را بكشند. شايد نكات‌ زير براي‌ آشنايي‌ بيشتر با اين‌ خصوصيات‌ مفيد باشند:
1. هنگام‌ انتخاب‌ كارمند دقت‌ كافي‌ به‌ خرج‌ دهيد.
2. ترفيع‌هاي‌ داخلي‌ موجب‌ تشويق‌ كارمندان‌ مي‌شود.
3. به‌ كساني‌ كه‌ از خارج‌ شركت‌ انتخاب‌ شده‌اند كمك‌ كنيد در شركت‌ جا بيفتند.
4. به‌ خاطر بسپاريد كه‌ مثل‌ خود شما كارمندانتان‌ هم‌ وقتي‌ از كار لذت‌ ببرند كارايي‌شان‌ بيشتر باشد.
5. محتويات‌ هر شغل‌ را مرتبا مورد بررسي‌ قرار دهيد. به‌ افراد اعطاي‌ مسووليت‌ كنيد و بگذاريد كه‌ اخذ تصميم‌ در پايين‌ترين‌ سطوح‌ ممكن‌ انجام‌ گيرد.
6. همواره‌ از خود بپرسيد كه‌ آيا هر يك‌ از كارمندان‌ شما آنقدر آزادي‌ دارند كه‌ از قوه‌ ابتكارشان‌ استفاده‌ كنند.
7. به‌ كارمندان‌ كمك‌ كنيد اهميت‌ كارشان‌ را دريابند، آنها هنگامي‌ مي‌فهمند كارشان‌ ارزش‌ دارد كه‌ بازخوردي‌ از مديرانشان‌ به‌ آنها داده‌ شود.
8 . حقوق‌ و مزاياي‌ كارمندان‌ را عادلانه‌ و بر مبناي‌ رقابت‌ پرداخت‌ كنيد، معمولا گمان‌ مي‌شود كساني‌ كه‌ حاصل‌ كارشان‌ زياد است‌ و از شغلشان‌ لذت‌ مي‌برند زياد به‌ حقوق‌ اهميت‌ نمي‌دهند، اما اين‌ امر حقيقت‌ ندارد. پول‌ موجب‌ به‌ وجود آمدن‌ انگيزش‌ در افراد مي‌شود.
9. تا حد امكان‌ عملكرد افراد را با پاداش‌هاي‌ مالي‌ مرتبط‌ كنيد.
10. تا آنجا كه‌ از دستتان‌ بر مي‌آيد بهترين‌ شرايط‌ كاري‌ را ايجاد كنيد.
11. از جداسازي‌ رده‌ها خودداري‌ كنيد.
12. با تك‌ تك‌ افراد جلسات‌ منظم‌ ترتيب‌ دهيد و درباره‌ پيشرفت‌ كارشان‌ بطور خصوصي‌ مذاكره‌ كنيد. به‌خاطر بسپاريد شما آموزشگر كارمندانتان‌ هستيد و در شكل‌ گرفتن‌ مهارت‌هاي‌ آنان‌ سهم‌ داريد.
از مديريت‌ بر مبناي‌ هدف‌ استفاده‌ كنيد و بر استانداردها و معيارهاي‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ توافق‌ حاصل‌ نماييد.
مثل‌ «امسال‌ شعبه‌ جنوب‌ غربي‌ بايد 12 خانه‌ در ماه‌ بفروشد» از اهداف‌ مهم‌ اجتناب‌ كنيد مثل‌: 10 سال‌ بايد سود خوبي‌ بكنيم‌.
14. سهم‌ هر كارمند در تشكيلات‌ را اندازه‌گيري‌ كنيد و به‌ افراد كمك‌ كنيد با استفاده‌ از ارقام‌ عملكرد خود را اندازه‌گيري‌ كنند. مثلا: كارگران‌ كارخانه‌ هوندا مي‌دانند در هر روز چه‌ تعداد خودرو توليد مي‌كنند. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ در شركت‌هايي‌ كه‌ كارايي‌ كمتري‌ دارند، حتي‌ مديران‌ هم‌ نمي‌دانند چه‌ تعداد خودرو توليد مي‌شود.
15. براي‌ كار استانداردهاي‌ بالا قرار دهيد تا افراد را وادار به‌ پيشرفت‌ كنيد. اگر دسترسي‌ به‌ اهداف‌ آسان‌ باشد گروهتان‌ دلسرد مي‌شود. برطبق‌ تحقيق‌ دفتر بروك‌ استريت‌ 62 درصد از كساني‌ كه‌ شغل‌ دفتري‌ و منشي‌گري‌ را ترك‌ مي‌كنند از آن‌ جهت‌ است‌ كه‌ توانايي‌ شغليشان‌ بطور كامل‌ مورد استفاده‌ قرار نمي‌گيرد.
16. به‌ آساني‌ تحت‌ تاثير قرار نگيريد. مواظب‌ باشيد استانداردهايتان‌ به‌ اندازه‌يي‌ بالا باشند كه‌ دلواپس‌ رقبا نباشيد.
17 . هرگز قولي‌ ندهيد كه‌ نتوانيد به‌ آن‌ عمل‌ كنيد. منصفانه‌ نيست‌ كه‌ قول‌ پاداشي‌ را بدهيد كه‌ در تحقق‌ آن‌ قاصر هستيد.
18. كاري‌ نكنيد كه‌ كاركنانتان‌ احساس‌ عدم‌ امنيت‌ كنند. رفتار تهاجمي‌ باعث‌ بروز اشتباهات‌ از جانب‌ كارمندان‌ مي‌شود. مديريت‌ متخاصم‌ و تهاجمي‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ بسيار زيانبار است‌ در حال‌ منسوخ‌ شدن‌ است‌.
19. امنيت‌ شغلي‌ بسيار مهم‌ است‌ اما هرگز قول‌ شغل‌ مادام‌العمر به‌ كسي‌ ندهيد. هيچ‌ سازماني‌ نمي‌تواند آينده‌ به‌ اين‌ دوري‌ را پيش‌بيني‌ كند.
20. اسرار را از كارمندانتان‌ پنهان‌ نكنيد. اين‌ حق‌ قانوني‌ كارمند است‌ كه‌ تمام‌ اطلاعات‌ را در مورد وضع‌ مالي‌ شركت‌ بداند. عدم‌ اطلاع‌ كارمندان‌ از وضع‌ ملي‌ شركت‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ گمان‌ كنند حقوق‌ كمي‌ به‌ آنها پرداخت‌ مي‌شود.
21. همواره‌ مودب‌ باشيد تا براي‌ كارمندان‌ الگو قرار گيريد. طوري‌ رفتار كنيد كه‌ دوست‌ داريد آنها رفتار كنند. وقت‌شناس‌، كارا، هوشيار و به‌ سازمان‌ وفادار باشيد.
22. ميزان‌ غيبت‌ و استعفاي‌ كارمندان‌ را محاسبه‌ كنيد. اين‌ دو بهترين‌ شاخص‌ براي‌ تعيين‌ رضايت‌ شغلي‌ است‌. اگر كارمندان‌ شما ناراضي‌ باشند. احتمال‌ اينكه‌ واقعا دچار بيعاري‌ باشند زيادتر است‌، تحقيقات‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ 50 تا 60 درصد غيبت‌هاي‌ استعلاجي‌ عصبي‌ است‌. بنابراين‌ بايد از راه‌هاي‌ مختلف‌ در كاهش‌ فشارهاي‌ عصبي‌ بكوشيد.
ميزان‌ انتقال‌ و استعفاي‌ كامندان‌ را زير نظر داشته‌ باشيد. اگر استعفاي‌ سالانه‌ بيش‌ از 10 درصد باشد نشانگر آن‌ است‌ كه‌ افراد ناراضي‌ در حال‌ ترك‌ سازمان‌اند. كارمندان‌ خوب‌ اول‌ از همه‌ شركت‌ را ترك‌ مي‌كنند و احتمالا به‌ رقباي‌ شما مي‌پيوندند. در اين‌ مورد نبايد شركت‌ رقيب‌ يا رقابت‌ را مقصر بدانيد. در عوض‌ در ايجاد محيط‌ مناسب‌ بكوشيد تا كارمندانتان‌ ميل‌ به‌ ماندن‌ پيدا كنند .برگرفته از كتاب قانون و مديريت ، نوشته دكتر ابراهيم زاده استاد دانشگاه

. حسن جوان = كارشناش و سرپرست روابط عمومي اداره تبليغات اسلامي آمل = بهمن 91

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0