رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش آمل:آموزش از اساسی ترین نیازهای بشر است
23 فروردين 1395 ، دیدگاه 0
رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش آمل:آموزش از اساسی ترین نیازهای بشر است

عزت ا.. یدالهی رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش آمل در جمع موسسه های غیر دولتی و آموزش دهندگان طرح برونسپاری گفت: بدون آموزش هیچ جامعه ای نمی تواند به بقای خود ادامه دهد و امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ابزار های جدید آموزش و فناوری و اطلاعات و انتقال دانش  می توان جامعه را تحول داد.

رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش آمل افزود: آموزش باید از روش سنتی خارج  و به روش پیشرفته و تکنولوژی روز در آمده و در سطح سوادآموزان دوره انتقال که معادل ششم ابتدایی یا پایان دوره ابتدایی می باشد، می بایست آموزش دهندگان  ابزارهای آموزشی و الگوهای مهارت آموزی و روش تدریس نوین در حین تدریس توان یادگیری در فراگیران را تقویت کرد.

عزت ا.. یدالهی تصریح داشت: با روش تدریس نوین می توان افزایش انتقال یادگیری، محاسبه و پردازش سریع اطلاعات، کاهش هزینه و افزایش دقت سوادآموزان را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: آموزش دوره انتقال که 600 ساعت به طور مستقیم و کلاس می بایست در سطح سواد آموزان آموزش داده تا سواد آموزان آنچه را یاد گرفته بتوانند در تحکیم خانواده و آگاهی و بصیرت و تقویت مشارکت های معنوی و اجتماعی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته اتفاق بیفتد.

یدالهی با بیان اینکه از چهار اهداف مهم پیشبرد سواد آموزی، اطلاع رسانی، جذب، شناسایی و آموزش و ارزشیابی می باشد یاد آور شد: تعداد 560 نفر سواد آموز در کلاسهای دوره انتقال در ارزشیابی پایانی شرکت می نمایند و این ارزشیابی با انتخاب ممتحن و اعضای ستاد امتحانات بصورت نیمه متمرکز برگزار می شود.

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0