گروه خبری اجتماعی

آیین گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در بابلسر برگزار شد

آیین گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در بابلسر برگزار شد

همایش روز جهانی عصای سفید با شعار "فرصت های برابر" به همت کانون نابینایان استان مازندران با حضور مدیر کل دفتر امور مراکز توانبخشی روزانه و توانپرشکی سازمان بهزیستی، سرپرست بهزیستی مازندران، مدیر کل امور اجتماعی استانداری مازندران، معاون امور توانبخشی و جمع کثیری از جامعه نابینایان استان مازندران در بابلسر برگزار شد.

ظرفیت های خالی زیادی در کارخانجات مازندران وجود دارد

گزارش تصویری کمال آنلاین ؛ استفبال کودکان آملی از جشن بزرگ روز کودک در اکسین لند

دستان پرمهر دانش آموزان مجتمع آموزشی غیردولتی فروغ دانش در جشن عاطفه ها

نواختن زنگ نظم وامنیت در دبیرستان پیامبر اعظم آمل + عکس

تبلیغات

منتخب سر دبیر