گروه خبری سیاسی

مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی مولفه مهم خدمتگذاری به مردم است

مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی مولفه مهم خدمتگذاری به مردم است

رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: دستگاه قضایی استان با جدیت به مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی ورود کرده و موفق شده اقدامات مطلوبی در ابعاد مختلف انجام بدهد چرا که یکی از مولفه‌های خدمتگذاری به مردم و ایجاد رضایتمندی در آن‌ها برقراری عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد در ابعاد مختلف بویژه مفاسد اقتصادی است.

تصویب بودجه ۳۱۰ میلیارد تومانی سال ۹۹ شهرداری آمل

شعارزدگی مسئولین نسبت به پرستاران /حق این پرستاران نیست که اخراج شوند

نامه مهم حمیدرضا قادی رییس اتاق بازرگانی ایران و اوکراین به رییس اتاق بازرگانی اوکراین

رشد 256 درصدی بیمه شدگان اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآنی مازندران در سال 98

منتخب سر دبیر